RELACJE, POŁĄCZENIA

Pociągiem z Cieszyna do Krakowa Błażej Forjasz

Związki Cieszyna (i Śląska Cieszyńskiego) z Krakowem sięgają wielu wieków wstecz. Przez nasz region przebiegały trakty handlowe oraz pocztowe docierające do galicyjskich miast związanych z m.in. wydobyciem soli. W XIX wieku w kierunku Krakowa powstały linie kolejowe biegnące przez Oświęcim oraz Wadowice.

Naturalną koleją rzeczy po odzyskaniu niepodległości oraz zmianie potoków pasażerskich było uruchomienie w 1925 roku połączenia Cieszyna z Krakowem (stacją przeznaczenia był Lwów) przez Bielsko, Dziedzice, Oświęcim oraz Chrzanów. Przez wiele powojennych lat z uwagi na układ połączeń z cieszyńskiej stacji można było się dostać do Krakowa po zrealizowaniu przesiadek w Zebrzydowicach, Bielsku-Białej Głównej, czy Goleszowie, co wykorzystali przewoźnicy autobusowi uruchamiając bezpośrednie kursy z Cieszyna do Krakowa.

W tej ostatniej stacji węzłowej od 1969 roku była możliwość przesiadki na kursujący w weekendy bezpośredni pociąg przyspieszony łączący Wisłę z Krakowem (przez Zabrzeg, Oświęcim, Trzebinię). W rozkładzie jazdy edycji 1997/8 zdecydowano się na uruchomienie w dni powszednie wariantu tego połączenia kursującego do Cieszyna. Z uwagi na brak miejsca w tym czasie na torach postojowych cieszyńskiej stacji skład „Krakowa” musiał na 6 godzin postoju być podesłany luzem na stację Goleszów. Taka sytuacja trwała tylko do maja 1998 roku. W końcu w 2007 roku z uwagi na niezapewnienie finansowania tego pociągu po 38 latach kursowania zlikwidowano popularne połączenie Wisły z Krakowem. Co ciekawe w tych samych porach (odjazd z Krakowa ok. 7, powrót z Wisły ok. 17) do dzisiaj (stan na 2021 rok) funkcjonuje połączenie prywatnego przewoźnika autobusowego.

Sporą niespodzianką w czasie pandemii było uruchomienie w dniu 14 marca 2021 roku weekendowego (wyjazd z Krakowa Głównego po 15 w piątek, powrót z Cieszyna w niedzielę po południu) połączenia kolejowego Krakowa z Cieszynem. Dzięki zdecydowanej poprawie stanu technicznego odcinków Cieszyn - Zebrzydowice oraz Trzebinia - Kraków Główny utworzono je jako połączenie osobowe, które jest realizowane przez firmę POLREGIO sp. z o.o. swoimi zmodernizowanymi składami serii EN57. Dzięki trasie przejazdu wiodącej przez szereg miejscowości (m.in. Zebrzydowice, Chybie, Czechowice-Dziedzice) pociąg ten obsługuje inne potoki pasażerskie niż komunikacja autobusowa na trasie z Cieszyna, czy Jastrzębia-Zdroju do Krakowa.

Zgodnie z zapowiedziami obu przewoźników kursujących w 2021 roku na odcinku Czechowice - Dziedzice - Cieszyn (POLREGIO i Koleje Śląskie) honorują oni wzajemnie swoje bilety na tej trasie. Wspólną ofertę przewozową widać również po rozkładzie jazdy z Cieszyna w kierunku Czechowic-Dziedzic, gdzie ich kursy są realizowane w tych samych porach w różnych dniach tygodnia i wzajemnie się uzupełniają.

W 2021 roku bilet normalny na przejazd z Cieszyna do Krakowa Głównego kosztuje 25,60 zł (ze zniżkami dla uczniów 16,13 zł, natomiast dla studentów 12,54 zł), a pociąg obsługuje m.in. nowo wybudowany przystanek Kraków Bronowice położony w pobliżu sporego osiedla mieszkaniowego oraz węzła przesiadkowego komunikacji miejskiej. W drugiej połowie 2021 roku dzięki wykonanym pracom modernizacyjnym między Oświęcimiem a Trzebinią (m.in. wybudowanie czterech nowych wiaduktów) zostanie skrócony czas przejazdu tego pociągu (a także zlikwidowana komunikacja zastępcza na tym odcinku). Dalsze skrócenie czasu do ok. 3 godzin planowane jest w grudniu 2021 roku. Miejmy nadzieję, że wtedy nastąpi dalszy rozwój kolejowej oferty przewozowej łączącej Śląsk Cieszyński z Krakowem!

Opublikowano 18 kwietnia 2021 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony