HISTORIA INFRASTRUKTURA ZBIORY ZDJĘĆ

Drugi tor w Jabłonkowie i Nawsiu w roku 1898


Budowana w latach 1867-1872 jednotorowa kolej Koszycko-Bogumińska w krótkim czasie osiągnęła maksimum swych zdolności przewozowych i konieczna stała się budowa drugiego toru. Pierwszym dwutorowym odcinkiem oddanym na tejże kolei był fragment z Żyliny do Jabłonkowa, który otwarty został 4 grudnia 1898 roku. Podczas budowy zmodernizowano szereg obiektów inżynieryjnych w jej przebiegu, przebudowano stację w Nawsiu (wówczas nazywanej Jablunkau), budując również nowe zabudowania dworcowe. Pod Przełęczą Jabłonkowską pozostał jednak tylko jeden tunel (drugi, równoległy do pierwszego oddano dopiero w roku 1917) co stanowiło spore utrudnienie w płynnej komunikacji. Pozostały leżący na terenie Śląska Cieszyńskiego fragment linii pozostał jednotorowy i mimo licznych żądań władz miejscowości zlokalizowanych wzdłuż kolei nie był przebudowywany (głównie ze względów finansowych). Dopiero po roku 1913 oddano drugi tor na odcinku Jabłonków - Cieszyn, 2 października 1914 roku na odcinku Cieszyn - Karwina, a pozostały fragment do Bogumina otwarto 30 września 1915 roku.

Zespół zdjęć wykonanych przed rokiem 1898 obrazuje stan sprzed i po przebudowie dwóch obiektów inżynieryjnych w Nawsiu i Jabłonkowie: przepustu przed stacją w Nawsiu oraz mostu na Olzie w Jabłonkowie. Obecnie budowle te poddane zostały znacznej modernizacji i zatraciły swój dawny wygląd.Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony