Rewitalizacja linii kolejowych z Bronowa do Wisły Głębce oraz z Goleszowa do Cieszyna listopad 2019 - lipiec 2020

Kalendarium wydarzeń

listopad 2019 | grudzień 2019 | styczeń 2020 | luty 2020 | marzec 2020 | kwiecień 2020 | maj 2020 | czerwiec 2020 | lipiec 2020 | sierpień 2020 | wrzesień 2020 | październik 2020 | listopad 2020 | grudzień 2020 | styczeń 2021 | luty 2021 | marzec 2021 | kwiecień 2021 | maj 2021 | czerwiec 2021 | lipiec 2021 | sierpień 2021 | wrzesień 2021 | październik 2021 | listopad 2021 | grudzień 2021 | styczeń 2022 | luty 2022 | marzec 2022 | kwiecień 2022 | maj 2022 | czerwiec 2022 | lipiec 2022 | sierpień 2022 | wrzesień 2022 | październik 2022 | listopad 2022 | grudzień 2022 | styczeń-kwiecień 2023

Listopad 2019
Wykonawcy rewitalizacji szlaku Goleszów - Cieszyn, firmy TORKOL Sp. z o.o. oraz MAR-BUD Sp. z o.o. rozpoczęły porządkowanie torów nr 5, 7 i 9 stacji Goleszów oraz 7 i 9 stacji Cieszyn celem przystosowania ich na potrzeby baz materiałowych i maszynowych. Wycięto roślinność ze skrajni taboru całego odcinka. Rozpoczęto przywóz podkładów strunobetonowych (TIRami lub pociągami towarowymi - przewoźnik PKP Cargo S.A.) na stację Goleszów oraz przystanek Goleszów Górny i szyn długości 120 m na całą długość szlaku (początkowo łuki) - przewoźnicy DB Cargo Polska S.A. (przywóz w dniu 27 listopada 2019 z Chorzowa Starego do Cieszyna Marklowic) oraz PKP Cargo S.A. Szyny zostały wyprodukowane w 2018 i 2019 roku w hiszpańskich hutach stali ENSIDESA oraz w roku 2019 w hucie w Dąbrowie Górniczej (własności grupy ArcerolMittal). Firma Trakcja PRKiI S.A. rozpoczęła badania geologiczne związane z przyszłymi pracami budowlanymi.

Grudzień 2019
Dostarczono większość długich szyn na szlak Goleszów - Cieszyn oraz podrozjezdnic strunobetonowych dla stacji Cieszyn do jej przebudowy (TORKOL Sp. z o.o. oraz MAR-BUD Sp. z o.o.). Opracowano harmonogram zamknięć torowych na rok 2020 na odcinku Bronów - Wisła Głębce (Trakcja PRKiI S.A. oraz PKP PLK S.A. wraz z zainteresowanymi przewoźnikami). Rozpoczęto pomiary geodezyjne na szlaku Goleszów - Cieszyn (TORKOL Sp. z o.o. oraz MAR-BUD Sp. z o.o.).

Styczeń 2020
Opracowano harmonogram zamknięć torowych na rok 2020 na odcinku Goleszów - Cieszyn (Konsorcjum TORKOL Sp. z o.o., MAR-BUD Sp. z o.o. oraz PKP PLK S.A. wraz z zainteresowanymi przewoźnikami). Zapoczątkowano nocne przerwy w ruchu na odcinku Bronów - Skoczów przeznaczone na badania geologiczne oraz geotechniczne torowiska. Rozpoczęto budowę zaplecza socjalno - biurowego na stacji w Skoczowie i pomiary geodezyjne na odcinku Bronów - Wisła Głębce. Wycięto drzewa na rampie przy stacji w Pierśćcu (Trakcja PRKiI S.A.). Rozpoczęto likwidację pozostałości po starej sieci trakcyjnej na szlaku Goleszów - Cieszyn (PKP Energetyka S.A. na zlecenie wykonawców rewitalizacji tego szlaku). Złożono pierwszy rozjazd na stacji Cieszyn (Konsorcjum TORKOL Sp. z o.o., MAR-BUD Sp. z o.o).

Luty 2020
Rozpoczęto porządkowanie terenu pod przebudowę układu torowego i peronów stacji Cieszyn (Konsorcjum TORKOL Sp. z o.o., MAR-BUD Sp. z o.o.). Rozpoczęto likwidację słupów sieci trakcyjnej zaczynając od strony Goleszowa oraz zrywkę nawierzchni torowej na szlaku Goleszów - Cieszyn począwszy od rejonu Bażanowic (konsorcjum TORKOL Sp. z o.o., MAR-BUD Sp. z o.o. wraz z podwykonawcami). Do Skoczowa dostarczono fundamenty pod nowe słupy (lub bramki) sieci trakcyjnej (Trakcja PRKiI S.A.).

Marzec 2020
W okolice dawnego przystanku Cieszyn Mnisztwo dostarczono tłuczeń (wahadło relacji Paczków - Cieszyn Marklowice, przewoźnik PKP Cargo S.A.). Rozebrano peron przystanku w Mnisztwie. W dalszym ciągu likwidowano nawierzchnię torową oraz rozpoczęto przygotowania do remontu obiektów inżynieryjnych między Mnisztwem a Goleszowem. Rozpoczęto odbudowę rowów bocznych szlaku Goleszów - Cieszyn (Konsorcjum TORKOL Sp. z o.o., MAR-BUD Sp. z o.o). Na stację w Skoczowie przyjechał pociąg sieciowy, który wykorzystany będzie do demontażu sieci trakcyjnej na liniach kolejowych nr 157 oraz 694 oraz kolejne pojazdy drogowo - torowe. Rozpoczęto odkrzaczanie skrajni, przygotowania do remontu obiektów inżynieryjnych oraz likwidacji sieci trakcyjnej, a także przygotowanie torowiska odcinka Bronów - Skoczów pod pracę oczyszczarki tłucznia oraz maszyny potokowego układania nawierzchni (PUN). Rozpoczęto remont mostu nad Wisłą w Skoczowie. Przywieziono kilkanaście tysięcy podkładów strunobetonowych PS 83 do Chybia (Trakcja PRKiI S.A.). Od 16 marca zamknięto całodobowo odcinek Bronów - Wisła Głębce. W dniu 17 marca 2020 roku ostatecznie zatwierdzono przez Komisję Europejską unijny wkład finansowy do projektu „Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów - Bieniowiec - Skoczów - Goleszów - Cieszyn/Wisła Głębce”.

Kwiecień 2020
Zdeelektryfikowano, zlikwidowano większość torów w stacjach Pierściec i Skoczów oraz zlikwidowano tam stare słupy trakcyjne oraz bramki. W dalszym ciągu kontynuowano prace przygotowawcze na tym odcinku pod przyjazd maszyn torowych PUN oraz oczyszczarki tłucznia. Przywieziono nowy tłuczeń na rampę stacji Pierściec. Rozpoczęto rozbiórkę dotychczasowych peronów na przystankach Chybie Mnich oraz Zaborze. Od 22 do 28 kwietnia na odcinku Bronów - Skoczów pracował pociąg potokowej wymiany nawierzchni (PUN) wymieniający podkłady. Od 25 kwietnia do 12 maja pracowała oczyszczarka tłucznia RM 80 na tym odcinku. Rozpoczęto rewitalizację obiektów inżynieryjnych miedzy Bronowem a Skoczowem. Zlikwidowano przejazd w km 15,468 w Zaborzu na ulicy Stawowej (Trakcja PRKiI S.A.). Wyburzono peron przystanku w Bażanowicach. Rozpoczęto remont obiektów inżynieryjnych na szlaku Goleszów - Cieszyn. Wykonany został demontaż torowiska oraz słupów trakcyjnych od Cieszyna przez Mnisztwo i dalej w kierunku Bażanowic (Konsorcjum TORKOL Sp. z o.o., MAR-BUD Sp. z o.o).

Maj 2020
Całkowicie zlikwidowano torowiska oraz nawierzchnię peronów w stacjach Skoczów (podwykonawca GT Construction) i Pierściec oraz rozpoczęto budowę nowych układów torowych i peronów. Rozpoczęto budowę nowych peronów na przystanku Chybiu Mnich oraz w Zaborzu. Przywieziono nowy tłuczeń do Chybia (przewoźnik PKP Cargo S.A., relacja Krzeszowice - Chybie). Od 12 maja pracowała podbijarka torowa oraz wysypywano nowy tłuczeń na odcinku Bronów - Skoczów począwszy od łącznicy nr 694. Wzmacniano podtorze na odcinku Zaborze - Skoczów (miejscowo). Wyremontowano wiadukt w km 18,918, przepust w 19,141 linii nr 157 w Pierśćcu oraz przepusty w km 20,501, 20,807, 22,299 oraz 22,739 (Kiczyce oraz Skoczów). Budowano nowy rozjazd w Bieniowcu (Trakcja PRKiI S.A.). Wyremontowano przepusty w km 30,653, 33,803, 34,138, 34,335, 34,487, 34,679 oraz 34,882 szlaku Goleszów - Cieszyn. Rozebrano dotychczasową nawierzchnię peronu Goleszów Górny (Konsorcjum TORKOL Sp. z o.o., MAR-BUD Sp. z o.o).

Czerwiec 2020
W dalszym ciągu wzmacniano cementem podtorze między Zaborzem a Skoczowem (firma Drocomplex s.c.). Przywieziono kolejną partię nowego tłucznia z kopalni Zalas koło Krzeszowic na linię nr 694 oraz 157, a następnie wysypywano go (przewoźnik PKP Cargo S.A.) oraz podbito i profilowano. Wyremontowano przepusty w km 13,115, 14,398 oraz 15,366 linii nr 157 w Mnichu oraz w Zaborzu. Przywieziono nowe szyny na linie kolejowe nr 694 oraz 157 (przewoźnik Captrain Polska Sp. z o.o.). Rozpoczęto budowę nowego układu torowego stacji Pierściec (Trakcja PRKiI S.A.). Rozpoczęto przebudowę układu torowego stacji Cieszyn. Rozpoczęto budowę nowego peronu przystanku Bażanowice. Wyremontowano przepusty w km 32,317 oraz 32,494 (Bażanowice) linii nr 190. Rozpoczęto budowę kontenerów pod sygnalizację świetlną na przyszłych przejazdach typu C na szlaku Goleszów - Cieszyn (Konsorcjum TORKOL Sp. z o.o., MAR-BUD Sp. z o.o). Rozpoczęto budowę budynku Lokalnego Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym (LCS) w Skoczowie (Krakowskie Zakłady Automatyki S.A., podwykonawca GT Construction). Oficjalne potwierdzono wprowadzenie prędkości maksymalnych od 13 grudnia 2020 na całej linii nr 694: 120 km/h oraz na linii 157 między Bieniowcem a Skoczowem: 110 km/h (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., „Regulamin Sieci 2020/21”).

Lipiec 2020
W dalszym ciągu przywożono i wysypywano nowy tłuczeń oraz przywożono i wymieniano szyny na odcinku Bronów - Skoczów (nowe szyny zgromadzono dodatkowo na odcinku Skoczów - Skoczów Bładnice). Na odcinku Bronów - Pierściec pracowała oczyszczarka tłucznia, zgrzewarka szyn oraz dynamiczny stabilizator torów (DGS - umożliwiający natychmiastowe podniesienie prędkości maksymalnych po wykonanym remoncie). Rewitalizowano rowy boczne na szlaku Pierściec - Skoczów. Wyremontowano most nad Wisłą oraz wiadukt w km 21,766 linii kolejowej nr 190 w Skoczowie. Wyremontowano przejazdy kolejowe w km 2,214 (Chybie, ul. Jagodowa) linii 694, 15,038 (Zaborze ul. Czereśniowa), 18,772 oraz 19,213 (Pierściec, ul. Brzozowa oraz Skoczowska) linii nr 157 (Trakcja S.A. - zmiana nazwy firmy od 29 lipca 2020). Usunięto stary tłuczeń na szlaku Goleszów - Cieszyn. Rewitalizowano rowy boczne oraz plantowano skarpy wykopów tego szlaku (Konsorcjum TORKOL Sp. z o.o., MAR-BUD Sp. z o.o). Określono oficjalną datę zakończenia rewitalizacji odcinka Bronów - Pierściec (wraz ze stacją Pierściec) na 29 sierpnia 2020 (PKP PLK S.A. wraz z wykonawcą Trakcją S.A). Deelektryfikowano pozostałe odcinki między Bronowem a Skoczowem w celu budowy nowych fundamentów, słupów i sieci trakcyjnej (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., środki własne, wykonawca Trakcja S.A.).

Sierpień 2020 (w osobnym artykule)

Zaktualizowano 13 września 2020 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony