INFRASTRUKTURA

Degradacja infrastruktury kolejowej linii 93 (odcinek Czechowice-Dziedzice - granica ZLK Kraków) między 2010 a 2015 rokiem Błażej Forjasz

Odcinek linii nr 93 pomiędzy Czechowicami Dziedzicami a granicą Zakładu Linii Kolejowych (w skrócie ZLK) Kraków położoną w km 38,650, w okolicy miejscowości Jawiszowice charakteryzuje się znacznym ruchem towarowym oraz zanikającym ruchem pasażerskim. Na trasie w listopadzie 2015 roku kursowała jedna para pociągów dalekobieżnych. Dla poprawy przepustowości szlak Czechowice-Dziedzice - Brzeszcze Jawiszowice został podzielony i w Dankowicach istnieje posterunek odstępowy (jednakże bez przejścia trapezowego).

Od 2010 roku na odcinku tym z powodu niewystarczających w stosunku do potrzeb prac utrzymaniowych przez ZLK Sosnowiec przy znacznym ruchu „rozjeżdżających” ją przede wszystkim ciężkich masowych pociągów towarowych zaczęło dochodzić do szybkiej dekapitalizacji infrastruktury kolejowej. Początkowo do 2010 roku prędkość maksymalna na obu torach tego odcinka wynosiła 100 km/h. Po kilku zaledwie latach eksploatacji torowiska, bez żadnych remontów obniżono prędkości na obu torach najpierw do 80, następnie do 50 i w końcu 30 km/h... Należy dodać, że jest to ograniczenie stałe, gdyż prędkość szlakowana na tym odcinku wynosi nadal (stan na listopad 2015 rok) 80 km/h. W 2014 roku w sprawie stanu technicznego tego odcinka odbyła się interwencja prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Stan techniczny odcinka linii Czechowice-Dziedzice - granica ZLK Kraków jest kiepski z tendencją do dalszego pogarszania się. Mimo wykonanej w latach 80. nawierzchni kolejowej pod ciężkie pociągi towarowe (bezstykowe szyny typu S60, z klasycznym przytwierdzeniem do drewnianych pokładów) lata zaniedbań inwestycyjnych doprowadziły do praktycznie śmierci technicznej tego odcinka. Cały ten odcinek charakteryzuje się znacznym zużyciem szyn (m.in. zużycie faliste), przytwierdzeń, podkładów (zaawansowane procesy gnilne) oraz zanieczyszczeniem podsypki. W związku z tym została znacznie ograniczona przepustowość odcinka, co przy zamknięciach torowych (prace głównie na obszarze ZLK Kraków) powoduje dodatkowe komplikacje i wielogodzinne postoje pociągów towarowych w stacji Czechowice Dziedzice.

Iskierką nadziei na zmianę tego stanu jest wpisanie remontu tej linii (nie wiadomo jednak na jakich odcinkach) do listy podstawowej „Krajowego Planu Kolejowego”. Będą to prace o wartości ok. 440 mln złotych.

Opublikowano 11 listopada 2015 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony