Rampa towarowa w Cieszynie
linia 190

Tor wjazdowy części towarowej stacji w Cieszynie odgałęział się w lewo ok. kilometra 38,1 linii 190 na szlaku Goleszów - Cieszyn. Został wybudowany razem z rampą, budynkami magazynowymi i celnymi w latach 1929-1933, a całość spełniała rolę dworca frachtowego dla polskiej części Cieszyna (w tym dla wojska stacjonującego w mieście), gdyż po podziale miasta główny dworzec towarowy znalazł się w czechosłowackiej części miasta.

Ze względu na zwiększający się towarowy ruch kolejowy już pod koniec lat 20. XX wieku wybudowano tor przecinający ulicę Bobrecką i biegnący wzdłuż ulicy Hajduka, a same magazyny stale rozbudowywano. Nie było to jednak wystarczające do obsługi przewozów towarowych o dużym natężeniu, w związku z czym aż do końca lat 80. podnoszono kwestię budowy nowego dworca towarowego dla Cieszyna (do budowy którego jednak nie doszło po upadku znaczenia kolejowych przewozów towarowych po roku 1990). W latach 90. XX wieku budynki magazynów zaczęły być wynajmowane na siedziby prywatnych firm, a tory sporadycznie wykorzystywane (rozładunek wagonów prowadzony był na placu przed budynkami dawnych magazynów kolejowych) aż do grudnia 2013 roku kiedy to odcinek Cieszyn - Goleszów linii 190 został czasowo wyłączony z eksploatacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Tory części towarowej nie były zelektryfikowane i łączyły się z przebiegającym obok peronu pierwszego torem głównym dodatkowym nr 2 stacji Cieszyn torem przebiegającym obok rampy ładunkowej wyłożonej betonowymi płytami obok nastawni „Cn” (tor handlowy za i wyładunkowy nr 2a o długości ogólnej i użytecznej 116 metrów zabezpieczony wykolejnicą Wk3). Jeden z torów przebiegał wzdłuż rampy magazynów dworca towarowego (tor handlowy za i wyładunkowy nr 4 o długości ogólnej i użytecznej 100 metrów), a inny pod wiaduktem, aby zakończyć się przed dawnym przejazdem przez ulicę Bobrecką (tor handlowy za i wyładunkowy nr 4a o długości ogólnej i użytecznej 116 metrów). Dawniej tor ten (biegnący wzdłuż ulicy Hajduka) czynny był aż do kozła oporowego zlokalizowanego w pobliżu budynku nastawni „Cn”, a przejazd przez ulicę Bobrecką zabezpieczony był rogatkami. Pod koniec lutego 2013 roku fragment torowiska za przejazdem na ulicy Bobreckiej został zdemontowany.

Schemat stacji w Cieszynie wraz z częścią towarową (stan na styczeń 2007)
Wyburzenie wszystkich budynków dawnego cieszyńskiego dworca frachtowego miało miejsce w maju 2017 roku w związku z przebudową układu drogowego w okolicy i budową dojazdu do dworca przesiadkowego oraz galerii handlowej (ulica Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego).

W trakcie budowy ulicy Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego rozebrano również tory handlowe nr 4 i 4a (przebiegające wzdłuż rampy magazynów i w stronę ulicy Hajduka), pozostawiając jednak prowadzące na nie rozjazdy i tor handlowy nr 2a łączący się z torem przy peronie pierwszym stacji Cieszyn. Pozostałości te ostatecznie zlikwidowano na początku czerwca 2020 roku w trakcie prac związanych z rewitalizacją linii.

Na mapie ↴


Galeria współczesna (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Zaktualizowano 3 czerwca 2020 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony