Bocznica elektrociepłowni i rzeźni w Cieszynie
linia 190

Elektrownia w Cieszynie rozpoczęła pracę w drugiej połowie roku 1910. Początkowo posiadała opalane węglem kamiennym dwa kotły parowe oraz dwie maszyny parowe o mocy 350 KM, które sprzężone były z generatorem prądu trójfazowego o napięciu 3000 V i prądu stałego o napięciu 800 V (do zasilania linii tramwaju elektrycznego). W kolejnych latach rozbudowywano i modernizowano zakład, a od 6 października 1953 roku rozpoczęto również dostawy ciepła grzewczego.

Bocznica służy dowozowi węgla kamiennego stosowanego w elektrociepłowni i zlokalizowana jest w trójkącie tworzonym przez linię Bielsko-Biała Główna - Český Těšín (Czeski Cieszyn) (190), Zebrzydowice - Cieszyn (90) i łącznicę towarową między tymi dwiema liniami. Odgałęzia się w km 39.593 linii 190 od toru stacyjnego nr 1 rozjazdem nr 104. Oddana została do użytku w roku 1982 podczas rozbudowy zakładu i składa się z czterech torów (załadunkowy i wyładunkowy materiałów własnych oraz trzy zdawczo-odbiorcze) o całkowitej długości użytecznej 506 metrów. Odległość punktu zdawczo - odbiorczego od rozjazdu odgałęziającego bocznicę wynosi 165 metrów. Całkowita pojemność bocznicy wynosi 49 wagonów dwuosiowych, a jednorazowo można na nią podstawić maksymalnie 24 wagony czteroosiowe. Rozładunek prowadzony jest przy pomocy dwóch suwnic. Na terenie bocznicy znajduje się waga wagonowa, a jeden ze skrajnych torów poprowadzony został pod niewielką rampę załadowczo-wyładowczą. Wjazd zabezpieczony jest wykolejnicą, a wszystkie zwrotnice przestawiane są ręcznie. Bocznica nie jest zelektryfikowana.

Elektrociepłownia nie posiada własnego taboru i pracę manewrową wykonują lokomotywy przewoźników. Zakład korzystał z usług DB Schenker Rail Zabrze (dawniej Przedsiębiorstwo Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem w Zabrzu), od listopada roku 2010 transportem zajmował się Rail Polska (spalinowozy TEM2 oraz M62 (ST44)), a obecnie PKP CARGO.

Energetyka Cieszyńska Sp. z o.o. posiada ważne do 28 grudnia 2028 roku świadectwo bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej wydane przez Urząd Transportu Kolejowego.

Przed rokiem 1982 stosowana była bocznica zlokalizowana w starszej części elektrociepłowni - była ona tylko jednotorowa, odgałęziała się od odcinka linii Cieszyn - Czeski Cieszyn w lewo i prowadziła do rampy wyładowczej, gdzie węgiel wyładowywano ręcznie. Oddana została do użytku w roku 1932, a fragment szyn zachował się do dziś.

Jej przedłużenie wkraczało na teren rzeźni, gdzie znajdowały się rampy wyładowcze mogące przyjąć 4-5 wagonów, którymi transportowano głównie bydło. Transport szynowy wykorzystywany był przez cieszyńską rzeźnię jeszcze pod koniec lat 70. XX wieku.

Pociągi obsługujące elektrownię i rzeźnię miejską (przemysłowe) w roku 1948


Schemat bocznicy
Na mapie ↴


Galeria (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Autorem opisu i zdjęć jest Maciej Dembiniok.
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony