Wymiana sieci trakcyjnej na linii Chybie - Skoczów w lecie 2013 roku Błażej Forjasz

Przy stale pogarszającym się stanie infrastruktury kolejowej na większości linii Śląska Cieszyńskiego właściwie każda inwestycja infrastrukturalna jest warta odnotowania. W miesiącach letnich 2013 roku na zlecenie spółki PKP PLK S.A. spółka PKP Energetyka S.A. wymieniła linę nośną sieci trakcyjnej (wraz z elementami łączącymi z linami jezdnymi) na odcinku Chybie - Skoczów.

Prace były prowadzone nie tylko w porze nocnej, lecz z racji znacznego ograniczenia kursów przez spółkę Koleje Śląskie również w porze dziennej. Z powodu upałów prowadzenie prac związanych z siecią trakcyjną było znacznie utrudnione.

Inwestycja była ze wszech miar potrzebna, gdyż sieć trakcyjna na tym odcinku wykazywała już znaczne symptomy zużycia. W coraz gorszym stanie są tamtejsze słupy trakcyjne mające ok. 40 lat, które z racji szybkiego tempa elektryfikacji w 1974 roku wykazują m.in. spore odchylenia od pionu.

Dziękuję Radosławowi Kazimierowiczowi za udostępnienie zdjęć autorskich.
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony