Inwestycyjna ofensywa PKP PLK na liniach regionalnych po polskiej stronie Śląska Cieszyńskiego maj - listopad 2018


Naprawdę miło dożyć takich czasów, aby móc zastanawiać się na wyborem zdjęć do fotoreportażu o inwestycjach PKP PLK w naszym regionie, tak żeby nie zamęczyć Czytelników około setką zdjęć z pozytywnych efektów działań zarządcy infrastruktury kolejowej. To było rok miłych zaskoczeń. Czekając na ogłoszenie przetargu na rewitalizację linii kolejowych z Bronowa do Wisły Głębce z odgałęzieniem z Goleszowa do Cieszyna z funduszy unijnych PKP PLK przygotowała niespodzianki związane z naprawami oraz utrzymaniem regionalnych linii kolejowych po polskiej stronie Śląska Cieszyńskiego.

Z niewielkim opóźnieniem (w stosunku do pierwotnych planów tj. 21 listopada 2018 r.) została oddana do użytku po przeprowadzonej naprawie głównej linia nr 90 łącząca Cieszyn z Zebrzydowicami!

Dzięki wykonanym pracom (nowa nawierzchnia to bezstykowe szyny typu 60E1 wyprodukowane w tym roku w oddziale ArcelorMittal w Dąbrowie Górniczej, przytwierdzenie sprężyste do podkładów strunobetonowych, tłuczeń wymieniony na nowy na całej linii nr 90 oraz na części odcinków wymieniona sieć trakcyjna) od 1 grudnia 2018 r. zniknęły wszystkie ograniczenia prędkości, natomiast od 9 grudnia 2018 r. po 14 latach została przywrócona na całej linii prędkość 60 km/h. Czas jazdy pociągów pasażerskich na trasie skrócił się z 32 do 24 minut. Według autora po wykonanych pracach istnieje możliwość dalszego podwyższenia prędkości pociągów pasażerskich do 80 km/h między Kaczycami a Cieszynem (długie odcinki proste). Przewoźnik pasażerski obsługujący tą linię zwiększył również od 9 grudnia 2018 r. ilość pociągów.

Z powodu niewyremontowania obiektów inżynieryjnych między Zebrzydowicami a Kaczycami nie zwiększy się natomiast do 221kN (22,5 ton) nacisk osiowy umożliwiający kursowanie cięższych pociągów towarowych m.in. do hut w Trzyńcu i Ostrawie. Zapewne jednak pociągi towarowe powrócą na tą linię i dlatego tak ważne będzie w przyszłości utrzymywanie jej w dobrym stanie technicznym.

Prace zostały wykonane z funduszy centrali PKP PLK za kwotę około 25 mln zł. Zarządca infrastruktury przewiduje dalsze prace na linii kolejowej nr 90 w roku 2019.

Na linii kolejowej nr 191 wykonano w 2018 szereg drobnych prac, które jednak pozwolą jej przetrwać czas do rewitalizacji, ułatwiając również jej przeprowadzenie. Na znacznej części łuków tej linii zlikwidowano poszerzenia torów. Jej remont kapitalny miał miejsce 25 lat temu, ale na szczęście podkłady drewniane są w na tyle dobrym stanie, że można było wykonać tą pracę. W pobliżu przystanku Ustroń Zdrój wyremontowano w czerwcu 2018 roku łuk. Ponadto wzdłuż całej linii wycięto około 7000 drzew i krzaków w pasie do 15 metrów od torowiska, co jest zdecydowanie dobrym pomysłem, gdyż niejednokrotnie po wichurach drzewa spadały na sieć trakcyjną i niestety czasami również na pociągi (szczególności w km 4,600 oraz 16,800).

Dzięki remontowi linii 90 dla pociągów roboczych została przywrócona przejezdność szlaku Goleszów - Cieszyn. Zastanawiającym faktem jest jednak to, że oprócz wykarczowania krzaków nie wykonano innych prac. Wszak PKP PLK wraz z Urzędem Transportu Kolejowej jeszcze kilka lat temu stwierdziły, że przyczyną zamknięcia tego szlaku jest wyeksploatowanie nawierzchni. Na szlaku Skoczów - Goleszów tej linii w lecie został wyremontowany odcinek w km 26,000 - 26,250. Wymieniono na nowe 120 podkładów drewnianych, do nich śruby stopowe oraz uzupełniono tłuczeń. Smutnym faktem jest wpisanie w dniu 20 września 2018 r. trzech punktowych ograniczeń prędkości ze względu na zły stan obiektów inżynieryjnych, co wiąże się rozkładowym wydłużeniem czasu przejazdu o 2-3 minuty na tym szlaku.

Tekst i zdjęcia: Błażej Forjasz

Opublikowano 16 grudnia 2018 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony