Opis i historia linii 302B Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Frýdek-Místek


Mapa z 1937 roku z zaznaczonym przebiegiem obecnej linii 302B

Otwarta 1 czerwca 1888 roku linia prowadziła z Kojetína przez Wałaskie Międzyrzecze (na tym odcinku otwarta została już w 1 maja 1888 roku), Frydek (obecnie linie 304A i 302A), a następnie Cieszyn do Bielska i nazywana była Koleją Miast Śląskich (zobacz pierwszy rozkład jazdy pociągów na linii). Od 1 stycznia 1906 roku znalazła się pod zarządem państwowym, podobnie jak większość linii kolejowych C.K. Uprzywilejowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda.

Po podziale Śląska Cieszyńskiego w roku 1920 linia przedzielona została granicą - po stronie polskiej pozostał odcinek oznaczany dziś jako linia 190, po stronie czechosłowackiej fragment oznaczany obecnie jako linia 302B, a na moście kolejowym na rzece Olzie w Cieszynie ustanowiono kolejowy posterunek graniczny.

Po przyłączeniu Zaolzia w roku 1938 część linii 302B znalazła się w granicach Polski: stacje w Gnojniku (po stronie polskiej) i Dobrej (po stronie czecho-słowackiej, a od marca 1939 roku stronie Protektoratu Czech i Moraw) stały się granicznymi i odbywała się na nich odprawa paszportowa, a ostatnim przystankiem na linii w granicach Polski były Wojkowice.

Po agresji Niemiec we wrześniu 1939 roku linia nadal przedzielona była granicą, jednakże przystanek w Wojkowicach znalazł się po stronie Protektoratu Czech i Moraw (tuż za nim w stronę Gnojnika przebiegała granica Niemiec). Wycofujące się w 1945 roku wojska niemieckie uszkodziły infrastrukturę linii i pozostawiły w jej przebiegu celowo uszkodzony tabor kolejowy.

Po zakończeniu działań wojennych linia już granicach Czechosłowacji została udrożniona 9 lipca 1945 roku (początkowo tylko na odcinku Frydek-Mistek - Gnojnik 18 maja 1945 roku). W okresie powojennym większy jej remont został wykonany w roku 1984.

Planowana elektryfikacja linii wraz z rozbudową wielu punktów handlowych i infrastruktury (m.in. przebudowa obecnej stacji i budowa nowej stacji towarowej w Dobrej, budowa nowego przystanku w Noszowicach, budowa mijanki w Ropicy, przebudowy stacji we Frydku-Mistku i Czeskim Cieszynie) została ostatecznie po licznych protestach i trudnościach natury administracyjnej w roku 2014 odłożona na bliżej nieokreśloną przyszłość.

13 grudnia 2015 roku wznowiono kursowanie pociągów transgranicznych z Frydku do Cieszyna, a przewozy wykonywały Koleje Czeskie przy pomocy 6 par pociągów kursujących w takcie dwugodzinnym.

Od 13 grudnia 2020 roku wszystkie przystanki na linii stały się przystankami „na żądanie” - pociągi osobowe zatrzymują się na nich tylko po uprzednim zgłoszeniu przez pasażera prowadzącemu pociąg chęci wysiadki, ewentualnie oczekujący na przystanku powinni dawać prowadzącemu stosowne znaki, aby ten zatrzymał pociąg.

W okresie międzywojennym Koleje Czechosłowackie używały na linii tendrzaków serii 423.0 i 354.1 (austro-węgierska seria 629, na PKP OKm11) oraz parowozów serii 434.1 (austro-węgierska seria 270, na PKP Tr12) i 434.2.

Po roku 1945 pociągi prowadzone były na linii parowozami serii 434.2, a od lat 50. kiedy to zaczęto wycofywać z linii trakcję parową wprowadzając spalinową, również wagonami spalinowymi M 262.0 (późniejsze oznaczenie 830) i M 131.1. Od roku 1975 pociągi osobowe prowadzone były wagonami spalinowymi serii M 152 (późniejsze oznaczenie 810) z doczepami serii 010, a od 1 maja 2012 roku zmodernizowanymi wagonami spalinowymi serii 814 „Regionova”.

Obecnie linia ma znaczenie drugorzędne, jest jednotorowa (podobnie jak po stronie polskiej) i nie została zelektryfikowana. Pociągi osobowe kursują mniej więcej co godzinę.

Część stacji i przystanków na linii posiada dwujęzyczne nazwy, gdyż ponad 10% mieszkańców gmin gdzie się one znajdują to przedstawiciele mniejszości polskiej.

Więcej informacji o linii 302B w artykule Linia Czeski Cieszyn - Frydek-Mistek wczoraj, dziś i jutro.

W oznakowaniu numerycznym opisywanych linii w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego stosujemy na naszym portalu Označení tratí podle tabulek traťových poměrů.
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-