Třinec (Trzyniec)
stacjaTrzynietz (1871-1921) Třinec (1921-1938) Trzyniec (1938-1939) Trzynietz (1939-1945) Třinec (1945-2012) Třinec (Trzyniec) (2012-)

Tablica przyjazdów | Bieżące przyjazdy | Tablica odjazdów | Bieżące odjazdy

Od początku istnienia stacji, czyli już od roku 1871 była ona ściśle związana z powstałą w roku 1839 hutą żelaza, której zabudowania stały tuż obok i miała przeznaczenie pasażersko-towarowe. Wybudowano tu ceglany budynek o architekturze identycznej z istniejącym do dziś np. w Nawsiu. Od strony peronów budynek posiadał wiatę, pozostałe perony były ziemne. Na teren huty prowadziła nad wieloma torami odstawczymi kładka.

W marcu 1958 roku po sześciu latach budowy oddano do użytku nowy budynek dworcowy, a autorem jego projektu był czeski architekt Josef Danda (innym dworcem jego autorstwa jest m.in. obiekt w Witkowicach). Obszerny budynek mieścił kasy, poczekalnię, ekspedycję towarową, sklepy, kioski i bufet, a także mieszkania dla pracowników kolei. Na dwa wyspowe perony poprowadzono przejście nadziemne. W roku 1964 zelektryfikowano przebiegający przez stację odcinek linii 320.Perony i torowiska stacji zostały zmodernizowane w roku 2011 - zamontowano wówczas m.in. windy umożliwiające korzystanie z peronów stacji osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

W grudniu 2014 roku rozpoczęto wyburzanie i budowę nowego dworca oraz przebudowę jego otoczenia. Zmodernizowany obiekt oficjalnie oddano do użytku 27 maja 2016 roku. Dzięki wykonanym pracom zapewniono całkowicie bezbarierowy dostęp osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich do nowoczesnego dworca mieszczącego poczekalnię, czy kasy biletowe. W pobliżu zlokalizowano przystanek autobusowy z nowymi wiatami, strefę odpoczynku z zielenią, a także nowy parking samochodowy. Przy okazji odnowiono zadaszenie pierwszego peronu.


Rozbudowa trzynieckich zakładów spowodowała, że dzielnice mieszkalne miasta znajdują się obecnie dość daleko od stacji. Postanowiono więc wybudować w dzielnicy Łyżbice nowy przystanek, który przejął część potoków podróżnych korzystających dotychczas z tej stacji.

Stacja posiada dwujęzyczną nazwę, gdyż ponad 10% mieszkańców gminy to przedstawiciele mniejszości polskiej.

Ze stacji wiodą szlaki turystyczne pod Czantorię Wielką ( 12 km), czy na Równą ( 5,5 km), skąd wybiegają inne szlaki.

Na mapie ↴


Galeria (kliknij aby powiększyć zdjęcie)Zaktualizowano 19 marca 2024 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-