INFRASTRUKTURA

Ocalmy zabytkowy budynek dworca Karviná město!


Dworzec kolejowy we Frysztacie został udostępniony podróżnym w roku 1898 na lokalnej linii C.K. Uprzywilejowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda Piotrowice - Frysztat - Darków - Karwina. Była to standaryzowana konstrukcja ceglana wybudowana według projektu autorstwa architekta Antona Dachlera, a podobne budowle można do dziś znaleźć na pozostałych liniach kolejowych należących do dawnej Kolei Północnej. W związku z rozbudową pobliskiej Karwiny (w roku 1948 włączono w jej granice Frysztat) oraz szkodami górniczymi na trasie linii zawieszono na niej kursowanie pociągów pasażerskich 27 maja 1962, a następnie za stacją we Frysztacie (wówczas zwaną już Karviná město) rozebrano torowisko. Od tej pory rozpoczął się jej stopniowy upadek i degradacja. Docierały tu już wyłącznie składy towarowe, a budynek dworcowy przez lata nie był remontowany. Od roku 2012 raz w roku stacja odżywa dla ruchu pasażerskiego dzięki organizowanym w ramach Dni Karwiny przejazdom specjalnym pociągów prowadzonych parowozami, ale poza tym jednym dniem jest martwa, a budynek od lat opuszczony. Grupa miłośników Karwiny skupiona w stowarzyszeniu S.O.S. Karviná postanowiła zmienić ten stan rzeczy, przywrócić dawną świetność obiektu dworcowego i udostępnić go mieszkańcom.

Pierwszym działaniem grupy było wstrzymanie rozbiórki zabytkowego obiektu, którą chciał przeprowadzić zarządca infrastruktury, a następnie podjęto kroki w celu jego zakupu. Nie jest to jednak możliwe bez przetargu publicznego, którego czwartą już rundę ogłosił dotychczasowy zarządca, a potrwa ona do 10 marca 2021 roku. Niezbędne jest zebranie odpowiednich funduszy, gdyż cena wywoławcza wynosi milion koron czeskich.

Jeśli stowarzyszeniu uda się zakupić dawny dworzec, to po wymaganych pracach remontowych mają znaleźć się tu pomieszczenia dla karwińskich stowarzyszeń, wystawa poświęcona historii tutejszej kolei, galerie i pracownie dla lokalnych artystów, kawiarnia, a w pomieszczeniach na strychu planuje się noclegi.

Portal Koleje Śląska Cieszyńskiego wspiera tą inicjatywę, a wszelkie datki można przekazywać poprzez zbiórkę na stronie darujme.cz. Uratujmy ten fragment kolejowej historii Śląska Cieszyńskiego!

Opublikowano 5 stycznia 2021 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony