Oficjalne stanowisko Kolei Czeskich w sprawie przedłużenia połączeń Frydek-Mistek - Czeski Cieszyn do Cieszyna

W przesłanych do Kolei Czeskich i Urzędu Wojewódzkiego (Krajský úřad) Kraju Morawsko-Śląskiego zwróciliśmy uwagę na możliwość wydłużenia niektórych pociągów kursujących w relacji Czeski Cieszyn - Frydek-Mistek - Czeski Cieszyn do polskiego Cieszyna.

W otrzymanych odpowiedziach (oba pisma są praktycznie takie same) nasi południowi sąsiedzi informują, że realizacja takiego pomysłu jest jak najbardziej możliwa pod warunkiem politycznej zgody w tej kwestii między Krajskim Uradem a jego odpowiednikiem po polskiej stronie (UMWŚ). Według informacji od Krajskiego Uradu, obecnie prowadzone są rozmowy z województwem śląskim na temat wznowienia ruchu pasażerskiego z Cieszyna do Czech przez Olzę. Czesi zwracają również uwagę na konieczność stworzenia atrakcyjnej dla pasażerów oferty taryfowej na takie połączenie. Ciekawostkę stanowi informacja o planowanym wprowadzeniu w 2012 roku na linię Czeski Cieszyn - Frydek-Mistek nowych pojazdów serii 814 „Regionova” zakupionych ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Szczegółowe informacje zawierają poniższe dokumenty.

Pismo do Kolei Czeskich i Urzędu Wojewódzkiego (w języku polskim)
Odpowiedź Kolei Czeskich (oryginał w języku czeskim)
Odpowiedź Kolei Czeskich (w języku polskim - tłumaczenie Martin Vencálek)
Odpowiedź Urzędu Wojewódzkiego (oryginał w języku czeskim)
Odpowiedź Urzędu Wojewódzkiego (w języku polskim - tłumaczenie Martin Vencálek)

Nasze działania zostały zauważone przez media. Napisali o nas:

Rynek Kolejowy

P.S. z grudnia 2015 roku
Stało się! Koleje Czeskie przedłużyły kursy swych pociągów z Frydku do Cieszyna 13 grudnia 2015 roku.
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony