INFRASTRUKTURA

Przed przetargiem na rewitalizację linii kolejowych nr 694, 157, 190 oraz 191
czyli remontu odcinka między Goleszowem a Cieszynem (raczej) nie będzie

Błażej Forjasz

Coraz większymi krokami zbliża się ogłoszenie przetargu na rewitalizację linii kolejowych znaczenia regionalnego położonych po polskiej stronie Śląska Cieszyńskiego. W dniu 2 sierpnia 2018 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania tej inwestycji na środowisko. Od czerwca br. trwa wycinka drzew i krzewów w pasie 15 m od torowiska linii nr 191, którą można podciągnąć jako późniejsze ułatwienie rozpoczęcia prac. W roku 2017 z powodu zwiększonej liczby potrzebnych do wykonania robót oraz zaplanowania budowy lokalnego centrum sterowania ruchem kolejowym (LCS) w Skoczowie (które będzie obsługiwało wszystkie stacje i posterunki ruchu między Bieniowcem a Wisłą Głębce oraz Cieszynem) całkowity koszt tej inwestycji wzrósł od 290 do 350 mln złotych. Część techniczna opracowanej przez firmę IDOM Inżynieria Architektura i Doradztwo Sp. z o.o. dokumentacji przedprojektowej tej inwestycji została już odebrana przez PKP PLK S.A. Teraz już można organizować przetarg na rewitalizację ww. linii kolejowych.

Niestety wiele faktów wskazuje na to, że szlak Goleszów - Cieszyn linii kolejowej nr 190 nie zostanie już nigdy wyremontowany. Najważniejszy z nich to ten, że organizator transportu kolejowego tutejszego województwa, a mianowicie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaplanował, by po wykonanej na tym szlaku inwestycji kursowało zaledwie 6 par pociągów regionalnych... Zostało to zakwestionowane przez unijną instytucję (o nazwie JASPERS) zajmującą się kontrolą wydawanych pieniędzy m.in. na projekty transportowe (dofinansowanie powyżej 50 mln €). W sumie nie powinno to po tej stronie Olzy specjalnie dziwić biorąc pod uwagę jak beznadziejnie w tym województwie zorganizowany jest „system” transportu zbiorowego. Ale po co od razu znęcać się nad linią kolejową przeznaczoną do rewitalizacji biegnącej do serca przeszło 100 tysięcznego powiatu, która liczyła na odbudowę znacznych potoków pasażerskich po 30 latach? Bez trasy do Cieszyna inwestycja ta będzie zwykłym wyrzuceniem pieniędzy w błoto. Linia do Wisły Głębce nigdy nie wygeneruje takich znaczących potoków pasażerskich w dni robocze jak potoki szkolne i pracownicze, które mogłyby być obsłużone przez szybki i wygodny pociąg elektryczny docierający do centrum nadolziańskiego miasta.

Kolejnym zagrożeniem jest obserwowany od zeszłego roku fakt wzrostu kosztów, który znacznie podraża inwestycje (również infrastrukturalne) w Polsce. W przypadku wzrostu kosztów przetargu rewitalizacji zwiększoną różnicę między planową kwotą może dopłacić samorząd, PKP PLK S.A. lub inwestycja może mieć mniejszy zakres. W tej chwili rozważana jest głównie możliwość rezygnacji z remontu szlaku Goleszów - Cieszyn.

Zatem dzięki nieudolnemu urzędowi zostanie zmarnowana historyczna chwila, kiedy można przywrócić ruch kolejowy do Cieszyna najkrótszą i najszybszą trasą, ale także nie będzie argumentów za remontem odcinka Skoczów - Bielsko-Biała Główna, który przy coraz większej kongestii byłby wspaniałym przykładem kolei aglomeracyjnej. Szczególnie, że nie można liczyć na środki krajowe na tego typu inwestycje.

Miejmy nadzieję, że zostanie to należycie docenione przez tutejszych wyborców, którym na sercu leży los kolei w najbliższych wyborach samorządowych.

Lista, gdzie można zgłaszać swoje uwagi m.in. do projektu rewitalizacji linii kolejowych nr 694, 157, 190 oraz 191:
transport(małpa)slaskie.pl
marszal(małpa)slaskie.pl
fundusze(małpa)slaskie.pl


Zobacz także:
Artykuł Andrzeja Drobika w „Dzienniku Zachodnim”
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 2 sierpnia 2018 roku o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania tej inwestycji na środowisko

Z ostatniej chwili (5 października 2018):

Otrzymaliśmy potwierdzoną informację, że na ostatnim spotkaniu pomiędzy PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A., Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego a Inicjatywą JASPERS uzgodniono, że przetarg na rewitalizację będzie dotyczył linii kolejowych znaczenia regionalnego z Bronowa do Wisły Głębce WRAZ ze szlakiem Goleszów - Cieszyn!

Dziękujemy za pomoc w tej interwencji Wam drodzy Czytelnicy, a także „Dziennikowi Zachodniemu” (artykuł z 19 września br.), „Głosowi Ziemi Cieszyńskiej” (artykuł z 28 września br.) oraz Burmistrzowi miasta Cieszyna (pismo z 20 września br.)!

Ale to jeszcze nie koniec walki o rewitalizację linii kolejowych na Śląsku Cieszyńskim. Z powodu prawdopodobnego przekroczenia kosztów tej inwestycji trzeba jeszcze nakłonić albo Urząd Marszałkowski woj. śląskiego albo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. do ewentualnego powiększenia dofinansowania tej inwestycji. Nie da się już zwiększyć środków z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. śląskiego, czyli 270 mln zł. To historyczna chwila, gdzie będzie się rozstrzygać przyszłość pasażerskiego transportu kolejowego do Cieszyna.

Opublikowano 17 września 2018 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony