INFRASTRUKTURA

Czy kolejowa inwestycja stulecia dojdzie do skutku? Błażej Forjasz


Od trzech lat zajmujemy się sprawą rewitalizacji linii kolejowych po polskiej stronie Śląska Cieszyńskiego, a temat ten przynosi coraz to nowe zwroty akcji. W dniu 2 lutego 2019 roku zostały otwarte oferty potencjalnych wykonawców i okazało się, że wstępny budżet przeznaczony na tą inwestycję został przekroczony (w częściach A na rewitalizację odcinka Bronów - Wisła Głębce oraz w części B na odbudowę szlaku Goleszów - Cieszyn) sumarycznie aż o 141 mln zł netto. Złożyła się na to sytuacja na rynku pracy w naszym kraju oraz znaczna liczba inwestycji budowlanych w Polsce. Na budowę LCS w stacji Skoczów złożono oferty mieszczące się w budżecie. W dniu 19 lutego 2019 roku Rada Ministrów zwiększyła szacunkową wartość projektu do 359 mln zł (co wiąże się ze zwiększoną pomocą finansową m.in. z budżetu państwa). Nie ma już możliwości podniesienia dofinansowania unijnego, które wynosi 273,5 mln zł.

Miesiąc później zgodnie z uzgodnieniami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. odbyły się aukcje elektroniczne na części A oraz B, gdzie doszło do pewnych niespodzianek oraz zmniejszenia kwoty deficytu do 110 mln zł netto. Niestety nie znamy oficjalnych kwot po tych aukcjach.

Na spotkaniu z 12 kwietnia 2019 roku w Cieszynie ówczesny członek zarządu województwa Michał Woś zadeklarował, że tutejszy Urząd może przeznaczyć na cel inwestycji około 50 mln zł własnych środków. Brakuje jeszcze około drugie tyle. W maju został (aż do września br.) z powyższych powodów wydłużony konkurs Regionalnego Programu Rozwoju woj. śląskiego z działania związanego z transportem kolejowym.

W dniu 17 czerwca 2019 zostaliśmy porażeni informacją o unieważnieniu przetargu na część A (Bronów - Wisła Głębce) z powodu braku oferentów, których oferty nie zostały odrzucone. Potencjalny wykonawca, który wygrał aukcję elektroniczną w tej części zapowiada odwołanie się od tej decyzji w Krajowej Izbie Odwoławczej.

Czy będąc już tak blisko zrealizowania inwestycji stulecia w regionalne linie kolejowe polskiej części Śląska Cieszyńskiego (z nowymi parametrami technicznymi, punktami obsługi podróżnych, ponowną elektryfikacją szlaku Goleszów - Cieszyn), mając zapewnione dofinansowanie unijne, przychylność obecnej władzy Urzędu Marszałkowskiego do realizacji tej inwestycji w CAŁOŚCI, można tą szansę zaprzepaścić?

Teraz wszystko w naszych rękach, bo taka okazja za naszego życia się już nie powtórzy! Jeśli chcemy transportu kolejowego na porządnym, europejskim poziomie przy jednocześnie wzrastającym natężeniu ruchu drogowego i zanieczyszczeniu powietrza oraz kurczeniu się miejsc postojowych dla samochodów osobowych to zachęcamy do dalszej walki o szybkie i częste połączenia kolejowe do Cieszyna i Wisły Głębce.

Działajcie, ślijcie pisma do władz lokalnych i wojewódzkich przedstawiając Wasze stanowisko w tej sprawie, jak i pomysły (może wahadłowe kursy czeskich wagonów motorowych wydłużyć do Goleszowa?). Jest jeszcze czas, żeby wspólnie wywalczyć to na czym nam tak zależy!

Poniżej przydatne adresy do osób oraz instytucji decyzyjnych i pomocnych w tej sprawie:

transport(małpa)slaskie.pl
marszal(małpa)slaskie.pl
fundusze(małpa)slaskie.pl
andrzej.molin(małpa)slaskie.pl
j.kawulok(małpa)slaskie.pl

W przypadku, gdy inwestycja ta nie dojdzie do skutku, realnym staje się widmo zamykania kolejnych linii regionalnych po polskiej stronie Śląska Cieszyńskiego z powodu technicznego wyeksploatowania. Począwszy od łącznicy nr 694 (obecnie prędkość maksymalna wynosi tam 20 km/h), poprzez linię kolejową nr 157 (prędkość maksymalna 30 km/h, corocznie linia jest „łatana”, by jej nie zamknąć - nie mylić ze słowem remontowana), szlaku Skoczów - Goleszów linii kolejowej nr 190 (zły stan wielu obiektów inżynieryjnych łącznie z mostem nad Bładnicą położonym przy przystanku kolejowym Skoczów Bładnice) oraz linii nr 191 (zły stan kilkunastu obiektów inżynieryjnych łącznie z dwoma wiaduktami w Wiśle, pierwszy obiekt o stanie awaryjnym znajduje się kilkaset metrów za stacją Goleszów). Również szlak Goleszów - Cieszyn nigdy nie doczeka szansy na reaktywację i powrót znacznych przewozów pasażerskich.

Opublikowano 23 czerwca 2019 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony