INFRASTRUKTURA

Dzieje pewnego mostu na linii 191

Błażej Forjasz

W 1997 roku rozpoczęła się przebudowa mostu w Goleszowie nad potokiem Radoń w km 1,529 linii kolejowej nr 191. Zgodnie z planem została zdjęta istniejąca konstrukcja mostu celem m.in. wypiaskowania, ponownego pomalowania wraz z wymianą mostownic, czy naprawą barierek. W to miejsce została wstawiona konstrukcja odciążająca wraz z ograniczeniem prędkości przejazdu pociągów. Do tego momentu wszystko szło zgodnie z oczekiwaniami.

Jednakże z bliżej nieokreślonych powodów (zapewne z natury organizacyjno-finansowej) cała inwestycja stanęła w miejscu. W międzyczasie został zlikwidowany przejazd kolejowy w pobliżu tego punktu, dzięki czemu dotarcie do miejsca porzuconego mostu stało się w praktyce niemożliwe. Lata upływały, miejsce to coraz bardziej zarastało. Warunki atmosferyczne nie sprzyjały porzuconemu mostowi ani konstrukcji prowizorycznej, po której cały czas był prowadzony ruch pociągów. Stan techniczny przyczółków stale się pogarszał.

Nie była to z drugiej strony jakaś nowość na tej linii kolejowej, gdyż od początku lat 90. XX wieku z powodu braku prac utrzymaniowo-inwestycyjnych obiektów inżynieryjnych większość z nich była w coraz gorszym stanie technicznym. W 2015 roku z mostu z powodu złego stanu odpadły barierki (na szczęście kilka miesięcy później zostały uzupełnione).

Stan techniczny mostu doprowadził w końcu do podjęcia w 2016 roku decyzji o budowie nowej konstrukcji, która została poszerzona w stosunku do starego mostu. Trzeba przyznać, że nowo wybudowany obiekt robi pozytywne wrażenie. Całkowicie nowa konstrukcja została oddana do użytku w dniu 5 grudnia 2016 roku. Przy okazji budowy mostu praktycznie od zera wybudowano nowe podtorze po obu jego stronach.

Na początku marca 2017 roku na nowym moście wstawione było nadal ograniczenie prędkości z powodu stabilizacji podtorza, jednakże w kolejnych miesiącach zostało ono usunięte, gdyż obiekt jest przystosowany do nacisku osiowego 22,5 ton (221 kN) oraz prędkości maksymalnej 120 km/h.

Dziękuję Arturowi Steczkiewiczowi za użyczenie zdjęć autorskich. Autor.

Zaktualizowano 6 sierpnia 2017 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony