Wisła Uzdrowisko
stacja
Czynna kasa biletowa i automat biletowyWisła (1929-1939) Weichsel (1939-1945) Wisła (1945-1959) Wisła Uzdrowisko (1959-)

Tablica przyjazdów | Tablica odjazdów

Stacja została uruchomiona 10 lipca 1929 roku. Tegoż samego dnia podczas uroczystości otwarcia fragmentu linii z Polany do Wisły budynek dworca poświęcił ks. Emanuel Grim, a następnie przemówienie wygłosił wojewoda śląski Michał Grażyński.

Wybudowano tu największy na całej linii piętrowy, murowany budynek dworcowy. Wewnątrz ulokowano poczekalnię, przechowalnię bagażu, kasy biletowe, zaś na piętrze umieszczono mieszkanie zawiadowcy stacji. Od strony peronów budynek wyposażony został w częściowo przeszkloną wiatę poczekalni. Obok dworca wybudowano także budynki towarzyszące: dyżurnego ruchu, akumulatorni, szaletów oraz magazyn przystacyjny z rampą. Do 11 września 1933 roku, kiedy oddano do użytku dalszy odcinek linii do Głębiec, stacja była krańcową.

W latach 1937 - 1939 do stacji kursowały nowoczesne ekspresowe wagony motorowe z Katowic.

W grudniu 1974 roku oddano na odcinku Chybie - Wisła Uzdrowisko 5000 kilometr zelektryfikowanych linii kolejowych w Polsce (informuje o tym tablica pamiątkowa umieszczona na budynku dworca). Podczas elektryfikacji przebudowano perony stacji (wybudowano nowe o wysokości 0,65 metra nad główkę szyny, długości 200 metrów i szerokości 4 i 7,5 metra), zmodernizowano również urządzenia sterowania ruchem. W budynku dworca prócz kas biletowych, działała wówczas przechowalnia bagażu i bufet.

Na jednym ze skrajnych torów umieszczono kilka wagonów socjalnych, w których zlokalizowano ośrodek pracowniczych wczasów wagonowych. Działał on jeszcze na początku XXI wieku, w końcowym okresie należąc do Stowarzyszenia Krzewienia Rodzinnego Wypoczynku Kolejarzy „Semafor” w Bielsku-Białej.

Po roku 1990 następowało stopniowe zmniejszanie liczby połączeń kolejowych, a dworzec poddawany był tylko doraźnym naprawom. Kasy biletowe i poczekalnia zostały zamknięte 11 kwietnia 2011 roku, a pomieszczenia dworca zaczęto wynajmować rozmaitym podmiotom.

20 listopada 2014 roku gmina Wisła odkupiła od kolei budynek dworca za kwotę 500 tysięcy złotych, a następnie po zabezpieczeniu środków finansowych w grudniu 2017 roku podpisano umowę na jego rewitalizację. Kompleksowy remont obiektu, który prócz prac w części przeznaczonej obsłudze podróżnych objął zagospodarowanie terenu wokół budynku wykonało konsorcjum dwóch firm z Żywca i Węgierskiej Górki. Prace rozpoczęły się na początku roku 2018, a otwarcie odrestaurowanego dworca odbyło się w dniu 25 kwietnia 2019 roku. Łączny koszt inwestycji wyniósł 5,726 mln zł (przy współudziale dotacji unijnych, budżetu państwa i środków własnych Gminy Wisła).

W północnej części budynku została zbudowana od podstaw poczekalnia, ogólnodostępne toalety, skrytki bagażowe oraz wywieszone zostały plakatowe rozkłady jazdy. Powstało tam również pomieszczenie mieszczące informację turystyczną, gdzie prowadzona jest sprzedaż biletów na pociągi osobowe i przyspieszone. Wnętrza są klimatyzowane oraz monitorowane.

Na parterze budynku powstanie część gastronomiczna, natomiast na pierwszym piętrze (gdzie można dotrzeć również windą) zlokalizowane zostaną miejsca dla instytucji użyteczności publicznej (np. Klub Seniora).

Obecnie stacja posiada dwa niskie perony, w tym jeden wyspowy. Boczne tory stacyjne graniczą z rampą towarową, obecnie używaną sporadycznie. W pobliżu stacji zlokalizowany jest dworzec autobusowy, blisko też do centrum miasta (prowadzi do niego skrót w postaci chodnika zaczynający się od końca pierwszego peronu).

1 października 2019 roku na terenie należącym do miasta Wisła (na południe od dworca kolejowego) otwarto przeniesiony dworzec autobusowy tworząc zintegrowany węzeł przesiadkowy. Dworce kolejowe i autobusowe mają wspólną poczekalnię na dworcu kolejowym.

W ramach rewitalizacji linii kolejowych planowanej na lata 2019 - 2021 pozostawiony zostanie jeden tor główny dodatkowy (nr 5), a perony zostaną podwyższone do wysokości 0,76 metra nad główkę szyny. Sterowanie urządzeniami SRK oraz obsługa rogatek na okolicznych przejazdach zostaną przeniesione do lokalnego centrum sterowania ruchem (LCS) w stacji Skoczów.

Ze stacji wiodą szlaki turystyczne na Soszów Wielki - 886 m n.p.m. ( 2,15 h) i Trzy Kopce Wiślańskie - 810 m n.p.m. ( 3 h).

Zgodnie z danymi Urzędu Transportu Kolejowego dobowa wymiana pasażerska (czyli liczba podróżnych wsiadających i wysiadających każdej doby) na stacji w 2017 roku wynosiła 200 - 299 osób.

Położona jest na wysokości 428 m n.p.m.

Schemat stacji (stan na wrzesień 2007)

Na mapie ↴


Zapowiedzi:
Regio 318

Galeria współczesna (kliknij aby powiększyć zdjęcie)


Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-