Ustroń
stacjaUstron (1888-1921) Ustroń (1921-1939) Ustron (1939-1945) Ustroń (1945-)

Tablica przyjazdów | Tablica odjazdów

Stacja w Ustroniu została otwarta 18 grudnia 1888 roku, jako końcowa dla odgałęzienia Kolei Miast Śląskich z Goleszowa. Fragment ten powstał w głównej mierze dla potrzeb huty w Ustroniu, a jego przedłużenie w kierunku Wisły miało miejsce dopiero w roku 1928. Sam budynek dworcowy posiada architekturę charakterystyczną dla Kolei Miast Śląskich (podobne dworce znajdują się np. w Skoczowie czy Jaworzu Jasienicy).

Na terenie stacji od końca XIX wieku znajdowała się również niewielka, jednostanowiskowa lokomotywownia oraz żuraw wodny (w miejscu postoju obecnych wagonów mieszkalnych). Jako ciekawostkę należy podać, że do dzisiejszego dnia zachował się w tym miejscu oryginalny fragment torowiska z szynami z 1897 roku wyprodukowanymi w ówczesnej hucie w Trzyńcu. W okresie powojennym na terenie stacji znajdowała się również waga wagonowa, najprawdopodobniej na torze nr 6.

Stacja została przebudowana około 1974 roku: poszerzono m.in. peron nr 2 (nawierzchnia asfaltowa, długość 200 metrów), a peron nr 1 całkowicie zlikwidowano. Po przebudowie układu torowego na stacji i elektryfikacji linii w 1974 roku lokomotywownia wraz z żurawiem i wagą przestały istnieć. Ustroński dworzec pełnił również bardzo ważną funkcję w ruchu pasażerskim, szczególnie w latach 60. i 70., o czym może świadczyć istnienie bufetu w budynku dworcowym oraz liczba pociągów odchodzących ze stacji w różne strony kraju m.in. do Warszawy, Łodzi, Raciborza, Gliwic czy Lublińca.

W latach 80. działała na ustrońskiej stacji co najmniej jedna kasa biletowa. W latach 70. i 80. przy dworcu kolejowym istniał postój taksówek oraz kiosk i przystanek autobusowy (przy ul. Dworcowej). Od 1985 roku głównym punktem obsługi podróżnych miasta stał się przystanek Ustroń Zdrój, a stacja stopniowo traciła na znaczeniu.

Ciekawym wydarzeniem była wystawa filatelistyczna o tematyce kolejowej, która odbyła się w 1988 roku w ustrońskim muzeum z okazji stulecia stacji Ustroń. Z tej okazji wykonano specjalny okolicznościowy datownik stosowany do stemplowania przesyłek pocztowych.

Do roku 2006 ze stacji odbiegał w kierunku wschodnim tor bocznicy do okolicznych zakładów, w tym do Zakładów Kuźniczych Ustroń, a przed stacją także tor bocznicy tartaku (do ok. roku 2002).

Obecnie stacja posiada niski peron wyspowy o długości 220 metrów i szerokości 6 metrów z zabudowanymi na nim wiatami. Kasa biletowa i poczekalnia w budynku dworcowym są nieczynne od wielu lat. Oddalenie od centrum miasta, budowa przystanku osobowego Ustroń Zdrój i upadek pobliskich Zakładów Kuźniczych spowodowały, że ze stacji korzysta obecnie niewielka liczba pasażerów. Ruch prowadzony jest przez trzy nastawnie posiadające urządzenia mechaniczne kluczowe z sygnalizacją świetlną. W 2016 roku sterowanie rogatkami na przejeździe z ulicą Daszyńskiego zostało przeniesione do nastawni dysponującej Ut.

W pobliżu stacji do roku 2007 znajdował się początek szlaku turystycznego na Równicę i jednocześnie początek Głównego Szlaku Beskidzkiego (przeniesiony następnie w okolice przystanku osobowego Ustroń Zdrój).

W ramach rewitalizacji linii kolejowych planowanej na lata 2019 - 2021 stacja zostanie przebudowana i pozostawione zostaną tory mijankowe oraz podwyższony (do wysokości 0,76 metra) peron wyspowy. Sterowanie urządzeniami SRK oraz rogatkami na okolicznych przejazdach kolejowych zostanie przeniesione do lokalnego centrum sterowania ruchem (LCS) w stacji Skoczów (likwidacja nastawni dysponującej Ut oraz wykonawczej Ut1).

Zgodnie z danymi Urzędu Transportu Kolejowego dobowa wymiana pasażerska (czyli liczba podróżnych wsiadających i wysiadających każdej doby) na stacji w 2017 roku wynosiła 20 - 49 osób.

Położona jest na wysokości 345 m n.p.m.

Dziękujemy Adamowi Forjaszowi oraz Sewerynowi Weinertowi za przekazanie wspomnień dotyczących stacji Ustroń oraz jej okolic.

Schemat stacji (stan na wrzesień 2007)

Na mapie ↴


Zapowiedzi:
Pociąg Regio 320 do Katowic
Pociąg EX „Wisła” do Warszawy Wschodniej
Pociąg osobowy „Stożek” do Wisły Głębce
Pociąg osobowy „Wisełka” do Częstochowy

Galeria współczesna (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-