INFRASTRUKTURA RELACJE, POŁĄCZENIA PUBLICYSTYKA

Ruszamy ze Skoczowa do Cieszyna w dniu 4 września 2022 roku! Błażej Forjasz


„Dojechaliśmy” do kolejnej historycznej wiadomości w historii naszego portalu, czyli pierwszego kroku do przywrócenia należnej roli kolei na Śląsku Cieszyńskim. Po przedłużonych odbiorach technicznych szlaku z Goleszowa do Cieszyna w dniu 4 września 2022 roku wracają pociągi pasażerskie ze Skoczowa do Cieszyna!

Już całe pokolenie mieszkańców Śląska Cieszyńskiego zostało poszkodowane faktem zniszczenia transportu kolejowego z prawdziwego zdarzenia w regionie. Za początek przyjmijmy umownie maj 1997 roku, kiedy z powodu wyeksploatowania nawierzchni torowej między Goleszowem a Cieszynem zmniejszono prędkość maksymalną tego szlaku z 50 do 30 km/h, co bezpośrednio przyczyniło się do znacznego odpływu podróżnych z pociągów, a w efekcie doprowadziło do cięć w ofercie przewozowej.

Po 13 latach od likwidacji większości połączeń z Cieszyna będącej konsekwencją decyzji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, PKP Przewozów Regionalnych i po wcześniejszym „utrzymaniu” przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu) linii kolejowej nr 190, które doprowadziło do jej agonalnego stanu technicznego, pociągi znów pojawią się na szlaku z Cieszyna do Goleszowa. W ciągu tych długich trzynastu lat miały miejsce działania wspaniałych osób, które wierzyły w przyszłość transportu kolejowego na Śląsku Cieszyńskim, następnie zapadły decyzje polityczne o zwiększeniu zakresu rewitalizacji linii kolejowych w regionie o szlak Goleszów - Cieszyn (bez zwiększenia dofinansowania), opracowanie Studium Wykonalności rewitalizacji linii, do którego zostaliśmy zaproszeni, wybór tej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i na koniec podjęcie decyzji o znacznym jej dofinansowaniu przez Komisję Europejską. Zatem już wkrótce będziemy się cieszyć z przywrócenia połączeń kolejowych do Cieszyna! Oczywiście nie mogło się obyć bez kolejnej naszej interwencji, gdyż organizator przewozów w województwie śląskim nie planował jeszcze parę miesięcy temu uruchomienia we wrześniu br. pociągów na linii nr 190.

Zobacz nowy rozkład jazdy z Katowic (Skoczowa) do Cieszyna ważny od 4 września do 15 października 2022

Dużo się zmieniło przez te ostatnie parę lat w sytuacji transportowej naszego regionu. Miejsce pociągów do Cieszyna zajęli przewoźnicy drogowi. Z powodu dzikiej konkurencji oraz doprowadzenia miejscowego przewoźnika autobusowego (PKS Cieszyn) do bankructwa (wraz ze sprzedażą dworca autobusowego na inne cele) powstały monopole na wielu trasach skutkujące niską jakością usług, czy wysokimi cenami biletów. Znacznie rozwinął się ruch samochodowy. Obecnie w godzinach szczytów przewozowych przejazd lub zaparkowanie samochodem osobowym w wielu miastach Śląska Cieszyńskiego to koszmar. Z drugiej strony powstał także dworzec zintegrowany z prawdziwego zdarzenia. Nie działa już w naszym regionie spółka PKP Przewozy Regionalne, a w jej miejsce powstała komunalna spółka przewozowa własności Urzędu Marszałkowskiego: tzw. Koleje Śląskie.

Zgodnie z przeprowadzoną przez nas analizą w Studium Wykonalności tej inwestycji w 2017 roku pod kątem pozostawienia, likwidacji lub zmian miejsc punktów obsługi podróżnych między Skoczowem a Cieszynem od tego czasu znacznie rozbudowała się okolica przystanku Skoczów Bładnice, Goleszów Górny, a proces ten trwa w rejonie Bażanowic, natomiast kolejne obiekty przemysłowe powstają niedaleko stacji Goleszów. Rejon dawnego przystanku Cieszyn Mnisztwo jest nadal zabudowany w niewielkim stopniu.

W tej sytuacji powrót pociągów ze Skoczowa do Cieszyna jawi się jako zapowiedź szybkiego transportu alternatywnego w stosunku do coraz bardziej zatłoczonych i zakorkowanych dróg. W pierwszym etapie (wbrew informacjom rozkładowym) będą to bezpośrednie kursy z Cieszyna do Katowic (w weekendy dodatkowo z Gliwic). Dzięki pracom rewitalizacyjnym osiągnięte zostaną najlepsze w historii linii prędkości maksymalne, a zatem w końcu czas przejazdu z Cieszyna do Skoczowa (a dalej do Katowic) ulegnie zasadniczemu skróceniu w stosunku do sytuacji z 2009 roku. Przy obecnych staraniach o rewitalizację linii Skoczów - Bielsko-Biała Główna relacja do Katowic jest jak najbardziej słuszna oraz pożądana z punktu widzenia potoków pasażerskich. Katowice są nadal miejscem pracy i nauki wielu mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, jest to dziś również znaczny węzeł przesiadkowy.

Przewidywana oferta to 7 par pociągów codziennego kursowania (w sumie 14 pociągów w obie strony), jest zatem obiecująca. Miejscowy przewoźnik kolejowy (Koleje Śląskie z Katowic) nie przygotował żadnych promocji taryfowych na wznowienie po kilkunastu latach przewozów, więc będzie utrzymywał wyższe ceny biletów na trasie Cieszyn - Skoczów (9 zł) niż przewoźnicy autobusowi. Dla porównania cena biletu na tą samą odległość na uruchomionej parę lat temu trasie Gliwice - Bytom wynosi 6 zł. Dodatkowo zostało uruchomione połączenie do i z Katowic do stacji Goleszów w okolicach południa, które zapewne między Skoczowem a stacją Goleszów będzie przewozić powietrze (oczywiście za publiczne, czyli nasze pieniądze).

Z pewnością połączenia kolejowe przyczynią się do lepszego skomunikowania Cieszyna z resztą województwa, a także i kraju, napływu turystów do tego pięknego historycznego miasta oraz do przeciwdziałania jego wyludnianiu. Mimo, że jest w nim relatywnie niskie bezrobocie znaczna część jego mieszkańców pracuje poza nim w innych polskich i czeskich miejscach pracy. Problemem jest także niż demograficzny, z powodu którego mniej uczniów, czy studentów dociera do szkół lub miejsc nauki. Z pewnością od 2020 roku mniej osób dociera codziennie do swoich miejsc pracy preferując zdalny system pracy „home office”. To wszystko będzie rzutowało na przewidywaną frekwencję w pociągach. Cieszyn stanie się ponownie węzłem kolejowym w ruchu pasażerskim, a to dzięki przywróceniu od sierpnia 2022 r. połączeń do Frydku-Mistku.

Kolej przyczyni się do niwelacji różnic transportowych mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. Aż dziw bierze, że w XXI wieku (z powodu braku działań miejscowej oraz wojewódzkiej władzy) nie ma weekendowej obsługi komunikacją zbiorową w kierunku rejonu ciążenia jakim jest Cieszyn, czy Skoczów, z Zaborza, Pierśćca, Bładnic, Międzyświecia, Godziszowa bądź Dzięgielowa. Są to na szczęście miejscowości leżące wzdłuż linii kolejowej lub w jej pobliżu.

Przez 3 lata prac modernizacyjnych obserwowaliśmy budowę oraz elektryfikację linii kolejowej od nowa. Na linii kolejowej nr 190 powstał także nowy przystanek naszego pomysłu - Cieszyn Uniwersytet. Czasem udało się trafić na koordynację robót kolejowych z drogowymi, jak choćby w przypadku rewitalizacji ulicy Kazimierza Brodzińskiego w Cieszynie. Nie odbudowano niestety przejścia pod torami w Cieszynie wzdłuż ulicy Bobreckiej. Zobaczymy jak (nie) będzie funkcjonował pomysł zbudowania ronda również na ciągu tej ulicy w pobliżu torów linii kolejowej nr 190, co świadczy o braku nadziei na reaktywację ruchu kolejowego na tej trasie jeszcze przed paroma laty.

Składy elektryczne z pewnością przyczynią się do poprawy jakości powietrza w tym mieście. Prąd elektryczny w Polsce jest wytwarzany z coraz większej ilości źródeł odnawianych, co spowoduje w przyszłości przede wszystkim niższe koszty energii elektrycznej (wpływające także na ceny biletów kolejowych).

Oprócz ruchu pasażerskiego szykuje się także powrót ruchu towarowego. Będą to od grudnia br. pociągi z Bronowa przez Skoczów, jadące tranzytem do Czech i do innych krajów Europy. Zaplanowane są one do kursowania w porach braku ruchu pasażerskiego. Świadczy to o dużym potencjale tej linii oraz sensowności jej odbudowy.

Zapraszamy Państwa na pokłady pociągów do Cieszyna!

Opublikowano 3 września 2022 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-
W górę strony