INFRASTRUKTURA

Rewitalizacja szlaku Czechowice-Dziedzice - Czechowice-Dziedzice Południowe w roku 2015 Błażej Forjasz

Po latach zastoju inwestycyjnego i utrzymaniowego infrastruktury kolejowej po polskiej stronie Śląska Cieszyńskiego od 2014 roku z pomocą środków finansowych Unii Europejskiej oraz Funduszu Kolejowego rozpoczęto intensywne prace modernizacyjne oraz rewitalizacyjne. Według stanu na październik 2015 roku dotyczyły one dwutorowych linii magistralnych oraz znaczenia pierwszorzędnego.

Jednymi z tych prac jest rewitalizacja szlaku Czechowice-Dziedzice - Czechowice-Dziedzice Południowe stanowiącego fragment linii nr 139. Była ona prowadzona na wiosnę i lato 2015 roku.

Rewitalizacja objęła obydwa tory w km 46,9 - 48,4 linii łączącej Katowice z Bielskiem-Białą. Wyeksploatowaną nawierzchnię kolejową tego odcinka (na którym obowiązywała prędkość maksymalna 30 km/h, występowały liczne wychlapy, zanieczyszczona podsypka oraz zużyte szyny typu S49 na przytwierdzeniu sprężystym) remontowała m.in. maszyna torowa serii AHM800 wraz z oczyszczarką tłucznia RM80. W przypadku prac przy peronach przystanku Czechowice-Dziedzice Przystanek z powodu braku skrajni nie pracowała tam maszyna AHM800.

Efektem robót są wymienione szyny typu S49 są nowe (na łukach) lub zregenerowane (na odcinkach prostych), podobnie podkłady kolejowe - staroużyteczne strunobetonowe z mocowaniem sprężystym oraz nowe drewniane ze śrubowym przytwierdzeniem szyn (na łukach). Całkowicie wymieniono podsypkę oraz warstwę ochronną, natomiast nie wymieniono sieci trakcyjnej wraz ze słupami. W ramach inwestycji odkopano rowy odwadniające, podcięto skarpy.

Z powodu zmiany kategorii przejazdu z ulicą Dębową zamontowano tam sygnalizację przejazdową (w momencie publikacji artykułu jeszcze nie została uruchomiona) oraz szlabany. Zlikwidowane zostanie w związku z tym ograniczenie punktowe do 20 km/h na obu torach.

Z powodu łuku o niskim promieniu (340 m) zrezygnowano z rewitalizacji odcinka między stacją Czechowice Dziedzice a przystankiem osobowym Czechowice Dziedzice Przystanek. Jest on zatem nadal złożony z nawierzchni z podkładów drewnianych (na torze nr 1) oraz podkładów betonowych na torze nr 2. Wyremontowano sposobem gospodarczym jedynie łuk przy ulicy Pionkowej przy przystanku kolejowym Czechowice Dziedzice Przystanek.

Dzięki tej inwestycji (oraz wymianie rozjazdów w stacji Czechowice Dziedzice Południowe i w okolicach przystanku Bielsko Biała Komorowice) przywrócono prędkość maksymalną 70 km/h znacznie skracając czas przejazdu. Mimo znacznej poprawy przepustowości między Czechowicami-Dziedzicami a Bielskiem-Białą przy dużym ruchu pasażerskim i towarowym w dalszym ciągu nie podjęto decyzji o budowie samoczynnej blokady liniowej (SBL).

Inwestycja wraz z rewitalizacjami linii 139 dalej w kierunku Katowic jest związana przede wszystkim ze skróceniem czasu przejazdu pociągów dalekobieżnych z powodu planowanego zwiększenia liczby połączeń spółki PKP Intercity do i z Bielska-Białej w rozkładzie jazdy edycji 2015/6. Sukcesywnie od 13 grudnia 2015 roku do pociągów pospiesznych i ekspresowych kursujących do Warszawy i Trójmiasta (przez stolicę) będą wprowadzane nowoczesne elektryczne zespoły trakcyjne serii ED250 („Pendolino”) oraz ED161 („Dart”).

Zdjęcia wykonano 1 października 2015 roku

Opublikowano 4 października 2015 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony