RELACJE, POŁĄCZENIA TABOR

Towarowe pociągi kontenerowe na Śląsku Cieszyńskim Błażej Forjasz

Po zmianie systemów gospodarczych krajów Europy wschodniej zmienił się również wolumen przewożonych towarów. Oprócz tradycyjnych przewozów towarów masowych w naszym regionie (m.in. do i z hut w Trzyńcu oraz Ostrawie) pojawiły się przewozy towarów w kontenerach. Podyktowane to było łatwością przewozu, przeładunku na różne inne środki transportu (na platformach) oraz poprawieniem bezpieczeństwa ładunku.

Ta forma transportu ostatnimi czasy znacznie się rozwinęła z powodu zniknięcia granic w 2004 roku oraz związanych z nimi formalności np. celnych. Z racji pilności dostaw pociągi kontenerowe zwykle kursują w miarę punktualnie (w stosunku do innych pociągów towarowych) w stałych rozkładach jazdy.

Obecnie na Śląsku Cieszyńskim (stan na marzec 2013) codziennie kursuje bardzo interesujący pociąg kontenerowy relacji Czerniachowsk (leżący w rosyjskim Obwodzie Kaliningradzkim) - Żylina. Po stronie czeskiej obsługiwany jest przez spółkę PKP CARGO S.A. Z racji pokonywania wzniesień do Mostów koło Jabłonkowa skład kilkudziesięciu wagonów-platform do przewozu kontenerów ciągnie dwuczłonowa elektryczna lokomotywa serii ET41, przystosowana do poruszania się po sieci kolei czeskich oraz słowackich (inne nakładki na pantografy oraz system bezpieczeństwa pociągów niż te spotykane na sieci PKP PLK S.A.). Skład ten można spotkać po południu i wieczorem na magistrali Koszycko-Bogumińskiej, a polski przewoźnik obsługuje te składy do słowackiej Czadcy. Zmiana lokomotywy (z EU07 prowadzącej skład z Korsz) odbywa się w Zebrzydowicach i pociąg ten dalej jedzie w kierunku Karwiny.

Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony