Český Těšín (Czeski Cieszyn)
stacja
Czynne kasy biletoweStacja węzłowa dla linii: linia 301A | linia 301D | linia 302B | linia 190 (302E)Teschen (1869-1921) Český Těšín (1921-1938) Cieszyn Zachodni (1938-1939) Teschen Hauptbahnhof (1939-1945) Český Těšín (1945-2015) Český Těšín (Czeski Cieszyn) (2015-)

Tablica przyjazdów | Bieżące przyjazdy | Tablica odjazdów | Bieżące odjazdy

Stację w Cieszynie otwarto 1 lutego 1869 roku, kiedy uruchomiono początkowy, 32 kilometrowy odcinek Kolei Koszycko-Bogumińskiej z Bogumina. Do 8 stycznia 1871 roku (kiedy to uruchomiono jednotorowy odcinek Cieszyn-Żylina o długości 69 km) stacja była krańcową. W tamtym okresie kursowały tu dwie pary pociągów osobowo-towarowych dziennie, ale w roku 1875 kursowało już 55 pociągów. W początkowym okresie użytkowano budynek dworcowy zlokalizowany w innym miejscu niż stojący obecnie - znajdował się on od strony dzisiejszej ulicy Jabłonkowskiej (Jablunkovská) i był mniejszy od obecnego.

Zabudowania nowego dworca funkcjonujące do dziś przy ulicy Dworcowej (Nádražní) oddano w roku 1889 po wybudowaniu Kolei Miast Śląskich z Kojetína przez Cieszyn do Bielska. Autorem projektu obiektu dworcowego był Anton Dachler. W 1907 oddano do użytku drugi tor Kolei Koszycko-Bogumińskiej na odcinku Jabłonków-Cieszyn, a 30 września 1915 roku Cieszyn-Bogumin.

Od 12 lutego 1911 roku komunikację z centrum miasta umożliwiał tramwaj elektryczny, który rozpoczynał bieg przed budynkiem dworca, a kończył w okolicy ulicy Bielskiej (obecnie po stronie polskiej), uprzednio pokonując most na rzece Olzie i przejeżdżając przez Rynek. Prócz przystanku tramwaju w pobliżu stacji znajdował się także postój dorożek konnych. Na dworcu działała wówczas elegancka restauracja, a przez pewien okres zatrzymywał się tu także Orient Express kursujący z Berlina do Konstantynopola. W bocznym skrzydle dworca działał urząd pocztowy nr 2. W szczytowym okresie dworzec zatrudniał około 200 osób.

Cieszyńska stacja gościła wielu znamienitych gości, szczególnie w latach 1915-1917, kiedy w Cieszynie znajdował się sztab generalny armii Austro-Węgier. Prócz cesarza Austro-Węgier Franciszka Józefa I i jego następcy cesarza Karola I Habsburga, z dworca korzystał również cesarz niemiecki Wilhelm II Hohenzollern czy car Bułgarów Ferdynand I Koburg.

Okres międzywojenny

Po podziale Śląska Cieszyńskiego w roku 1920 stacja znalazła się w granicach Czechosłowacji. Obsługiwała ona nadal ruch kolejowy o bardzo dużym natężeniu, prowadzono na bieżąco jej remonty i modernizacje. W grudniu 1931 roku otwarto obok zabudowań dworcowych (wcześniej znajdowała się tam dworcowa restauracja ogrodowa) nową pocztę wraz z dodatkowym torem dla wagonów pocztowych. Po przyłączeniu Zaolzia do Polski w listopadzie 1938 roku zmieniono nazwę stacji na Cieszyn Zachodni.

Po roku 1945

Po wyparciu z Czeskiego Cieszyna okupacyjnych wojsk niemieckich podjęto szybkie kroki w celu umożliwienia działania stacji i rozpoczęcia kursowania pociągów, gdyż wycofujące się wojska zdewastowały infrastrukturę. Już 5 czerwca 1945 roku udrożniono fragment Kolei Koszycko-Bogumińskiej, dzięki czemu mogły docierać na stację pociągi z Trzyńca oraz Karwiny, a pierwszy powojenny pociąg do Frydku-Mistku wyjechał ze stacji 9 czerwca. Dalszy fragment Kolei Koszycko-Bogumińskiej do Czacy uruchomiono 28 sierpnia 1945 roku, a pociąg z Kończyc wjechał na stację 25 lutego 1946 roku o godzinie 12:09. Towarowe połączenia Cieszyn - Czeski Cieszyn przywrócono 4 sierpnia 1946 roku, a ruch pociągów osobowych 7 października tegoż roku.

Znaczenie stacji po roku 1945 wzrosło, szczególnie w czasach rozbudowy przemysłu ciężkiego w Zagłębiu Karwińskim i okolicach Trzyńca. W latach 1962-64 nastąpiła rozbudowa i modernizacja stacji, związana z zakończoną w czerwcu 1964 elektryfikacją ostatniego odcinka linii 301A Trzyniec-Dziećmorowice (początki elektryfikacji dawnej Kolei Koszycko-Bogumińskiej sięgają roku 1953). Wybudowano wtedy m.in. przejście podziemne oraz wiaty przystankowe na peronach, poszerzono torowisko i zainstalowano nowoczesne urządzenia przekaźnikowe. Zlikwidowano także istniejącą kładkę nad torowiskiem i wyburzono pierwotny budynek dworcowy z roku 1871. Pierwszy pociąg prowadzony trakcją elektryczną wjechał na stację 1 lipca 1964 roku, a wkrótce liczba pociągów wzrosła do 80 dziennie. Ruch międzynarodowy przez most na Olzie utrzymywany był w niewielkim zakresie, w ruchu pasażerskim do początku lat 50.Po roku 1989 i dziś

Elektryfikacja transgranicznego odcinka Cieszyn - Český Těšín (z kolejowym przejściem granicznym, oznakowanego jako linia 302E) miała miejsce w roku 1994. 30 września 2002 nastąpiło uroczyste otwarcie remontowanego od 2001 roku budynku dworcowego. W roku 2005 dobudowano dalszą część przejścia podziemnego pod ulicą Dworcową.

Budynek dworcowy został w roku 2006 wpisany do rejestru zabytków.


Przed przeprowadzoną w latach 2014-2016 modernizacją infrastruktury stacyjnej dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich możliwy był tylko do peronu 1 (z budynku, który posiada podjazd oraz z przejścia podziemnego dzięki windzie). Podczas remontu wybudowano od nowa perony stacyjne oraz do każdego z nich doprowadzono windy. Przebudowano przejście podziemne, a perony posiadają nowe, mniejsze wiaty peronowe.
Stacja ma znaczenie międzynarodowe i krzyżują się tutaj cztery linie kolejowe - 301A, 301D, 302B i 302E (190). Posiada pięć peronów (w tym dwa wyspowe oraz peron pierwszy zlokalizowany przy budynku dworcowym i peron piąty o długości 60 metrów używany sporadycznie - wejście od ulicy Dworcowej). W odrestaurowanym budynku znajduje się ČD Centrum, toalety, kiosk, kantor, piekarnia, bufet, bankomat oraz przechowalnia bagażu. Możliwość nadania przesyłek kurierskich. Możliwość bezpośredniego dojazdu do Pragi, Ostrawy, Opawy, Bogumina i Frydku-Mistku w Republice Czeskiej, Koszyc, Żyliny, Bańskiej Bystrzycy, Czacy i Zwolenia na Słowacji oraz Cieszyna. Zatrzymują się tutaj wszystkie klasy pociągów pasażerskich (w tym SuperCity Pendolino). Połączenie autobusowe z całym miastem umożliwia 5 linii.

Prócz części przeznaczonej dla ruchu pasażerskiego Český Těšín to także duża stacja towarowa.


W pobliżu stacji zlokalizowana jest baza pogotowia sieciowego.

Z rejonu stacji wybiegały do roku 2015 dwie bocznice: dawnego składu węgla i magazynów przy ulicy Fabrycznej (podczas remontu w roku 2015 odcięto ich tory dojazdowe).

Stacja posiada dwujęzyczną nazwę, gdyż ponad 10% mieszkańców gminy to przedstawiciele mniejszości polskiej.

Ze stacji wiedzie szlak turystyczny m.in. do Kocobędza ( 5 km) czy na Kościelec ( 9 km).

Położona jest na wysokości 270 m n.p.m.

Na mapie ↴


Zapowiedzi:

Pociąg osobowy 2814 do stacji Ostrava hlavní nádraží (rok 2008)
Pociąg osobowy 2814 do stacji Ostrava hlavní nádraží 2 (rok 2008)
Pociąg osobowy 2221 z Katowic (rok 2008)
Pociąg osobowy 2222 do Bielska-Białej (rok 2008)
Pociąg osobowy 12811 z Frydku-Mistku (rok 2008)
Pociąg osobowy 12812 do Frydku-Mistku (rok 2008)
Opóźniony Ex 141 „Beskyd” do Żyliny (rok 2008)
Pociąg osobowy 2925 do stacji Mosty koło Jabłonkowa (rok 2008)

Galeria (kliknij aby powiększyć zdjęcie)


Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-