PUBLICYSTYKA RELACJE, POŁĄCZENIA

Likwidacja połączeń kolejowych na Śląsku Cieszyńskim

Przygotowywane od wielu miesięcy usamorządowienie spółki PKP Przewozy Regionalne nastąpi 1 stycznia 2009 roku, a tym samym województwo śląskie przejmie ponad 10% udziałów w spółce. Pomimo planów dofinansowania przewozów przez województwo w roku 2009 kwotą ok. 100 mln złotych (w roku 2008 kwota ta wynosiła ponad 83 mln złotych), projekt przewiduje odwołanie 58 pociągów i ograniczenie kursowania 52 tylko do dni roboczych (oznaczonych w rozkładzie jako D). Wprowadzony więc 14 grudnia nowy rozkład jazdy od 1 stycznia 2009 będzie już nieaktualny.
W bliżej nieokreślonym terminie mają odbyć się jeszcze rozmowy przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego ze Związkiem Zawodowym Kolejarzy Śląskich, który chce utrzymania obecnego rozkładu jazdu przynajmniej do lutego 2009.
Sprawa jest już jednak raczej przesądzona, ze względu na twarde stanowisko Urzędu Marszałkowskiego.

Uzupełnienie z 31 grudnia 2008: według informacji spółki PKP Przewozy Regionalne - Śląski Zakład Przewozów Regionalnych w Katowicach (link) okrojony rozkład jazdy ma zostać wprowadzony nie 1, ale 10 stycznia 2009 (sobota).

Niestety cięcia nie ominą także Śląska Cieszyńskiego. Najpoważniejszą zmianą jest zawieszenie przewozów pasażerskich relacji Cieszyn - Bielsko-Biała, na której to trasie ma zostać wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa. Nie remontowane od lat torowisko i związane z tym niskie prędkości szlakowe (często 30 km/h) spowodowały rezygnację pasażerów z transportu kolejowego, wybór komunikacji autobusowej i w związku z tym niską rentowność połączenia. Poza tym Cieszyn straci bezpośrednie połączenie z Czechowicami w weekendy, likwidacji ulegnie tez część połączeń z Zebrzydowicami. Pozostały "kadłubowy" rozkład jazdy z Cieszyna będzie obejmował pociąg do Czechowic o 14.24 (tylko w dni robocze), do Zebrzydowic o 15.18 (również tylko w dni robocze) oraz kursujący codziennie do Katowic o 16.21 ("Cieszynka"). Do Cieszyna będzie można dotrzeć koleją w dni robocze z Czechowic pociągami o 5.37 i 6.19 (w Cieszynie o 6.45 i 7.30) oraz z Katowic o 6.58 (w Cieszynie o 9.02).

Zawieszone zostaną także pociągi z Wisły Głębce do Katowic o 4.41 i 17.08 oraz powrotny z Katowic do Wisły o 18.30 (przyjazd do Głębiec o 20.57).

Pociągi z Czechowic do Zebrzydowic i z powrotem (godz. 11.10 i 12.30) będą kursować tylko w dni robocze, likwidacji ulegną pociągi 1021 Czechowice - Zebrzydowice i 1032 Cieszyn - Czechowice.

W przypadku tabeli 151 zlikwidowana zostanie część połączeń Czechowice - Bielsko, Czechowice - Żywiec i Żywiec - Bielsko, a niektóre pociągi kursować będą tylko w dni robocze.

Szczegóły zamieszczono w poniższej tabeli:

Nr pociąguStacja początkowaGodz.
odjazdu
Stacja końcowaGodz.
przyjazdu
Uwagi
Tabela 146
317Katowice18.30Wisła Głębce20.57odwołany
330Wisła Głębce4.41Katowice7.08odwołany
338Wisła Głębce17.08Katowice19.41odwołany
Tabela 147
1030Cieszyn14.24Czechowice-Dziedzice15.36ograniczenie term. kursowania
na odc. Cieszyn - Zebrzydowice na (D)
1031Czechowice-Dziedzice5.37Cieszyn6.45ograniczenie term. kursowania
na odc. Cieszyn - Zebrzydowice na (D)
1033Czechowice-Dziedzice6.19Cieszyn7.30ograniczenie term. kursowania
na odc. Cieszyn - Zebrzydowice na (D)
6622Cieszyn5.38Bielsko-Biała Główna6.56odwołany
6623Bielsko-Biała Główna6.18Cieszyn7.41odwołany
6624Cieszyn11.47Bielsko-Biała Główna13.05odwołany
6625Bielsko-Biała Główna14.45Cieszyn16.12odwołany
6626Cieszyn14.14Bielsko-Biała Główna15.32odwołany
6627Bielsko-Biała Główna18.40Cieszyn20.03odwołany
9011Zebrzydowice5.02Cieszyn5.32odwołany
9012Cieszyn6.03Zebrzydowice6.38odwołany
9014Cieszyn11.55Zebrzydowice12.25odwołany
9015Zebrzydowice13.12Cieszyn13.41odwołany
9017Zebrzydowice18.12Cieszyn18.46odwołany
Tabela 150
1013Czechowice-Dziedzice11.10Zebrzydowice11.41zmiana na (D)
1016Zebrzydowice12.30Czechowice-Dziedzice13.06zmiana na (D)
1021Czechowice-Dziedzice19.40Zebrzydowice20.12odwołany
1032Cieszyn18.05Czechowice-Dziedzice19.17odwołany
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony