Opis i historia linii 301C Odb Koukolná - Odb Závada

Linia spełnia zasadniczo rolę łącznicy umożliwiającej pominięcie stacji Dětmarovice dla pociągów jadących między Karwiną a stacją graniczną Petrovice u Karviné. Trasa nie posiada żadnych bocznic szlakowych i innych odgałęzień, jest przeznaczona do ruchu towarowego. Jedyną okazją do spotkania tutaj pociągu pasażerskiego są organizowane w ramach Dni Karwiny przejazdy pociągów specjalnych.

W oznakowaniu numerycznym opisywanych linii w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego stosujemy na naszym portalu Označení tratí podle tabulek traťových poměrů.
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
km

W górę strony