INFRASTRUKTURA PUBLICYSTYKA

„Nie wierzymy, że przed pracami rewitalizacyjnymi był prowadzony ruch kolejowy do Wisły”. Podsumowanie prac w 2021 roku a liniach do Cieszyna i Wisły Głębce. Błażej Forjasz


Wstęp - problemy, problemy, problemy

Tytuowy cytat pochodzi z maja 2021 roku od pracowników pociągu potokowej wymiany nawierzchni (PUN), którzy nie wierzyli, że po torowisku o tak złym stanie nawierzchni można było prowadzić ruch kolejowy.

Rok 2021 upłynął na placach budowy rewitalizacji linii kolejowych do Cieszyna i Wisły pod znakiem nieprzewidzianych problemów, które rzutowały na opóźnienie realizacji tych inwestycji. Do tego należy także zaliczyć galopującą inflację, dalszą część pandemii, a także postanowienia umów z wykonawcami, gdzie ciężko było szybko znaleźć dodatkowe środki finansowe na prace nie ujęte w harmonogramie robót.

Trakcja S.A. (wykonawca rewitalizacji odcinka Skoczów - Wisła Głębce)

W marcu 2021 wykryto (nie znajdującą się na planach i mapach wcześniejszych opracowań) kolizję z kablem telekomunikacyjnym biegnącym torowiskiem między Skoczowem a Ustroniem. Następnie na wiosnę 2021 roku wykryto poważniejszy problem między Ustroniem Brzegami a Wisłą Dziechcinką w postaci kolizji z kablem zasilającym sieć trakcyjną zbudowanym tutaj na początku lat 70. To rzutowało na późniejszą pracę maszyn torowych, które znacznie skracają tempo przebudów linii kolejowych - pociągu potokowej wymiany nawierzchni (PUN) oraz oczyszczarki tłucznia. W związku z tym zrewitalizowano odcinek Skoczów - Ustroń oraz Wisła Dziechcinka - most w dolinie Łabajowa wraz z przebudową stacji Goleszów i Ustroń. Praktycznie całkowicie zbudowano przystanki Skoczów Bładnice, Ustroń Zdrój, Ustroń Brzegi, Wisła Dziechcinka oraz Wisła Kopydło. Z uwagi na kolizje z ww. kablem nie zrewitalizowano odcinka Ustroń Brzegi - Wisła Dziechcinka, nie zbudowano peronu przystanku Wisła Jawornik, ani peronu nr 1 w Wiśle Uzdrowisku. Zakończenie prac do Wisły Głębce zostało przesunięte z grudnia 2021 na grudzień 2022 roku.

Prace dodatkowe firmy Trakcja S.A. (finansowane przez PKP PLK S.A):
- Likwidacja kolizji z kablem telekomunikacyjnym między Skoczowem a Ustroniem Brzegami.
- Likwidacja kolizji z kablem zasilającym między Ustroniem Brzegami a Wisłą Dziechcinką.
- Zlecenie przebudowy w miejsce planowanej rewitalizacji 4 przepustów w rejonie Goleszowa (km 38,790 linii 190, km 0,333, 0,698 oraz 2,650 linii nr 191).
- Przebudowa sieci trakcyjnej między Skoczowem a Ustroniem (w miejsce dotychczasowej, pochodzącej z 1974 roku).

Konsorcjum firm TORKOL Sp. z o.o. oraz MAR-BUD Sp. z o.o. (rewitalizacja szlaku Goleszów - Cieszyn)

Tutaj także nastąpiły znaczne problemy z przebudową torowiska szlaku Goleszów - Cieszyn: między Bażanowicami a Mnisztwem w postaci pojawienia się 3 osuwisk ziemi na torowisko (jedno z nich powstało z pewnością powstało po przejeździe ciężkiego sprzętu drogowego na tą inwestycję). Zlikwidowano je w ramach prac dodatkowych (finansowanych przez PKP PLK S.A).

W związku z powyższym zbudowano nową nawierzchnię torową (szyny z 2018 - 2020 roku) między Goleszowem a Bażanowicami oraz między Mnisztwem a Cieszynem. W wysokim stopniu zaawansowania są prace budowlane na przystanku Cieszyn Uniwersytet, Bażanowice oraz Goleszów Górny. Niestety na wyremontowanych odcinkach nie przeprowadzono prac na przejazdach kolejowych.

Wyremontowano lub zbudowano od początku większość obiektów inżynieryjnych. Pozostał zasadniczo do przebudowy (lub innych prac) wiadukt w rejonie dawnego przystanku Cieszyn Mnisztwo (km 36,658 linii nr 190).

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu

To dzięki nim nastąpiło tak znaczne wydłużenie prac rewitalizacyjnych przede wszystkim na linii do Wisły. Brak oznaczenia na swoich mapach tak ważnych elementów jak kolizyjny kabel telekomunikacyjny między Skoczowem a Ustroniem, czy (o zgrozo!) kabel zasilający sieć trakcyjną między Ustroniem a Wisłą zakrawa na co najmniej sabotaż. Razi również doprowadzenie wielu obiektów inżynieryjnych, torowiska i sieci trakcyjnej na skraj katastrofy technicznej poprzez brak ich remontów już od 20 lat.

Na plus należy zaliczyć wygospodarowanie środków finansowych na skromną rewitalizację stacji Wisła Głębce (wyremontowano torowisko, perony i zbudowano wiatę).

Krakowskie Zakłady Automatyki S.A.

We wrześniu 2021 roku przeniesiono stanowisko dyżurnego ruchu z dawnej nastawni „Sko” do budynku Lokalnego Centrum Sterowania w Skoczowie, skąd prowadzony jest ruch w kierunku Bronowa. Zabudowano wewnętrzne urządzenia nastawcze w stacjach Goleszów, Ustroń i Ustroń Polana oraz dokonano rozbiórek budynków podlegających likwidacji.

Projektanci przystanków i przejazdów kolejowych

Krytycznie oceniamy brak budowy wejść z obu stron na perony przystanków Goleszów Górny, Ustroń Zdrój, czy Ustroń Polana. W Goleszowie nie ma możliwości dotarcia oficjalnie pod wiatę przy budynku dworca. Jedna skromna wiata na przystanku Ustroń Zdrój to całkowite nieporozumienie. Powyższe elementy zostały natomiast zaplanowane w studium wykonalności tej inwestycji. Zgodnie z informacją od wykonawcy budowy peronu Ustroń Zdrój z kwietnia 2022 roku ostatecznie na jego peron będą wiodły 2 wejścia z jego obu stron.

Z uznaniem należy za to napisać o całkowitej przebudowie przejść i przejazdów kolejowych, ich doświetleniu i w większości wypadków zmianę ich kategorii na C (z sygnalizacją świetlną). Zlikwidowano także część przejazdów i przejść kolejowych o małym ruchu, bądź prywatnych (zazwyczaj na pola), gdzie ich dotychczasowi użytkownicy np. nie wyrazili zgody na partycypowanie w kosztach ich utrzymania.

Rewitalizacja odcinka Bielsko-Biała Główna - Skoczów

W cieniu wielkiej inwestycji wykonawca studium planistyczno - prognostycznego przygotowywał opracowanie rewitalizacji linii kolejowej nr 190 między Bielskiem-Białą Główną a Skoczowem, która byłaby uzupełnieniem obecnej inwestycji. Od strony Pogórza w ramach przebudowy stacji Skoczów zostały zbudowane nowy semafor wjazdowy i tarcza ostrzegawcza. Nie ma również problemu z podłączeniem sterowania tym odcinkiem ze strony LCS Skoczów. Jej szanse na rewitalizację znaczne wzrosły na początku kwietnia 2022, kiedy pojawiły się zapowiedzi przedstawicieli rządu o planowanym zwiększeniu środków programu „Kolej +” o bagatela 5,5 mld złotych!

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Jak było do przewidzenia już na etapie częściowej rewitalizacji linii kolejowej do Skoczowa w kontekście zwiększenia słabej oferty przewozowej, na trasie do Wisły pojawiły się problemy z organizatorem przewozów kolejowych w województwie śląskim. Ostatecznie poza terminami składania wniosków o przydzielenie tras pociągów operator złożył wnioski o 2 dodatkowe pary pociągów codziennego kursowania z Katowic do Wisły Głębce (w grudniu 2021 roku została uruchomiona dodatkowa para codziennego kursowania - z Katowic po 18, ze Skoczowa ok. 19-20). Organizator nie planuje obecnie zakupu nowych składów pociągów.

Przypomnijmy zatem Czytelnikom, że Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w dokumentach aplikacyjnych tej inwestycji zadeklarował uruchomienie co najmniej 8 par codziennego kursowania między Katowicami a Wisłą Głębce oraz co najmniej 6 par pociągów między Goleszowem a Cieszynem.

Koleje Śląska Cieszyńskiego

Również w 2021 roku trzymamy rękę na pulsie spraw związanych z tą inwestycją, a także rozwojem oferty przewoźników operujących na terenie Śląska Cieszyńskiego. Nasz fotoreportaż z rewitalizacji linii kolejowych do Cieszyna i Wisły Głębce jest stale aktualizowany.

Dziękujemy naszym Współpracownikom, Czytelnikom, władzom, mediom, przedstawicielom wykonawców, podwykonawców, operatorów i zarządcy infrastruktury za wszelkie informacje, materiały, sprostowania, działania oraz korekty związane z tą inwestycją! Zdjęcie winietowe wykonała Anna Forjasz.

Zobacz również:

Podsumowanie prac z 2020 roku
Opracowanie dokumentacji do Studium Planistyczno-Prognostycznego w ramach II etapu naboru do Programu „Kolej +” dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem” przez firmę IDOM Inżynieria Architektura i Doradztwo Sp. z o.o.

Zaktualizowano 13 kwietnia 2022 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony