INFRASTRUKTURA RELACJE, POŁĄCZENIA

Pociągi będą się zatrzymywać od 13 grudnia 2020 roku na przystanku Skoczów Bajerki!

W ramach realizowanej w 2020 roku rewitalizacji linii kolejowych z Bronowa do Wisły Głębce oraz z Goleszowa do Cieszyna, mając na uwadze zakres pracy i pomimo różnorakich problemów wykonawców w czasie m.in. pandemii, czy w związku z dodatkowymi zadaniami (np. wymiana sieci trakcyjnej na szlakach między Bronowem a Skoczowem od 13 lipca 2020 r.), zasadniczo prace prowadzone są planowo.

Z uwagą obserwujemy kolejne etapy prac remontowych i budowlanych, w tym również na placu budowy pierwszego powstającego od 30 lat po polskiej stronie Śląska Cieszyńskiego przystanku kolejowego (zaproponowanego przez nas w studium wykonalności tej inwestycji w 2016 roku), jakim jest Skoczów Osiedle (Bajerki). Przystanek ten jest budowany od 22 sierpnia 2020 roku. Zgodnie z uzgodnieniami pomiędzy wykonawcą rewitalizacji odcinka Bronów - Skoczów (firma Trakcja S.A.) a inwestorem (PKP PLK S.A.) otwarcie zmodernizowanego szlaku Pierściec - Skoczów wraz z przebudowaną stacją Skoczów oraz m.in. tym przystankiem ma nastąpić w dniu 13 grudnia 2020 roku.

We wrześniu br. dotarły do nas niepokojące informacje o planowanym braku postojów na tym przystanku pociągów lokalnego przewoźnika w przerwie inwestycyjnej od 13 grudnia 2020 do 28 lutego 2021 roku. Potwierdziliśmy to na podstawie danych z Systemu Konstrukcji Rozkładów Jazdy (SKRJ) spółki PKP PLK S.A., skąd dane pobiera m.in. Portal Pasażera. Na początku października 2020 roku otrzymaliśmy odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, który za taki stan rzeczy obwinia brak wystarczających danych dotyczących przystanku Skoczów Osiedle (Bajerki) w załączniku nr 2.6 do Regulaminu Sieci spółki PKP PLK S.A. oraz w/w systemie do składania wniosków o przydzielenie tras pociągów. Za brak kompletnych danych odpowiada Zakład Linii Kolejowych.

Niedawno otrzymaliśmy odpowiedź od wykonawcy tej inwestycji, firmy Trakcja S.A., który deklaruje zakończenie prac budowlanych na przystanku w połowie listopada 2020 roku. I faktycznie, nasze częste obserwacje budowy tego obiektu wskazują na dobre tempo prac (są one wykonywane również w weekendy). Jeżeli tempo to zostanie utrzymane to z pewnością przystanek Skoczów Osiedle (Bajerki) zostanie wybudowany i przekazany do odbiorów technicznych zgodnie z harmonogramem.

Smutne, że rewitalizacja linii kolejowych między Bronowem a Głębcami kosztująca już obecnie 361 mln zł (netto) nie spowoduje mimo starań jej wykonawcy, oprócz m.in. podniesienia prędkości między Bronowem już od 13 grudnia 2020 roku, zdecydowanej poprawy obsługiwanego obszaru przez ten nowy przystanek kolejowy, na który składa się spore osiedle mieszkaniowe, zakłady pracy, szkoła ponadpodstawowa oraz sklep średniopowierzchniowy. Za taki stan rzeczy odpowiada PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych z Sosnowca.

Aktualizacja 26 listopada 2020:

Dzięki naszej interwencji oraz zainteresowaniu tą sprawą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. postoje od 13 grudnia 2020 roku w punkcie rozkładowym Skoczów Bajerki zostały zaimplementowane w Systemie Konstrukcji Rozkładów Jazdy (SKRJ)! Serdecznie dziękujemy za pomoc w tym temacie pracownikom ww. instytucji oraz firm, które w tak krótkim czasie wykonały tą pracę. Ostatecznie z powodu opóźnień z oddaniem do eksploatacji odcinka Bronów - Skoczów planowane zatrzymywanie się wyznaczono dopiero na 3 stycznia 2021 roku.

Zobacz potwierdzenie zatrzymywania się pociągów na przystanku Skoczów Bajerki (dane z Portalu Pasażera)

Zaktualizowano 26 listopada 2020 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony