Lískovec u Frýdku
stacja
Brak kas biletowych lub kasy nieczynneLipina-Karlshütte (1871-1921) Lipina-Karlova Huť (1921-1925) Lískovec u Frýdku (1925-1939) Leskowitz bei Friedeck (1939-1945) Lískovec u Frýdku (1945-1950) Lískovec (1950-1955) Místek-Lískovec (1955-1959) Lískovec u Frýdku (1959-)

Stacja w podfrydeckiej dzielnicy Liskowiec, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie walcowni metali ArcelorMittal i jeśli chodzi o ruch pasażerski to obsługuje głównie jej pracowników. W budynku dworcowym znajduje się poczekalnia (kasa biletowa została zamknięta 1 grudnia 2019 roku ze względów ekonomicznych) oraz pomieszczenia obsługi stacji, a na teren walcowni prowadzi przejście nadziemne.

Rozpoczynają tu bieg bocznice do zakładu energetycznego znajdującego się na terenie byłej kopalni Staříč I oraz do walcowni. Ciekawostką jest fakt, że bocznica do zakładu energetycznego przebiega przez rzekę Ostrawicę mostem pośrodku jezdni.

Położona na wysokości 270 m n.p.m.

Tablica przyjazdów | Bieżące przyjazdy

Tablica odjazdów | Bieżące odjazdy

Na mapie ↴


Galeria (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
km
18
923
W górę strony