INFRASTRUKTURA

Modernizacja infrastruktury linii 301A w Mostach koło Jabłonkowa Radosław Kazimierowicz

Mosty koło Jabłonkowa to malownicza miejscowość położona w pobliżu trójstyku granic państw Czechy-Słowacja-Polska. Ta niepozorna, mogłoby się wydawać, wieś gminna, w której istnieje niewiele przedsiębiorstw, a mieszkańcy pracują w okolicy Ostrawy, Czeskiego Cieszyna i Trzyńca, bądź też czerpią dochody z turystyki, jest ważnym punktem ciągów komunikacyjnych. Przez gminę przebiega drogowa trasa europejska E75 łącząca Norwegię z Grecją. Również wysokiej rangi trasa kolejowa przebiega przez teren wsi. Jest to linia oznaczona numerem 320, łącząca Czechy ze Słowacją. Zlokalizowanie tych tras jest nieprzypadkowe. Przełęcz Jabłonkowska (553 m n.p.m.; czes. Jablunkovský průsmyk) jest jedną z najniższych przełęczy w całym grzbiecie Karpat. Kwestie ekonomiczne były zapewne głównym czynnikiem, który zadecydował o poprowadzeniu wspomnianych tras obniżonym terenem.

By linia kolejowa powstała, należy poczynić wiele starań. Jako że linia na trasie między Nawsiem a Czadcą ma charakter górski, należało wybudować odpowiednie elementy infrastruktury. Przykładem złożonego przebiegu linii są wybudowane pod wspomnianą wyżej przełęczą tunele jabłonkowskie.

Tunele pod siodłem Przełęczy Jabłonkowskiej do listopada 2007 roku były bliźniaczymi konstrukcjami. W latach 2007-2013 zmodernizowano jeden z nich. Prace polegały przede wszystkim na poszerzeniu do szerokości odpowiadającej skrajni dwóch torowisk. Szlak od tutejszej stacji w kierunku przystanku osobowego za tunelami rozbiegał się (każdy z torów wbiegał do osobnego tunelu). Obecnie oba zasadnicze tory szlakowe biegną zmodernizowanym tunelem. Stara konstrukcja miała długość 608 metrów, obecna jest długości 612 metrów.

18 maja czeskie przedsiębiorstwo Správa železniční dopravní cesty (pol. Zarząd Infrastruktury Kolejowej) wraz z firmami biorącymi udział w modernizacji linii kolejowej zorganizowało Den otevřených dveří v tunelu (pol. Dzień otwartych drzwi w tunelu). Zorganizowano przejazdy darmowego pociągu specjalnego na trasie z tutejszej stacji do prowizorycznego przystanku przy północnym wylocie ze zmodernizowanego tunelu. Pociąg jeździł co godzinę od 9:00 do 18:00, wracał również co godzinę, od 9:45 do 18:45. Połączenie cieszyło się sporą frekwencją. Było to oficjalnie ostatnie takie wydarzenie przed oddaniem do użytku omawianej konstrukcji. Wcześniej podobna impreza odbyła się w 17 listopada 2007, przed rozpoczęciem prac modernizacyjnych.

W roku 2013 ze względu na prace elektryfikacyjne za tutejszą stacją, w określonych terminach połączenia do Mostów koło Jabłonkowa, jak i międzynarodowe ekspresy do Pragi i Żyliny (obsługiwane przez elektryczne zespoły trakcyjne serii 460 bądź 471 - pociągi osobowe, bądź składy wagonów pasażerskich jako pociągi pospieszne, prowadzone przez elektrowozy) były przeciągane na szlaku Návsí - Mosty u Jablunkova - (Čadca) lokomotywami spalinowymi. Były to lokomotywy serii 750 oraz 754. Podobnie wyglądał ruch pociągów towarowych na wspomnianym szlaku. Pociągi te prowadzone zazwyczaj przez elektrowozy serii 131 bądź lokomotywy serii 130, 181 bądź 182 były przeciągane kilkoma lokomotywami serii 742. Liczba lokomotyw spalinowych w tym przypadku zależała od tonażu składu. Ciężkie pociągi z węglem miały podczepione maszyny zarówno na uciągu, jak i na popychu.

W związku ze zmianą układu torowiska w pobliżu jedynego przystanku osobowego w gminie, zdecydowano się na zmianę jego lokalizacji. Jest on obecnie tuż przy południowym wylocie ze zmodernizowanego tunelu. Z racji modernizacji w ostatnich latach linii 320 od Trzyńca do granicy ze Słowacją ustawiono nowe tablice z nazwami przystanków. W tym przypadku przy przystanku widnieją nazwy w języku czeskim i polskim, odpowiednio: Mosty u Jablunkova zastávka (Mosty koło Jabłonkowa przystanek). Nazwa w języku polskim widniała w rozkładach jazdy już od 2010 roku.

W wyniku zmian po pracach modernizacyjnych, zlikwidowano posterunek odgałęźny Šance (pol. Szańce). Był to posterunek, którego rolą była kontrolowanie ruchu pociągów tuż przy przystanku osobowym. Po zamknięciu na czas modernizacji jednego z tunelów zbudowano rozjazd, zlokalizowany na południe od wspomnianego przystanku. Pociągi jadące z kierunku Słowacji mogły zostać skierowane na tor prowadzący przez czynny tunel. Obecnie punkt ten jest zbędny, toteż zdecydowano się na jego likwidację.

Od 31 maja 2013 ruch pociągów jest prowadzony zmodernizowanym tunelem, jednym torem. Drugi tor oddano do użytku na początku lipca 2013 roku.

Zaktualizowano 29 kwietnia 2022 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony