Opis i historia linii 320 (Dětmarovice - Petrovice u Karviné)

Budowę pierwszej w Cesarstwie Austriackim kolei parowej - C.K. Uprzywilejowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda (K.u.K. Privilegirte Kaiser-Ferdinands-Nordbahn, KFNB) rozpoczęto w roku 1837. Miała ona połączyć Wiedeń z Bochnią i biec poprzez Brzecław, Przerów, Lipník nad Bečvou, Ostrawę i Bogumin, gdzie miała łączyć się w Chałupkach z kolejami pruskimi. Pociągi przejeżdżały następnie tranzytem przez Prusy i zmierzały przez Jaworzno do Krakowa. Kolej ta pojawiła się na terenie Śląska Cieszyńskiego w roku 1847, kiedy otwarto odcinek Lipnik - Ostrawa - Bogumin. 1 września 1848 uruchomiono odcinek z Bogumina do granicy państwa w Chałupkach, gdzie dalej pociągi tranzytem poruszały się po pruskiej Krakowsko-Górnośląskiej Kolei Żelaznej.

Dopiero budowa linii z Bogumina przez Zebrzydowice, Dziedzice, Oświęcim, Chrzanów i Trzebinię umożliwiła rezygnację z tranzytu. Odcinek ten został w całości uruchomiony 17 grudnia 1855.

W latach 1888 i 1889 wybudowano na linii drugi tor, a 1 września 1898 roku oddano do użytku odgałęzienie z Piotrowic do Frysztatu i Darkowa.

1 stycznia 1906 kolej została znacjonalizowana i weszła w skład C.K. Państwowych Kolei Austriackich (k.k. österreichischen Staatsbahnen, kkStB), a po I wojnie światowej odcinek przebiegający na Śląsku Cieszyńskim podzielony został granicą państwową między Czechosłowację i Polskę (po stronie polskiej linia 93). Od początku Kolej Północna stanowiła jeden z najważniejszych szlaków kolejowych o znaczeniu ponadregionalnym i do 1906 na całej swej długości była już dwutorowa.

Elektryfikację i modernizację opisywanego odcinka przeprowadzono w roku 1963 (po stronie polskiej elektryfikację odcinka ze stacji Petrovice u Karviné przez Zebrzydowice do Czechowic zakończono 29 kwietnia 1964). W latach 2001-2002 przeprowadzono modernizację odcinka z Dziećmorowic do granicy państwa.

Od 14 grudnia 2014 do 15 grudnia 2019 roku linia oznaczona była osobnym numerem 326 (wcześniej i obecnie w rozkładach jazdy figuruje jako fragment linii 320). Obsługa podróżnych w lokalnych pociągach poruszających się po linii odbywa się bez udziału konduktora - bilety kupuje się bezpośrednio u prowadzącego pociąg.

Opisywany odcinek jest elementem II korytarza tranzytowego kolei czeskich. Jest linią dwutorową o maksymalnej dopuszczalnej prędkości 160 km/h.
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
km

W górę strony