Karviná město
stacja
Obiekt nieczynny w ruchu pasażerskimFreistadt in Schl. (1898-1918) Freistadt (1918-1921) Fryštát ve Slezsku (1921-1938) Frysztat Śląski (1938-1939) Freistadt (Olsa) (1939-1945) Fryštát ve Slezsku (1945-1948) Karviná město (1948-)

27 maja 1962 roku zawieszono przewozy pasażerskie

Stacja we Frysztacie uruchomiona została 1 września roku 1898 jako jedna z kilku na wyprowadzonym z Piotrowic odgałęzieniu C.K. Uprzywilejowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda. Wybudowano tutaj dworzec oparty o standaryzowany projekt autorstwa architekta Antona Dachlera. Na parterze umieszczono poczekalnie II i III klasy oraz pomieszczenia obsługi stacji, a na piętrze dwa mieszkania dla pracowników kolei. Stacja obsługiwała także kilka okolicznych bocznic, w tym bocznicę do pobliskiej stalowni.

27 maja 1962 roku zawieszono ruch pociągów pasażerskich (wówczas stacja nazywana była już Karviná město), a następnie rozpoczęto demontaż torowiska za stacją w kierunku na starą stację w Karwinie. Od tej pory stała się ona końcową i zaczęła obsługiwać wyłącznie pociągi towarowe, które korzystają z bocznic w jej okolicy. Pojawiają się tu również okolicznościowe pociągi pasażerskie (reportaże z takich przejazdów z roku 2012, 2017, 2018 i 2019).

Od roku 1962 budynek dworcowy jest niedostępny dla podróżnych, a w pobliskim magazynie przystacyjnym przy rampie do czasu wyburzenia w roku 2018 mieścił się skład budowlany. Budynek pomocniczy o architekturze identycznej z dworcem mieści gabinet weterynaryjny. Podjęte w roku 2013 próby wpisania frysztackiego dworca do rejestru zabytków kultury (Kulturní památka) nie powiodły się, podobnie jak ówczesne działania zmierzające do jego sprzedaży osobom prywatnym. Nieremontowany opuszczony budynek podlegał więc postępującej degradacji.

W roku 2020 członkowie stowarzyszenia S.O.S. Karviná podjęli działania zmierzające do uratowania zrujnowanego budynku dworcowego. Udało się wstrzymać jego wyburzenie, kolejnym krokiem było zebranie kwoty wystarczającej na jego przejęcie (cenę wywoławczą dotychczasowy zarządca ustalił na milion koron czeskich). W wyniku zbiórki, dzięki ofiarności mieszkańców Czech i Polski - osób indywidualnych, jak i firm, zebrano ponad 300000 koron co okazało się kwotą wystarczającą do przejęcia budynku (nie było innych oferentów). Po doraźnym zabezpieczeniu będącego w krytycznym stanie dworca planowany jest jego remont i umieszczenie w nim kawiarni, galerii czy innych miejsc użyteczności publicznej. Na te cele organizowane są wydarzenia przybliżające cele działania stowarzyszenia.

Stacja posiada trzy tory (dawniej istniało ich nawet pięć), które za stacją łączą się w jeden zakończony kozłem oporowym w okolicy ulic Palackého i Rudé armády. Tory stacyjne odgrodzone są płotem z blachy falistej. W okolicy kozła znajduje się ciekawy relikt: słupek z literami NB (Nordbahn - Kolej Północna).

Stacja położona jest na wysokości 240 m n.p.m.

Na mapie ↴


Galeria (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Zaktualizowano 11 czerwca 2023 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-