Wisła Uzdrowisko
stacjaWisła (1929-1939) Weichsel (1939-1945) Wisła (1945-1959) Wisła Uzdrowisko (1959-)

Tablica przyjazdów | Tablica odjazdów

Plakatowy stacyjny rozkład jazdy ważny od 9 czerwca do 31 sierpnia 2024 roku (wersja do druku)

Stacja została uruchomiona 10 lipca 1929 roku. Tegoż samego dnia podczas uroczystości otwarcia fragmentu linii z Polany do Wisły budynek dworca poświęcił ks. Emanuel Grim, a następnie przemówienie wygłosił wojewoda śląski Michał Grażyński.

Wybudowano tu największy na całej linii piętrowy, murowany budynek dworcowy. Wewnątrz ulokowano poczekalnię, przechowalnię bagażu, kasy biletowe, zaś na piętrze umieszczono mieszkanie zawiadowcy stacji. Od strony peronów budynek wyposażony został w częściowo przeszkloną wiatę poczekalni. Obok dworca wybudowano także budynki towarzyszące: dyżurnego ruchu, akumulatorni, szaletów oraz magazyn przystacyjny z rampą. Do 11 września 1933 roku, kiedy oddano do użytku dalszy odcinek linii do Głębiec, stacja była krańcową.

W latach 1937 - 1939 do stacji kursowały nowoczesne ekspresowe wagony motorowe z Katowic.

W grudniu 1974 roku oddano na odcinku Chybie - Wisła Uzdrowisko 5000 kilometr zelektryfikowanych linii kolejowych w Polsce (informuje o tym tablica pamiątkowa umieszczona na budynku dworca). Podczas elektryfikacji przebudowano perony stacji (wybudowano nowe o wysokości 0,65 metra nad główkę szyny, długości 200 metrów i szerokości 4 i 7,5 metra), zmodernizowano również urządzenia sterowania ruchem. W budynku dworca prócz kas biletowych, działała wówczas przechowalnia bagażu i bufet.

Na jednym ze skrajnych torów umieszczono kilka wagonów socjalnych, w których zlokalizowano ośrodek pracowniczych wczasów wagonowych. Działał on jeszcze na początku XXI wieku, w końcowym okresie składając się z pojedynczego wagonu i należąc do Stowarzyszenia Krzewienia Rodzinnego Wypoczynku Kolejarzy „Semafor” w Bielsku-Białej.

Po roku 1990 następowało stopniowe zmniejszanie liczby połączeń kolejowych, a dworzec poddawany był tylko doraźnym naprawom. W roku 1997 rozpoczęto w pobliżu (na ulicy Lipowej) budowę nowego obiektu dworca autobusowego. Kasy biletowe i poczekalnia zostały zamknięte 11 kwietnia 2011 roku, a pomieszczenia dworca zaczęto wynajmować rozmaitym podmiotom.

20 listopada 2014 roku gmina Wisła odkupiła od kolei budynek dworca za kwotę 500 tysięcy złotych, a następnie po zabezpieczeniu środków finansowych w grudniu 2017 roku podpisano umowę na jego rewitalizację. Kompleksowy remont obiektu, który prócz prac w części przeznaczonej obsłudze podróżnych objął zagospodarowanie terenu wokół budynku wykonało konsorcjum dwóch firm z Żywca i Węgierskiej Górki. Prace rozpoczęły się na początku roku 2018, a otwarcie odrestaurowanego dworca odbyło się w dniu 25 kwietnia 2019 roku. Łączny koszt inwestycji wyniósł 5,726 mln zł (przy współudziale dotacji unijnych, budżetu państwa i środków własnych Gminy Wisła).

W północnej części budynku została zbudowana od podstaw poczekalnia, ogólnodostępne toalety, skrytki bagażowe oraz wywieszone zostały plakatowe rozkłady jazdy. Powstało tam również pomieszczenie mieszczące informację turystyczną, gdzie prowadzona jest sprzedaż biletów na pociągi osobowe i przyspieszone. Wnętrza są klimatyzowane oraz monitorowane.

Na parterze budynku powstała część gastronomiczna, natomiast na pierwszym piętrze (gdzie można dotrzeć również windą) zlokalizowane zostaną miejsca dla instytucji użyteczności publicznej (np. Klub Seniora), a także apartament na wynajem. Przed dworcem znajduje się postój taksówek.

Do 2021 roku stacja posiadała dwa niskie perony, w tym jeden wyspowy. Boczne tory stacyjne graniczące z rampą towarową używane były sporadycznie.

1 października 2019 roku na terenie należącym do miasta Wisła (na południe od dworca kolejowego) otwarto przeniesiony z ulicy Lipowej dworzec autobusowy tworząc zintegrowany węzeł przesiadkowy. Dworce kolejowe i autobusowe mają wspólną poczekalnię na dworcu kolejowym. Komunikacja autobusowa umożliwia dojazd do atrakcyjnych turystycznie części Wisły: Malinki, Łabajowa, Jurzykowa, Jawornika oraz Czarnego, a także na przełęcz Salmopolską oraz do Jaworzynki i Koniakowa (przez Kubalonkę oraz Istebną).

W ramach rewitalizacji linii kolejowych przeprowadzonej w latach 2019 - 2022 pozostawiono trzy tory zelektryfikowane (z uwagi na brak środków finansowych spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie powstał zelektryfikowany tor odstawczy), natomiast perony zostały poszerzone oraz podwyższone do wysokości 0,76 metra nad główkę szyny i znajdują się na nich wiaty oraz elementy małej architektury. Wejścia na nowy peron wyspowy nr 2 znajdują się zarówno od strony południowej jak i północnej. Sterowanie urządzeniami SRK oraz obsługa rogatek na okolicznych przejazdach zostały przeniesione do lokalnego centrum sterowania ruchem (LCS) w stacji Skoczów. Ruch kolejowy przywrócony został w dniu 11 grudnia 2022 roku. Od tego czasu przez stację kursują pociągi do Wisły Głębce, Ustronia, Skoczowa, Katowic (przez Pszczynę, Tychy), Częstochowy, Gliwic (przez Rybnik lub Katowice) oraz do Warszawy i Olsztyna.

Ze stacji wiodą szlaki turystyczne na Soszów Wielki - 886 m n.p.m. ( 2,15 h doliną Jawornika oraz 3 h przez Skolnity) i Przełęcz Salmopolską przez Trzy Kopce Wiślańskie - 810 m n.p.m. ( 3 h).

Ponadto spod dworca rozpoczynają się szlaki spacerowe - czerwony przez Wyrch Skolnity do Wisły Oazy (3 h), zielony do Wisły Kopydła przez Groniczek (1,20 h), żółty na Plac Bogumiła Hoffa przez Bukową (2 h) i czerwony do Wisły Oazy przez Plac Bogumiła Hoffa (0,45 h).

Na stacji ma swój początek Wiślana Trasa Rowerowa.

Zgodnie z danymi Urzędu Transportu Kolejowego dobowa wymiana pasażerska (czyli liczba podróżnych wsiadających i wysiadających każdej doby) na stacji w latach 2017-2018 wynosiła 200 - 299 osób, w roku 2019 300 - 499 osób, w roku 2020 50 - 99 osób, w roku 2021 150 - 199 osób, w roku 2022 200 - 299 osób, a w roku 2023 700 - 999 osób.

Położona jest na wysokości 427,7 m n.p.m.

Schemat stacji (stan na wrzesień 2007)

Plakatowy stacyjny rozkład jazdy ważny od 24 czerwca 2023 do 2 września 2023 roku
Plakatowy stacyjny rozkład jazdy ważny od 3 września do 11 listopada 2023 roku
Plakatowy stacyjny rozkład jazdy ważny od 12 listopada do 9 grudnia 2023 roku
Plakatowy stacyjny rozkład jazdy ważny od 10 grudnia 2023 do 9 marca 2024 roku
Plakatowy stacyjny rozkład jazdy ważny od 10 marca 2024 do 9 czerwca 2024 roku

Na mapie ↴


Zapowiedzi:
Regio 318

Galeria współczesna (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Zaktualizowano 6 lipca 2024 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-