Nasze zapytanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego o udostępnienie projektu rozkładu jazdy 2013/2014 Kolei Śląskich

W lipcu 2013 roku równolegle z zapytaniem do PKP Intercity w sprawie projektu rozkładu jazdy 2013/2014, wysłaliśmy zapytanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (UMWŚ) o udostępnienie projektu rozkładu jazdy 2013/2014 Kolei Śląskich dla linii przebiegających przez nasz region (S5, S6, S58). W pierwszej odpowiedzi UMWŚ poinformował nas, że przekaże nasz wniosek Kolejom Śląskim: „Z uwagi na to, iż wnioskowane dokumenty nie znajdują się w posiadaniu tut. Urzędu (...).”

Koleje Śląskie w odpowiedzi poinformowały nas, że „(...) rozkład jazdy (podlegający korektom na etapie konstrukcji rozkładu jazdy oraz uzgadniania kształtu oferty z Organizatorem przewozów) stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.”. Postanowiliśmy więc dowiedzieć się jaka jest podstawa prawna udzielenia nam odmowy podania informacji o projekcie rozkładu, bowiem ani w Ustawie o Transporcie Kolejowym, ani w ustawie Prawo Przewozowe nie znaleźliśmy potwierdzenia informacji o fakcie, iż rozkład jazdy (lub jego projekt) stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, do momentu upłynięcia granicznych terminów jego opublikowania do wiadomości ogółu. W kolejnej odpowiedzi otrzymanej z UMWŚ poinformowano nas, że: „(...) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego nie dysponuje wnioskowanym dokumentem, zatem nie może tego dokumentu Panu udostępnić.”.

Jest dla nas niezrozumiałą sytuacja, w której UMWŚ będący Organizatorem kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Śląskim, mający obowiązek (zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym) zatwierdzania rocznego rozkładu jazdy, stwierdza, że nie dysponuje projektem tego rozkładu. Jest to tym bardziej zastanawiające, w sytuacji gdy na stronie internetowej Kolei Śląskich możemy przeczytać, iż: „Ostateczny kształt rozkładu jazdy zostanie zatwierdzony w listopadzie 2013 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”.

W jakim trybie zatem odbywa się zatwierdzenie nowego rozkładu jazdy w sytuacji, gdy tutejszy Urząd nie dysponuje projektem tego rozkładu, na trochę ponad miesiąc przed jego zatwierdzeniem?

Pismo do UMWŚ
Odpowiedź Kolei Śląskich
Pismo do UMWŚ
Odpowiedź UMWŚ
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony