Wisła Głębce
stacja
Brak kas biletowych lub kasy nieczynneGłębce (1933-1937) Wisła Głębce (1937-1939) Weichsel Glembce (1939-1943) Weichsel Glebce (1943-1945) Wisła Głębce (1945-)

Tablica przyjazdów | Tablica odjazdów

Otwarta 11 września 1933 roku stacja jest dziś krańcową dla całej linii 191. W planach tuż za nią miał zostać wybudowany tunel, a linia miała wieść dalej przez Istebną i Koniaków do Zwardonia. Na stacji wybudowano murowany budynek dworcowy z poczekalnią i kasami (nieczynne od lutego 2010 roku). Na piętrze ulokowano mieszkanie zawiadowcy stacji, od strony peronów budynek wyposażono w wiatę poczekalni. Obok dworca zlokalizowano również magazyn stacyjny z rampą. W roku 2015 przeprowadzono remont elewacji i wymianę stolarki okiennej dworca (nie otwarto jednak ponownie wnętrza poczekalni).

Stacja posiada trzy niskie perony o długości 189 metrów, w tym jeden wyspowy oraz cztery tory główne, z których dwa są torami czołowymi, zaś dwa kolejne łączą się od strony południowej i tworzą dosyć długi tor wyciągowy (w planach miał on stanowić przedłużenie linii do Zwardonia). Od strony Goleszowa znajdują się dwa krótkie tory - odstawczy oraz pełniący funkcję żeberka ochronnego. Ruch pociągów prowadzony jest przez nastawnię WG, która posiada urządzenia kluczowe z sygnalizacją świetlną.

W roku 2013 w ramach Śląskiej Grupy TT stworzono makietę stacji w skali 1:120.

W latach 2017 -2019 z powodu zachorowań wycięto większość otaczających tą stację drzew (głównie świerków), które wcześniej stanowiły o jej wyjątkowym klimacie.

Obecnie potoki pasażerskie tej stacji są generowane przez okoliczne zabudowania oraz ruch turystyczny w otaczające szczyty oraz do okolicznych wyciągów narciarskich. Na stację docierają także podróżni z miejscowości, gdzie szlak kolejowy miał kiedyś przebiegać - z Kubalonki, Istebnej, czy Koniakowa.

W ramach rewitalizacji linii planowanej na lata 2019 - 2021 przewiduje się modernizację istniejącego układu torowego wraz z pozostawieniem toru wyciągowego w kierunku Istebnej oraz 1 toru żeberkowego w stronę Goleszowa. Zostanie przebudowana głowica rozjazdowa w kierunku Goleszowa (m.in. likwidacja potrójnego rozjazdu). Pozostanie tu również stanowisko dyżurnego ruchu.

Przed stacją znajduje się żelbetowy wiadukt kolejowy o maksymalnej wysokości 25 metrów.

Ze stacji wiodą szlaki turystyczne na Stożek Wielki - 979 m n.p.m. przez Mraźnicę ( 2,15 h), przełęcz Szarcula - 765 m n.p.m. przez Kozińce ( 1,30 h) i do Wisły Nowej Osady ( 1 h). Przebiega tędy również szlak umożliwiający dotarcie na Stożek Wielki doliną Łabajowa ( 1,45 h) lub na przełęcz Kubalonka - 761 m n.p.m. ( 1 h).

Zgodnie z danymi Urzędu Transportu Kolejowego dobowa wymiana pasażerska (czyli liczba podróżnych wsiadających i wysiadających każdej doby) na stacji w 2017 roku wynosiła 300 - 499 osób.

Położona jest na wysokości 545 m n.p.m. i jest najwyżej położoną stacją na Śląsku Cieszyńskim.

Schemat stacji (stan na grudzień 2007)

Plakatowy rozkład jazdy od 1 marca 2011 (autor: Witold Peszel)
Plakatowy rozkład jazdy od 1 października 2011 (autor: Witold Peszel)
Plakatowy rozkład jazdy 2011/2012 (autor: Witold Peszel)

Na mapie ↴


Galeria współczesna (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-