Oficjalne stanowisko Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w sprawie rewitalizacji linii kolejowych regionu Śląska Cieszyńskiego

W piśmie przesłanym do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (UMWŚ) zwróciliśmy się z pytaniem czy UMWŚ planuje ujęcie w Regionalnym Programie Operacyjnym (RPO) rewitalizacji linii kolejowych regionu Śląska Cieszyńskiego będących w najgorszym stanie technicznym.

W świetle pojawiających się doniesień prasowych mówiących o planach UMWŚ dotyczących zakupu taboru niskopojemnego na linię aglomeracyjną Tychy Miasto - Katowice, poprosiliśmy również o udzielenie informacji na temat możliwości wykorzystania takiego taboru na linii 190 (Bielsko-Biała Główna - Cieszyn). W otrzymanej odpowiedzi załączone zostało pismo z Zakładu Linii Kolejowych w Sosnowcu, które informuje, iż „(...) nie zaplanowano na tym terenie żadnych inwestycji poza niezbędnym, bieżącym utrzymaniem infrastruktury kolejowej” oraz, że „Koszt naprawy głównej w/w odcinków linii umożliwiający podniesienie dopuszczalnej prędkości, musiałby mieć uzasadnienie w przywróceniu na tych liniach intensywnego ruchu pociągów”. Z kolei UMWŚ stwierdził m.in., że RPO na lata 2007-2013 przewidywał jedynie 40 mln złotych na inwestycje w regionalną sieć kolejową, w związku z czym środki te zostały już wyczerpane i nie ma możliwośći dofinansowania dalszych inwestycji z tych środków. Natomiast w sprawie taboru niskopojemnego, poinformowano nas, że „Urząd Marszałkowski nie zamyka możliwości wykorzystania nowoczesnego taboru kolejowego na ww. linii [linii 190 przyp. red.] po jej uzdatnieniu i przywróceniu ruchu pasażerskiego”. Szczegóły zawarte są w poniższych dokumentach.

Pismo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 1
Pismo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 2
Odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na pierwsze pismo
Załącznik do w/w odpowiedzi
Odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na drugie pismo

Nasze działania zostały zauważone przez media. Napisali o nas:

Rynek Kolejowy
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony