Bocznica CEVA Logistics Poland sp. z o.o.
linia 139

Powstała w roku 1975 na potrzeby Fabryki Samochodów Małolitrażowych bocznica szlakowa odgałęzia się od toru szlakowego nr 2 rozjazdem nr 103 w km 50,584 linii kolejowej nr 139 Katowice - Zwardoń i obecnie jest zarządzana przez CEVA Logistics Poland sp. z o.o. w Bielsku-Białej. Jej odległość od stacji obsługującej Czechowice-Dziedzice Południowe wynosi 1,794 km i składa się z ośmiu torów (w tym dojazdowego, dwóch odbiorczych, dwóch zdawczo-odbiorczych oraz trzech komunikacyjnych), które mieszczą do 196 wagonów dwuosiowych. Na terenie bocznicy znajduje się posterunek wykonawczo - pomocniczy „CEVA1”, gdzie obsługujący ten posterunek pracownik (posiadający uprawnienia zwrotniczego) układa drogę przebiegu dla wjazdu i wyjazdu pociągów bocznicowych. Zwrotnice przestawiane są ręcznie.

Obsługa bocznicy wykonywana jest przy pomocy lokomotyw spalinowych, które wciągają na bocznicę wagony podstawiane na stacji Czechowice-Dziedzice Południowe z maksymalną prędkością 15 km/h. Dokonywana jest tu głównie obsługa wagonów-platform do przewozu pojazdów samochodowych typu Laaers.

Bocznica nie posiada obecnie ważnego świadectwa bezpieczeństwa wydanego przez Urząd Transportu Kolejowego, zatem niemożliwe jest korzystanie z niej.

Na mapie ↴


Galeria (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony