INFRASTRUKTURA

Będzie rewitalizacja linii kolejowych z Bronowa do Wisły Głębce oraz z Goleszowa do Cieszyna! Błażej Forjasz


W dniu 24 maja 1998 roku z powodu postępującej technicznej degradacji torowiska na szlaku Goleszów - Cieszyn obniżono prędkość z 50 do 30 km/h. Był to dla mnie symboliczny koniec epoki pasażerskiej kolei regionalnej na Śląsku Cieszyńskim. Co stało się później wiemy, chociażby z łamów naszego portalu.

Od tego dnia wyrosło nowe pokolenie ludzi, dla których kolej lokalna stała pośmiewiskiem i nic nie znaczącym środkiem transportu, który kilka razy na dzień sennie przesuwa się w tempie roweru przez tutejszy krajobraz. Nie pomogła tu ani zmiana przewoźnika ani zakup nowego taboru.

Podobnie jak 90 lat temu, aby wyrwać się z marazmu komunikacyjnego i zaktywizować ten teren ówczesny Śląski Urząd Wojewódzki podjął decyzję o budowie linii kolejowych Chybie - Skoczów oraz Ustroń - Głębce, tak w 2019 roku Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zadecydował o przeznaczeniu dodatkowych środków finansowych po lutowym otwarciu ofert na rewitalizację linii kolejowych z Bronowa do Wisły Głębce oraz z Goleszowa do Cieszyna, gdzie z powodu wzrostów kosztów towarów i usług budowlanych doszło do przekroczenia budżetu inwestora (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) aż o 141 mln zł netto! Ostatecznie po przeprowadzonych w marcu 2019 roku aukcjach elektronicznych kwota ta zmniejszyła się do ok. 110 mln zł. Do historii przeszedł marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, który aktywnie negocjował w Ministerstwach Finansów, Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju przeznaczenie środków centralnych oraz zwiększenie unijnych środków do finansowego spięcia tej inwestycji w całości.

Historyczną datą będzie 19 września 2019 roku, kiedy to spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiła zwycięzców tego przetargu.

Jednym z drobnych elementów, ale jak się okazało kluczowym dla dalszych działań, była zmiana władzy w Sejmiku Województwa Śląskiego. Utorowało to później wiele dróg i ścieżek w ministerstwach i umożliwiło zasypanie ogromnego deficytu, który stawiał realizację tej inwestycji pod znakiem zapytania.

Pragnę podziękować osobom, instytucjom oraz firmom zaangażowanym w tym w tym temacie:

- pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, a przede wszystkim marszałkowi województwa Jakubowi Chełstowskiemu - za całokształt pracy przy tym projekcie,
- radnym Sejmiku Województwa Śląskiego - Andrzejowi Molinowi oraz Janowi Kawulokowi - za skuteczne działania w Sejmiku oraz zarządzie województwa na rzecz tej całościowej inwestycji,
- przedstawicielom Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Finansów - za zgodę na środki budżetu centralnego na tą inwestycję,
- pracownikom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za merytoczną ocenę i wprowadzone uwagi do projektu, pomoc oraz doprowadzenie tego tematu ze swojej strony do szczęśliwego finału,
- pracownikom „IDOM Inżynieria Architektura i Doradztwo Sp. z o.o.” wraz ze swoim hiszpańskim odpowiednikiem „IDOM CONSULTORÍA, INGENIERÍA Y ARQUITECTURA” za zaproszenie nas do współpracy, pomoc i merytoryczne wsparcie tego projektu aż do września 2019 roku,
- czasopismom „Dziennik Zachodni” (redaktor Andrzej Drobik), „Głos Ziemi Cieszyńskiej” (redaktor naczelny Natalia Tokarska) oraz portalowi internetowemu "Ox.pl" za szereg artykułów dotyczących tej inwestycji oraz udostępnienie łamów dla publikacji naszych uwag, spostrzeżeń i artykułów w tej sprawie,
- radnym Cieszyna, Ustronia oraz Wisły, burmistrzom Cieszyna Ryszardowi Macurze, Gabrieli Staszkiewicz, burmistrzowi Ustronia Ireneuszowi Szarcowi, burmistrzowi Wisły Tomaszowi Bujokowi, wójtowi gminy Goleszów Krzysztofowi Glajcarowi za szereg pism, apeli oraz uchwał popierających sens tej inwestycji w całości,
- naszym Czytelnikom, Fanom, Znajomym za wszystkie formy wsparcia oraz działań związanych z przekonaniem różnorakich władz do sensowności realizacji tego projektu,
- osobom, które od wielu lat aktywnie działały i działają na rzecz kolei w tym regionie - nawet gdy wszystko było przeciwko - Damianowi Kazimierczakowi i innym,
- aż w końcu nam autorom i współautorom portalu od 12 lat: Maćkowi, Radkowi, Mateuszowi, Łukaszowi, Arturowi i niżej podpisanemu za poświęcenie swego prywatnego czasu i pieniędzy na tworzenie tego portalu w czasach, kiedy transport kolejowy w tym kraju nie jest „trendy”, za szereg działań promujących ten rodzaj transportu. Aż w końcu, że od września 2018 roku rozkręciliśmy szereg działań związanych z doprowadzeniem tej inwestycji do szczęśliwego finału. Przy tej ilości zakrętów i niepomyślnych rzeczy związanych z tym projektem przez ten rok można obdzielić niejeden serial telewizyjny. Będziemy mieli co opowiadać dzieciom i wnukom. Dziękuję naszym rodzinom przede wszystkim za cierpliwość.

Firmy, które wygrały przetargi na poszczególne jego części:

- na część A - prace na ciągu linii kolejowych Bronów - Wisła Głębce - „Trakcja PRKiI S.A.” z siedzibą w Warszawie, kwota netto 349,2 mln zł,
- na część B - prace na szlaku Goleszów - Cieszyn (wraz z przebudową stacji Cieszyn) - konsorcjum firm „TORKOL Sp. z o.o.” z Tychów oraz „MAR-BUD Sp. z o.o.” z Warszawy, kwota netto ok. 75 mln zł,
- na część C - budowa Lokalnego Centrum Sterowania Ruchem w Skoczowie (wraz z przeniesieniem tam sterowania stacjami, mijankami oraz okolicznymi przejazdami w Pierśćcu, Skoczowie, Goleszowie, Ustroniu, Ustroniu Polanie oraz w Wiśle Uzdrowisko) - firma „Krakowskie Zakłady Automatyki S.A.” z Krakowa, kwota netto 26,668 mln zł.

Prace budowlane planowane są do realizacji od marca 2020 roku po wykonanych pracach projektowych oraz zdobyciu przez wykonawców wszystkich pozwoleń budowlanych.

Zobacz oficjalne ogłoszenie wyników przetargu z 19 września 2019 roku na rewitalizację linii kolejowych z Bronowa do Wisły Głębce oraz z Goleszowa do Cieszyna

Wybranym wykonawcom życzymy powodzenia w tych niełatwych dla branży budowlanej czasach!

Kalendarium wydarzeń:

- 17 września 2019 roku - uchwała Rady Ministrów z dnia 17 września br. aktualizująca Krajowy Plan Kolejowy. Zwiększono wartość projektu rewitalizacji linii kolejowych z Bronowa do Wisły Głębce oraz z Goleszowa do Cieszyna z 360 do 459 mln zł. Jest to kwota netto na całościową inwestycję wraz z budową LCS w Skoczowie oraz za jej nadzór inwestorski.

- druga połowa września 2019 roku - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A złożyły w Urzędzie Marszałkowskim woj. śląskiego zaktualizowany wniosek o dofinansowanie rewitalizacji linii kolejowych z Bronowa do Wisły Głębce oraz z Goleszowa do Cieszyna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) Województwa Śląskiego - Osi Priorytetowej VI Transport, Działanie 6.2 Transport kolejowy - Typ 2 „Modernizacja i rehabilitacja linii kolejowych”. Wnioskowanie dofinansowanie to 367 mln zł. Wartość netto projektu to 432 mln (w jego skład nie wchodzi budowa LCS w Skoczowie, która zostanie sfinansowana z pieniędzy PKP PLK S.A.). Wartość brutto projektu to 565 mln zł. Ocena formalna tego wniosku - pozytywna.

- 27 września 2019 roku - w ramach konkursu RPO województwa śląskiego do dofinansowania unijnego (wraz z częścią środków pochodzących z budżetu państwa) został wybrany projekt „Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów - Wisła Głębce/Cieszyn”. Łączna kwota dofinansowania to 367 mln zł.

- 10 października 2019 roku - uroczyste podpisanie umów na dofinansowane z budżetu państwa rewitalizacji linii kolejowych z Bronowa do Wisły Głębce oraz z Goleszowa do Cieszyna (są to pieniądze z Funduszu Kolejowego oraz Kontraktu Wojewódzkiego). Podpisanie umowy na prace projektowe i budowlane pomiędzy PKP PLK S.A. a wykonawcą wybranym z części A - prace na odcinku Bronów - Wisła Głębce - spółką Trakcja PRKiI S.A.

Zobacz ogłoszenie związane z naborem i wyborem projektu rewitalizacji linii kolejowych z Bronowa do Wisły Głębce oraz z Goleszowa do Cieszyna w ramach RPO województwa śląskiego

Na podstawie informacji z „Głosu Ziemi Cieszyńskiej” (nr 23/2019), odpowiedzi na pismo radnego Ustronia Pawła Sztefka (z dnia 24 czerwca 2019), radnego wojewódzkiego Andrzeja Molina (z dnia 24 maja 2019) oraz uzgodnień pomiędzy instytucją JASPERS a Urzędem Marszałkowskim w 2018 roku wyłania się obraz przewidywanej oferty po przeprowadzonych pracach remontowych (przełom 2021 i 2022 roku):
- przetrasowania pociągów relacji Cieszyn - Katowice na trasę przez Goleszów, Skoczów (jako całkowicie nowe pociągi lub składy łącznikowe, czy dołączanie bądź rozłączane w stacji Goleszów z pociągów do i z Wisły Głębce). Na odcinku Chybie Mnich - Katowice mogą to być pociągi przyspieszone nie zatrzymujące się na wszystkich stacjach i przystankach,
- przez linię nr 90 mają kursować pociągi relacjach Cieszyn - Czechowice-Dziedzice, czy do Krakowa Głównego,
- na szlaku Goleszów - Cieszyn oferta ma wynosić nie mniej niż 6 par pociągów,
- przewiduje się zwiększenie ilości pociągów na ciągu Wisła Głębce - Katowice między poniedziałkiem a piątkiem z obecnych 6 do 8 par pociągów, a w weekendy z obecnych 8 do 10 par. Między poniedziałkiem a piątkiem pociągi pasażerskie mają kursować mniej więcej co 2 godziny.

Liczymy na realizację powyższych deklaracji!

P.S. Teraz czas na działania związane z rewitalizacją odcinka Bielsko-Biała Główna - Skoczów!

Zaktualizowano 14 października 2019 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony