Stanowisko PKP Intercity S.A. w sprawie wykorzystania linii 190

W związku z pogarszającym się stanem infrastruktury linii kolejowej 190 na odcinku Bielsko-Biała - Skoczów, postanowiliśmy zapytać spółkę PKP Intercity, czy zamierza uruchomić w rozkładzie jazdy 2013/2014 swoje pociągi dalekobieżne do Wisły trasą biegnącą przez w.w. odcinek. Decyzja taka mogłaby skutkować koniecznością zapewnienia minimalnego utrzymania technicznego linii przez zarządcę infrastruktury, być może również uzupełnienia istniejących braków sieci trakcyjnej. Dodatkowo też, chcieliśmy uzyskać informacje na temat planowanej oferty spółki Intercity do Wisły w przyszłym rozkładzie jazdy. Niestety, w przesłanej odpowiedzi PKP Intercity informuje, że swoje pociągi wytrasowało alternatywną trasą przez Pierściec w związku z faktem, iż PKP PLK podjął decyzję o wyłączeniu z eksploatacji odcinka Bielsko-Biała Główna - Skoczów. Z kolei w części odpowiedzi dotyczącej oferty PKP Intercity w nowym rozkładzie jazdy, poinformowano nas, że informacja ta objęta jest klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa PKP Intercity S.A.”

Pismo do PKP Intercity S.A.
Odpowiedź PKP Intercity S.A.
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony