INFRASTRUKTURA

Modernizacja stacji Český Těšín Błażej Forjasz

Od jesieni 2014 roku trwa modernizacja stacji kolejowej Český Těšín. Jest to cześć projektu modernizacji III Korytarza Transportowego łączącego słowacką Czadcę z Chebem leżącym na zachodzie Czech przez Bogumin, Ostrawę, Ołomuniec, Pardubice, Pragę oraz Pilzno.

Jej głównymi celami są:
- poprawa dostępności peronów, szczególnie dla osób niepełnosprawnych,
- podwyższenie standardu technicznego infrastruktury kolejowej przebiegającej przez stację,
- wyciszenie okolic stacji poprzez zamontowanie ekranów dźwiękochłonnych,
- poprawa estetyzacji peronów oraz podwyższenie ich wysokości nad główkę szyny do 55 cm (wysokości m.in. drzwi elektrycznych jednostek serii 471).

Perony zostały wyłożone kostką i wraz z nowymi metalowymi wiatami sprawiają wrażenie mniej przytłaczających, niż te które były tu poprzednio. Dla osób słabo widzących o strefie bezpieczeństwa informuje żółta kostka innej faktury. Dodatkowo do peronów wiodą windy oraz pojawiły się elektroniczne wyświetlacze z relacjami pociągów. Niestety z powodów własnościowych nie planuje się remontu 1 peronu.

W związku z modernizacją zamontowano dwujęzyczne tablice z nazwą stacji (ponad 10% mieszkańców gminy to przedstawiciele mniejszości polskiej).

Modernizacja dotyczy również południowej, towarowej części stacji, na której kompleksowo zmodernizowano infrastrukturę kolejową oraz górkę rozrządową (zlikwidowano m.in. nieużywane tory dawnej bocznicy składu węgla). W dalszym ciągu na części pasażerskiej zachowano tory tranzytowe. Zbudowano również nową stację transformatorową.

Minusem tak intensywnych prac modernizacyjnych są z pewnością wielokrotne opóźnienia, skutkujące zrywaniem skomunikowań (np. od strony Trzyńca w kierunku Gnojnika) z powodu opóźnień pociągów (np. linia S1 ma przejścia składów w stacji zwrotnej Mosty koło Jabłonkowa równe 6 minutom) co jest od wielu lat podstawą dobrej oferty przewozowej Czeskich Kolei. W kolejnych etapach modernizacji stacji pociągi do i z Frydku-Mistku docierały do przedłużenia peronu 1, co powodowało wydłużenie przejść na inne perony o około 150 metrów. Gwoli ścisłości należy przyznać, że część zerwanych skomunikowań została zawczasu oznaczona w rozkładzie jazdy.

Tempo prac modernizacyjnych jest bardzo szybkie. Brygady pracują również w weekendy oraz niezależnie od temperatur. Prace prowadzone są praktycznie przy niezmienionym (czyli znacznym) ruchu pasażerskim oraz towarowym. Należy również zauważyć, że w Czechach w przeciwieństwie do drugiej strony Olzy modernizuje się praktycznie niezdekapitalizowaną infrastrukturę kolejową.

Do wiosny 2015 roku oddano do użytku nowe perony nr 3 i 4 wraz z infrastrukturą kolejową. Następnie przystąpiono do modernizacji peronu 2 i części peronu 1. Inwestycja zostanie zakończona w 2016 roku.

Opublikowano 28 września 2015 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony