Bocznica magazynów „Godula” w Gnojniku
linia 302B

W systemie zarządzania kryzysowego Republiki Czeskiej ważne miejsce zajmują państwowe magazyny rezerw materiałowych, którymi zarządza Správa státních hmotných rezerv (Administracja Państwowych Rezerw Materiałowych). W ośrodkach tego typu składuje się surowce i produkty klasyfikowane jako rezerwy materiałowe (ropa i jej produkty, surowce dla potrzeb przemysłu i artykuły spożywcze), mobilizacyjne (materiały na potrzeby wojska), alarmowe (materiały niezbędne podczas klęsk żywiołowych) oraz na potrzeby pomocy humanitarnej na zewnątrz kraju. Jeden z tego typu magazynów zlokalizowany został w Gnojniku.

Początki istnienia bazy magazynów rezerw materiałowych „Godula” w Gnojniku sięgają roku 1958, kiedy uruchomiono pierwszy ich zespół wraz z bocznicą kolejową (nazwa wywodzi się od szczytu Godula w paśmie Ropicy w Beskidzie Śląsko-Morawskim). Obiekt rozbudowano w roku 1967 dobudowując kolejne budynki magazynowe oraz osobny tor do nich prowadzący. Całość ogrodzono betonowym płotem z podwójnym drutem kolczastym, obiekt był dozorowany 24 godziny na dobę i strzeżony przez psy. W obecnej chwili magazyny nadal są wykorzystywane przez służby państwowe, ale część z nich została wynajęta prywatnym firmom.

Bocznica magazynów rozpoczyna się rozjazdem w lewo z torów stacyjnych w Gnojniku patrząc w stronę Czeskiego Cieszyna. Tor dojazdowy oparty jest na podkładach drewnianych i powstał w roku 1958, a następnie rozgałęzia się na dwa, które przebiegają po łuku w lewo. Tor lewy - starszy - oparty jest na podkładach drewnianych, a w jego przebiegu znajduje sie przejazd z lokalną drogą, a następnie brama wjazdowa na teren bazy magazynowej. Następnie tor biegnie w kierunku magazynów, gdzie rozdwaja się i przebiega obok ramp załadowczo-wyładowczych sześciu obiektów magazynowych. Tory kończą się dwoma kozłami oporowymi.
Tor prawy - powstały podczas rozbudowy bazy w roku 1967 - oparty jest na podkładach betonowych, również pokonuje przejazd kolejowy i wpada na teren bazy przez bramę. Tam rozdziela się na trzy tory: lewy biegnący wzdłuż długiego obiektu magazynowego - obecnie nieczynny; środkowy, który poprzez wrota wbiega do wnętrza kolejnego obiektu magazynowego oraz prawy, który przebiega wzdłuż niewielkiej rampy i kończy się kozłem. Bocznica jest w całości oświetlona, na bieżąco remontowana (ostatnio po roku 1990 - świadczą o tym zastosowane szyny wyprodukowane w roku 1990 przez hutę w Trzyńcu) i utrzymywana w pełnej sprawności, aby magazyny mogły w każdej chwili spełnić swoje zadanie.

Na mapie ↴


Galeria (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony