Czech Raildays 2018 19-21 czerwca 2018

Już po raz dziewiętnasty odbyły się w Ostrawie-Przywozie (tuż obok stacji Ostrava hlavní nádraží) targi transportu szynowego Czech Raildays organizowane przez Railway Builder, s.r.o.

Wśród (głównie czeskich) wystawców wszelkiego taboru i urządzeń związanych z koleją i komunikacją miejską pojawiły się również polskie akcenty: wyprodukowany w zakładach Stadler w Siedlcach dwuczłonowy i w całości niskopodłogowy wagon tramwajowy Tango NF2 nOVA dla Ostrawy (przedsiębiorstwo komunikacyjne tegoż miasta zamówiło 30 sztuk tych tramwajów, a pierwszy wagon ma wyjechać na ulice Ostrawy już w sierpniu) oraz EZT 34WEa „Elf 2” Kolei Śląskich (jedna z czterech dwuczłonowych jednostek wyprodukowanych dla tego przewoźnika przez zakłady Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz). Prócz nowinek prezentowano również interesujący tabor zabytkowy: luksusową salonkę wykonaną w zakładach Ringhoffera na Smíchovie w roku 1930 dla prezydenta Czechosłowacji T.G. Masaryka oraz lokomotywę elektryczną E499.0042 (wyprodukowaną w zakładach im. Lenina w Pilznie w roku 1957 i należącą ostatnio do ODOS lokomotywa 140.042, a obecnie przekazaną przewoźnikowi IDS Cargo z Ołomuńca i poddaną gruntownej renowacji oraz malowaniu z początku eksploatacji). Dla miłośników modelarstwa przygotowano ekspozycję dioram i modeli taboru w rozmaitych skalach.


Tekst: Maciej Dembiniok, zdjęcia: Roman Lindner

Opublikowano 23 czerwca 2018 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony