Rewitalizacja linii kolejowych z Bronowa do Wisły Głębce oraz z Goleszowa do Cieszyna sierpień 2020

Kalendarium wydarzeń

listopad 2019 | grudzień 2019 | styczeń 2020 | luty 2020 | marzec 2020 | kwiecień 2020 | maj 2020 | czerwiec 2020 | lipiec 2020 | sierpień 2020 | wrzesień 2020 | październik 2020 | listopad 2020 | grudzień 2020 | styczeń 2021 | luty 2021 | marzec 2021 | kwiecień 2021 | maj 2021 | czerwiec 2021 | lipiec 2021 | sierpień 2021 | wrzesień 2021 | październik 2021 | listopad 2021 | grudzień 2021 | styczeń 2022 | luty 2022 | marzec 2022 | kwiecień 2022 | maj 2022 | czerwiec 2022 | lipiec 2022 | sierpień 2022 | wrzesień 2022 | październik 2022 | listopad 2022 | grudzień 2022 | styczeń-kwiecień 2023

Sierpień 2020
Stabilizowano cementem podtorze stacji Skoczów oraz odcinek do Międzyświecia (firma Drocomplex s.c.). Całkowicie zdeelektryfikowano odcinek Bronów - Pierściec, a następnie rozpoczęto budowę nowej sieci trakcyjnej. Dostarczono tłuczeń (zarówno oczyszczony jak i nowy) na szlak Pierściec - Skoczów i rozpoczęto jego podbijanie. Rozpoczęto budowę przystanku Skoczów Osiedle. Zbudowano nowe perony na przystankach Zaborze i Chybie Mnich. Zbudowano i zelektryfikowano nowy układ torowy i stacyjny stacji Pierściec. Wyremontowano przejazdy w km 2,996 (Chybie - ulica Bielska, wraz z linią nr 157) linii 694, w km 13,097 (Mnich - ulica Topolowa), w km 13,537 (Mnich - ulica Dębowa), w km 14,070 (Mnich - ulica Słoneczna), w km 14,377 (Zaborze - ulica Darwina) oraz w km 15,038 (Zaborze - ulica Czereśniowa) linii nr 157 oraz zainstalowano na nich samoczynną sygnalizację przejazdową (SSP) lub urządzenia rogatkowe i sygnalizację świetlną (Trakcja S.A.).
W dalszym ciągu usuwano stary tłuczeń, rewitalizowano rowy boczne, a także reprofilowano skarpy nasypów oraz wykopów. Rozpoczęto przygotowania do wzmocnienia podtorza na odcinku Cieszyn - Cieszyn Uniwersytet. Rozpoczęto budowę nowych przepustów w km 30,353 w Goleszowie oraz w km 33,506 w Bażanowicach (Konsorcjum TORKOL Sp. z o.o., MAR-BUD Sp. z o.o). Uzgodniono tegoroczne wydłużenie frontu robót o szlak Skoczów - Goleszów (rewitalizacja 10 mostów i przepustów) oraz o odcinek Ustroń Polana - Wisła Głębce (6 przepustów i naprawa murów oporowych miedzy stacją Wisła Uzdrowisko a przystankiem Wisła Dziechcinka) - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Trakcja S.A.

Opublikowano 13 września 2020 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony