INFRASTRUKTURA

Interwencja Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w związku ze stanem linii 190 oraz 93 w 2013 i 2014 roku Błażej Forjasz

12 grudnia 2013 roku na szlaku Skoczów - Goleszów została obniżona prędkość z 60 km/h do 40 km/h. Był to skutek wcześniejszej kontroli Urzędu Transportu Kolejowego oraz przejazdu drezyny pomiarowej, która wykazała szereg nieprawidłowości stanu technicznego tego odcinka kolejowego. Zaliczały się do nich m.in.: zły stan podkładów, zapadnięte w podkłady podkładki, luźne wkręty oraz zanieczyszczona podsypka.

W związku z tym w styczniu 2014 roku przystąpiono do prac wykonanych sposobem gospodarczym związanych z poprawą powyżej opisanego stanu rzeczy. Na szlaku Skoczów - Goleszów wymieniono ok. 80 podkładów drewnianych na nowe bądź używane, zregenerowane. Ponadto przy kilkudziesięciu podkładach przewiercono na nowo wkręty. Prace wykonano głównie na łukach.

Po wykonanych pracach w dniu 14 stycznia 2014 roku przywrócono prędkość 60 km/h między Skoczowem a Bładnicami, natomiast na dalszym odcinku szlaku podwyższono prędkość do 50 km/h.

Powyższe zastrzeżenia dotoczyły również stanu technicznego linii numer 93 na odcinku Czechowice Dziedzice - Jawiszowice Jaźnik (granica utrzymania torów przez Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu). Na odcinku tym wprowadzono ograniczenie prędkości do 20 km/h na obu torach. Przypomnijmy, że kilka lat temu prędkość na tym odcinku wynosiła 100 km/h na obu torach.

Po kolejnych interwencjach Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w kwietniu i maju 2014 roku dotyczących niewystarczających prac inwestycyjnych na odcinku Skoczów Bładnice - Goleszów na przełomie maja i czerwca tego roku odbyły się kolejne prace remontowe. Obejmowały one wymianę podkładów drewnianych (na nowe), tłucznia, śrub stopowych wraz z ręcznym podbiciem toru. Odkopano również rowy odwadniające biegnące wzdłuż torowiska. Prace koncentrowały się w km 25,200 - 25,900 linii 190.

Dla przywrócenia prędkości 60 km/h na pozostałym odcinku między Godziszowem a Goleszowem (km 26,500 - 27,100 linii 190) w lipcu 2014 roku przy użyciu podbijarki oprócz znanych już z poprzednich prac wymiany podkładów drewnianych oraz tłucznia (głównie na łukach) podbito mechanicznie ten odcinek. Ostatni raz podbijarka na szlaku Skoczów - Goleszów pracowała przeszło 20 lat temu...

Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony