Wyniki ankiety

Od 8 listopada do 18 grudnia 2009 roku na naszych stronach dostępna była anonimowa ankieta dotycząca kolei w regionie, którą stworzył na potrzeby swej pracy licencjackiej kolega Martin Vencálek. Poniżej przedstawiamy jej wyniki, których interpretację pozostawiamy Czytelnikom.

Liczba respondentów: 135
Średni czas na wypełnienie całej ankiety: 3:26 (min:sek)
 
1. Twój wiek
 OdpowiedziLiczba%
 Mniej niż 18 lat19 
 18 - 26 lat48 
 27 - 60 lat65 
 Ponad 60 lat

2. Miejsce zamieszkania
 OdpowiedziLiczba%
 Cieszyn35 
 powiat cieszyński38 
 inna lokalizacja62 

3. Wykonywany zawód
 OdpowiedziLiczba%
 student/uczeń43 
 praca w sektorze prywatnym55 
 praca w sektorze państwowym30 
 bezrobotny/bezrobotna
 emeryt/rencista

4. Stan oferty podróżowania koleją z Cieszyna jest dla mnie
 OdpowiedziLiczba%
 wystarczający
 niewystarczający131 

5. Czy interesuję się przyszłością kolei w regionie?
 OdpowiedziLiczba%
 tak127 
 nie

6. Akceptowalny dla mnie czas przejazdu koleją z Cieszyna do Bielska-Białej wynosi:
 OdpowiedziLiczba%
 mniej niż 30 minut13 
 31-45 minut62 
 46-60 minut56 
 61-90 minut

7. Akceptowalna dla mnie częstotliwość kursowania pociągów Cieszyn - Bielsko-Biała wynosi:
 OdpowiedziLiczba%
 raz na 30 minut11 
 raz na godzinę74 
 raz na dwie godziny50 

8. Ile powinna wynieść cena przejazdu z Cieszyna do Bielska-Białej koleją
 OdpowiedziLiczba%
 mniej niż 7 zł68 
 7-10 zł58 
 7-12 zł

9. Brakuje mi bezpośrednich połączeń kolejowych Cieszyna z miastami:
 OdpowiedziLiczba%
 Bielsko-Biała116 
 Jastrzębie Zdrój46 
 Kraków82 
 Ostrawa58 
 Wisła69 
 Inne:49 

10. Czy podoba mi się idea częstych połączeń koleją między Cieszynem i Czeskim Cieszynem lekkim taborem kolejowym?
 OdpowiedziLiczba%
 tak118 
 nie17 

11. Gdyby powstał taki projekt, jak często pociągi miałyby kursować między tymi miastami?
 OdpowiedziLiczba%
 raz na 30 minut53 
 raz na godzinę58 
 raz na 2 godziny24 

12. Jaka byłaby akceptowalna cena za przejazd Cieszyn - Czeski Cieszyn?
 OdpowiedziLiczba%
 1,5 zł51 
 2 zł69 
 2,5 zł11 
 3 zł

13. Jak często korzystałbym/korzystałabym z połączeń Cieszyn - Czeski Cieszyn?
 OdpowiedziLiczba%
 codziennie
 kilka razy w tygodniu24 
 raz w tygodniu13 
 kilka razy w miesiącu31 
 raz w miesiącu22 
 rzadziej niż raz w miesiącu22 
 wcale14 

W pytaniu nr 9 można było wskazać także inne miasta. 49 osób podało połączenia do następujących miejscowości: Katowice (25 osób), Rybnik (5 osób), Warszawa (5 osób), Czeski Cieszyn (3 osoby), Wrocław (3 osoby), Gliwice (2 osoby), Opole (2 osoby), Bytom (1 osoba), Czechowice-Dziedzice (1 osoba), Częstochowa (1 osoba), ČR (1 osoba), Gdańsk (1 osoba), Gdynia (1 osoba), Jablunkov (1 osoba), Łódź (1 osoba), Pawłowice Śląskie (1 osoba), Praga (1 osoba), Skoczów (1 osoba), Szczecin (1 osoba), Tarnowskie Góry (1 osoba), Ustroń (1 osoba), Wodzisław Śląski (1 osoba), Zakopane (1 osoba), Zwardoń (1 osoba), Żory (1 osoba).
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony