RELACJE, POŁĄCZENIA

Kampania promocyjna portalu „Koleje Śląska Cieszyńskiego” z okazji przywrócenia ruchu kolejowego między Goleszowem a Wisłą Głębcami (grudzień 2022 - marzec 2023) Błażej Forjasz

Po opracowanej i wykonanej przez nas kampanii promocyjnej na linii do Cieszyna, dzięki której szybko (pomimo trzynastoletniej przerwy) powróciło zainteresowanie pociągami między Chybiem Mnich a Cieszynem, przyszła pora na promocję połączeń do Wisły Głębiec.

Z uwagi na największą ofertę przewozową planowaną do uruchomienia przez miejscowego przewoźnika kolejowego zarówno między poniedziałkiem a piątkiem (8 par pociągów), jak i w weekendy oraz święta (10 par pociągów) zadecydowaliśmy o promocji tego rodzaju pociągów.

Po analizie najbardziej konkurencyjnych kierunków (tradycyjnie bez przygotowanej żadnej promocji taryfowej na linii do Wisły przez Koleje Śląskie sp. z o.o.), gdzie transport kolejowy po przeprowadzonej rewitalizacji linii kolejowej do Wisły Głębce ma szansę szybko zyskać spore zainteresowanie, zadecydowaliśmy o promocji oferty na poniższych trzech odcinkach:
- Ustroń Zdrój - Wisła Uzdrowisko,
- Wisła Uzdrowisko - Katowice,
- Ustroń Zdrój - Katowice.

Promocja była adresowana do mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, turystów oraz kuracjuszy odwiedzających oba kurorty jakimi stały się Ustroń i Wisła. Miała przyciągnąć głównie podróżnych, którzy dotychczas nie korzystali z takiego środka trasportu.

Tym razem skupiliśmy się na promocji biletów jednorazowych (wraz z najpopularniejszymi zniżkami), biletu dobowego „Silesia24” (ważnego z przejazdami komunikacją w konurbacji górnośląskiej), konkurencyjnych czasach przejazdu, nowych przystankach, możliwości przewozów wózków oraz rowerów, natomiast od 12 grudnia 2022 roku dodatkowo reklamowaliśmy tańszą możliwość zakupu biletów na przejazd poprzez kanały elektroniczne oraz automaty biletowe. Projekt graficzny został opracowany na podstawie dobrze znanej reklamy połączeń kolejowych z Cieszyna.

Dzięki współpracy z Urzędem Miasta Wisła logo tego miasta pojawiło również na naszych plakatach rozwieszonych w tym mieście oraz na portalu społecznościowym Facebook.

Emisje reklam zostały wykonane oraz umieszczone w poniższych miejscach:

- w tygodniku „Głos Ziemi Cieszyńskiej” (nakład kilkanaście tysięcy egzemplarzy każdego numeru),
- na tablicach i w gablotach na terenie miast Ustroń i Wisła, w miejscowych pensjonatach, sanatoriach oraz obiektach gastronomicznych,
- na portalu społecznościowym Facebook (ilość odbiorców - w sumie prawie 250 tysięcy wyświetleń i sumarycznie 174 udostępnień postów reklamowych. W znacznej części udostępnione przez obiekty noclegowe położone w Ustroniu i Wiśle).

W rezultacie po przeprowadzeniu kampanii promocyjnej (trwającej w niektórych miejscach do marca 2023 roku) dość szybko wygenerowały się wysokie potoki pasażerów w reklamowanych relacjach, a także (co nas również usatysfakcjonowało) zaczęły się generować codzienne (w dni robocze) przejazdy transportem kolejowym między Wisłą a Ustroniem, Skoczowem Bładnicami, Zaborzem, czy Chybiem Mnich.

W lutym 2023 roku PKP Intecity S.A. wprowadziło do swoich weekendowych połączeń dynamiczny system biletów, gdzie cena jest zależna od popytu i np. na trasę Katowice - Wisła Uzdrowisko można było nabyć bilety od 9 zł (dalsze progi cenowe to 14 zł, 17,60 zł, 22,40 zł oraz 27,20 zł). Cena maksymalna dla kursu o wysokim popycie ze strony pasażerów to 32 zł.

Przy okazji promocji połączeń do Wisły zaktualizowaliśmy informacje na internetowych stronach Urzędów Miast Ustronia i Wisły, dane na portalach mapowych mapy.google.pl, mapy.cz oraz na mapach wydawnictwa Compass. Opracowaliśmy wygodne plakatowe rozkłady jazdy przy każdym opisie stacji i przystanku na naszym portalu do pobrania w formacie PDF (również na liniach do Cieszyna), a także poprawiliśmy dane wyświetlane w automacie biletowym na przystanku Ustroń Zdrój. Artykuł o wznowieniu ruchu kolejowego na liniach kolejowych do Cieszyna oraz do Wisły ukazał się również w miesięczniku „Świat kolei” nr 1/2023. Byliśmy cytowani przez media: „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, portale internetowe „ox.pl”, „beskidzka24.pl”, „rynek-kolejowy.pl”.

Kampania została sfinansowana wyłącznie ze środków własnych.

Podziękowania kierujemy Arturowi, Bartoszowi, Bartkowi, Maćkowi, Łukaszowi ze SpiderDesign.com, p. Barbarze z Urzędu Miasta Ustroń, Krzysztofowi z pubu „Champions League Club” w Ustroniu, pracownikom Urzędu Miasta Wisła, Radnemu Miasta Ustronia Pawłowi Sztefkowi, drukarni Colet z Cisownicy oraz p. Marcie z „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”.

Opublikowano 7 kwietnia 2023 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony