INFRASTRUKTURA PUBLICYSTYKA

Będzie rewitalizacja odcinka linii kolejowej nr 190 między Bielskiem-Białą Główną a Skoczowem! Błażej Forjasz


Powoli kończy się (zbyt) długi serial o nazwie „wyremontować brakujący odcinek linii kolejowej nr 190 między Bielskiem-Białą a Skoczowem”. W dniu 11 kwietnia 2023 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pisemnie poinformowały Stowarzyszenie „Aglomeracja Beskidzka” (będące m.in. zamawiającym projekt wstępnego studium planistyczno-prognostycznego tej inwestycji) o przesunięciu na listę podstawową Programu „Kolej +”, a tym samym uzyskaniu dofinansowania w 85% planowanej kwoty inwestycji (tj. ok. 310 z 360 mln zł netto - stan na 2022 rok)!

Pozostałe 15% wkładu własnego mają wyłożyć samorządy zainteresowane tą inwestycją. W chwili obecnej możemy być pewni dofinasowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 16 mln 420 tys. zł zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2030 (najnowsza wersja dokumentu - uchwała nr VI/52/4/2022 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2022 r). Czekamy na dalsze już nie deklaracje, tylko konkretne kwoty przeznaczone na wkład własny tej inwestycji.

Jest to wyraźny zwrot w polityce transportowej zarówno państwa jak i miejscowych samorządów. Do tej pory takie inwestycje infrastrukturalne były traktowane przez te podmioty zasadniczo do 2014 roku jako zło konieczne. Następnie głównie dzięki unijnemu dofinansowaniu poprawiono stan techniczny wielu polskich linii kolejowych. W końcu przełomowym programem wydaje się uruchomiony w 2020 roku Program „Kolej +”, zachęcający przez budżet państwa samorządy lokalne i wojewódzkie (bądź związki samorządów) do dalszych inwestycji w linie kolejowe ważne z ich punktu widzenia (ale niekoniecznie ważne dla państwa).

Poprzedni stan rzeczy doprowadził do ruiny technicznej właściwie całą linię kolejową nr 190, co przy jednoczesnym rozwoju motoryzacji i budowie ze Świętoszówki do Cieszyna drogi ekspresowej zasadniczo miało definitywnie zakończyć temat obsługi transportem kolejowym tego ciągu transportowego. Tak się jednak nie stało. Władze na różnych szczeblach (również z powodu społecznej presji) zaczęły sobie zdawać sprawę, że dalsza rozbudowa infrastruktury drogowej to droga donikąd. Dzięki temu udało się przywrócić do żywych linię kolejową z Goleszowa do Cieszyna (obecne potoki pasażerskie na niej kształtują się w okolicach 500 osób dziennie w dni robocze oraz ok. 200 weekendy i święta - stan na marzec 2023, na szlaku tym planowane jest także przywrócenie ruchu towarowego).

Po pracach rewitalizacyjnych samorząd wojewódzki planuje na niej przynajmniej 8 par pociągów (zapewne będą one kursować w relacjach z Bielska-Białej Głównej do Cieszyna i z powrotem oraz skomunikowane będą w węzłach Skoczów bądź Goleszów z pociągami kursującymi między Wisłą a Katowicami). Do dalszego rozwoju połączeń aglomeracyjnych potrzeba tu zwiększenia ilości pociągów między tymi miastami wraz ze skierowaniem ich np. do Wilkowic Bystrej, czy Czeskiego Cieszyna. Na tym odcinku pojawią się dodatkowo także pociągi spółki PKP Intercity S.A. obsługujące Bielsko-Białą na trasie do Wisły (obecnie są to weekendowe 2 pary pociągów kursujące z Warszawy i Olsztyna).

Pragniemy podziękować wszystkim wspaniałym ludziom, którzy wierzyli w sens tej inwestycji, lokalnym samorządom z Bielska-Białej, Jasienicy i Skoczowa (a także okolicznych gmin i miast), stowarzyszeniu „Aglomeracja Beskidzka”, mieszkańcom Śląska Cieszyńskiego, którzy wspierali ideę tego projektu oraz firmie IDOM, która nas zaprosiła do współpracy w zakresie przygotowania projektu tejże rewitalizacji (specjalne podziękowania w temacie tego projektu dla Wojtka, Artura i Łukasza). Za całokształt działań związanych z prowadzeniem naszego portalu nieustannie od 16 lat zachęcającego ku transportowi kolejowemu dziękuję Maćkowi, Mateuszowi oraz Radkowi. A także Maksymilianowi, który kilkanaście lat temu zachęcał do budowy w Bielsku-Białej kolei aglomeracyjnych. To jest Wasz sukces!

Zobacz także:

Oficjalna informacja Stowarzyszenia „Aglomeracja Beskidzka” dotycząca przyznania dofinansowania z Programu „Kolej +”
Deklaracje miejscowych samorządów związane z przystąpieniem do programu „Kolej +” (stan na 2020 rok)

Opublikowano 14 kwietnia 2023 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony