Opis i historia linii 303G (Ostrava hl. n., os. n., obvod Hrušov - odbočka Rychvald)

Linia ma swój początek w obrębie głównej ostrawskiej stacji, w regionie okręgu nastawczego dawnej stacji Ostrava Hrušov. Przebiega ona przez grupę torów zdawczo-odbiorczych Heřmanice w okolicy zabudowań byłej kopalni o tej samej nazwie. Jej koniec to posterunek odgałęźny Rychvald. Trasa jest łącznikiem pomiędzy Ostrawą a odcinkiem dawnej Kolei Koszycko-Bogumińskiej. Umożliwia więc dostęp do szlaków górniczych z rejonu stacji Ostrava hl.n. bez konieczności jazdy przez Bogumin. W ciągu trasy znajdują się zjazdy na bocznice złomowisk oraz bocznicę zwałowiska „Korunka”.
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony