Prostřední Suchá
stacja
Stacja czynna wyłącznie w ruchu towarowymObiekt nieczynny w ruchu pasażerskimSuchau in Schlesien (1911-1921) Suchá ve Slezsku (1921-1938) Sucha Średnia (1938-1939) Mittel Suchau (1939-1945) Prostřední Suchá (1945-)

W roku 1961 zawieszono przewozy pasażerskie

Stację w Suchej Średniej otwarto 15 listopada 1911 roku wraz z odcinkiem z Kończyc przez Suchą Dolną. Do 1 września 1914 roku była stacją krańcową, kiedy to uruchomiono kolejny fragment przez Suchą Górną i Olbrachcice do Cieszyna. Stacja prócz ruchu osobowego obsługiwała także ruch pociągów towarowych, głównie z węglem kamiennym wydobywanym w okolicznych kopalniach (m.in. kopalni Kaiser Franz Joseph czy Erzherzog Franz).

Zabudowania dworcowe składały się z kilku budynków mieszczących kasy, poczekalnię, ekspedycję towarową, a także mieszkania dla pracowników kolei. Stacja posiadała także kilkustanowiskową lokomotywownię z obrotnicą. Dojazd prowadził przedłużeniem obecnej ulicy Starej.

Kres funkcjonowania stacji w ruchu pasażerskim nastąpił w roku 1961, kiedy to zmieniono przebieg linii 301D. Budynki dworcowe i lokomotywownię rozebrano, a cała okolica została przekształcona działalnością wydobywczą węgla kamiennego.

Wkrótce po dawnych zabudowaniach dworcowych nie pozostał ślad, natomiast sama stacja obsługiwała nadal głównie ruch towarowy do okolicznych kopalni: Dukla (dawniej Kaiser Franz Joseph, zlikwidowana w roku 2007), Gottwald (dawniej Erzherzog Franz, zlikwidowana w roku 1999), Barbora (dawniej Austria, zlikwidowana w roku 2002) oraz 9. květen (rozpoczęła wydobycie w roku 1960, zakończyła wydobycie w marcu 2016 roku). W roku 1986 stacja została przekazana przez koleje czechosłowackie przewoźnikowi OKD Doprava, który zarządza nią do dziś (obecnie w ramach PKP Cargo International).

Na mapie ↴


Galeria (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Zaktualizowano 11 czerwca 2023 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
km
6
6
W górę strony