Kompleks bocznic wokół stacji Bielsko-Biała Główna
linia 139

Kompleks bocznic wokół stacji Bielsko-Biała Główna znajduje się w północno-zachodniej oraz zachodniej jej części (zobacz schemat). W jego skład wchodzą: kilkuczłonowy plac ładunkowy, dawna bocznica przesyłek ekspresowych, grupa torów postojowych, bocznica składu opałowego, dawna bocznica do zakładu „Lenko”.

W obrębie placu manewrowego znajduje się 6 torów, rozciągających się aż po ulicę Trakcyjną. Obecnie są wykorzystywane do rozładunku pociągów z kruszywem pod budowę okolicznych dróg, jako tory postojowe dla cystern Bielmaru, ponadto na fragmencie placu rozładunkowego znajduje się plac manewrowy jednej z bielskich szkół nauki jazdy. Tuż obok placów rozładunkowych znajduje się dawna bocznica przesyłek ekspresowych. Między dwoma kilkunastometrowej długości magazynami znajdują się tory, które co kila metrów odgałęziają się w stronę każdej z hal magazynowych. Tuż przy każdym z magazynów, od strony stacji Bielsko-Biała Główna, znajduje się budynek, prawdopodobnie dawnej administracji. Stan roślinności na torowisku wskazuje, że już od dłuższego czasu bocznica nie jest wykorzystywana. Również stan magazynów, a szczególnie ich zadaszenia pozostawia wiele do życzenia. W związku z tym autor odradza „zwiedzanie” bocznicy. Jedna z opisywanych hal magazynowych (zachodnia) spłonęła w pożarze 23 kwietnia 2011 roku.

Jeden z torów biegnących przez dawną bocznicę przesyłek ekspresowych prowadził kiedyś do składnicy paliw. Obecnie tor urywa się tuż przed dawną bramą wjazdową, a sam teren skadnicy został zagospodarowany przez inną firmę. Nie pozostało również wiele z bocznicy znajdującej się tuż przy jednym z magazynów.

Część zachodnia bocznic znajduje się w pobliżu peronu 3 dworca w Bielsku-Białej. Do niedawna na torach postojowych odstawiona była grupa wagonów osobowych, głównie klasy 2. Obecnie znajdują się na grupie wagonowej. Na jednym z torów znajduje się czynna waga kolejowa.

W pobliżu ulic Podwale i Wałowej znajduje się kilka bocznic obecnie zachwaszczonych i niewykorzystywanych. Jedynie niewielki kawałek zagospodarowany jest pod skład opałowy.

W pobliżu stacji (obecnie znajduje się na tym miejscu galeria handlowa) znajdował się jeden z budynków Zakładów Przemysłu Włókienniczego „Lenko”, do którego prowadziła bocznica kolejowa, obecnie pozostał tylko niewielki fragment toru przy ulicy Podwale.

Galeria (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Autorem opisu i zdjęć jest Łukasz Maryńczak.
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony