Ostrava-Hrušov
stacja
Stacja czynna wyłącznie w ruchu towarowymObiekt nieczynny w ruchu pasażerskimStacja węzłowa dla linii: linia 303G | linia 270Hruschau (1847-1921) Hrušov (1921-1939) Hruschau (1939-1945) Hrušov (1945-1950) Ostrava-Hrušov (1950-)

W roku 1979 zawieszono przewozy pasażerskie

Jedna z najstarszych stacji kolejowych na Śląsku Cieszyńskim, otwarta w roku 1847 na uruchomionym wówczas odcinku C.K. Uprzywilejowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda z Ostrawy do Bogumina.

Od początku istnienia jej przeznaczeniem była głównie obsługa ruchu towarowego - przede wszystkim z okolicznych kopalni węgla kamiennego: Franciszek (uruchomiona w 1852), Hubert (1854), Ida (1872), Ida II (1942), ale także innych zakładów przemysłowych (wytwórnia sody w Gruszowie otwarta w roku 1851). Wszystkie te zakłady miały połączenie ze stacją torami bocznicowymi.

Obsługę ruchu pasażerskiego na stacji wstrzymano w roku 1979. Ze względu na zły stan budynku dworca spowodowany szkodami górniczymi obiekt rozebrano, a nowy wybudowany w roku 1988 nie posiada już pomieszczeń obsługi pasażerów. W latach 1989-1994 zmodernizowano całą infrastrukturę stacyjną, a następnie przekształcono w okręg nastawczy stacji Ostrava hlavní nádraží.

W latach 90. XX wieku zostało zlikwidowanych wiele zakładów, które obsługiwała dawniej stacja: kopalnia Hubert (wówczas zwana Stachanov) zakończyła wydobycie w 1992 roku, Ida II (Heřmanice) w 1993 roku, Franciszek (Odra) w 1994 roku, a zakłady chemiczne Dukla w Gruszowie zakończyły produkcję w 1997 roku. Obecnie na terenie dawnej stacji w Gruszowie swój początek ma bocznica do zespołu torów zdawczo-odbiorczych przy dawnej kopalni Heřmanice, mająca również wybudowane w latach 1988-1990 połączenie z dawnym przebiegiem kolei Koszycko-Bogumińskiej w Rychwałdzie poprzez posterunek odgałęźny w okolicach dawnego przystanku Rychvald zámek (obecnie oznakowane jako linia przemysłowa 303G), a także kilka krótszych obsługujących m.in. składy złomu czy materiałów budowlanych.

Stacja położona była na wysokości 207 m n.p.m.

Na mapie ↴


Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
km
269
385
W górę strony