Bocznica spółdzielni w Mnisztwie
linia 190

Bocznica w Mnisztwie powstała na potrzeby magazynów miejscowej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w latach 50. XX wieku (znajdowała się tu m.in. Składnica Maszyn Rolniczych i Części Zamiennych). Odgałęziała się ona w okolicy km 36,4 linii 190 przed ówczesnym przystankiem Cieszyn Mnisztwo i biegła przez niewielki betonowy mostek nad dopływem Bobrówki, a następnie przecinała ulicę Wronią za zabudowaniami przystanku i wkraczała na teren spółdzielni przez bramę kolejową. Tam tor rozdzielał się na dwa równoległe i jeden odbiegający od nich w prawo. Tory równoległe doprowadzono bezpośrednio pod rampy załadowczo-wyładowcze magazynów spółdzielni, przecinały one jeszcze wewnętrzną drogę i kończyły się kozłami oporowymi. Tor odbiegający w prawo wykorzystywany był do rozładunku cystern z paliwem, a w jego pobliżu zlokalizowano zbiorniki na olej napędowy i benzynę.

Według relacji okolicznych mieszkańców w okresie świetności składy towarowe z Cieszyna odwiedzały tę bocznicę nawet dwa razy na dobę. Na przykład w latach 1990 i 1991 docierały tu składy cystern z Płocka, które dostarczały dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Cieszynie olej napędowy (odbierany przez firmę Dromex, która budowała właśnie w Boguszowicach wiadukt) i benzynę (dla odbiorców indywidualnych).

Wykaz wszystkich pociągów towarowych kursujących na linii 190 z maja 1994 rokuPod koniec lat 90. XX wieku następował powolny upadek spółdzielni, a sama bocznica nie była eksploatowana. W budynkach zlokalizowano rozmaite firmy i drobne zakłady, które jednak nie korzystały już z usług transportu kolejowego. Ostatecznie odgałęzienie z toru szlakowego wraz z zasadniczą częścią torowiska zlikwidowano w roku 2005, a kolejne jej pozostałości w latach następnych (w roku 2010 zdemontowano np. pozostałości torów w okolicy magazynów na terenie dawnej spółdzielni). Do dziś pozostał betonowy mostek kolejowy i niezaasfaltowany fragment toru na ulicy Wroniej.

Na mapie ↴


Galeria współczesna (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Autorem opisu i zdjęć jest Maciej Dembiniok.

Zaktualizowano 8 października 2022 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony