Frýdek-Místek
stacja
Stacja węzłowa dla linii: linia 302A | linia 302BFriedek-Mistek (1871-1921) Frýdek-Místek (1921-1939) Friedeck-Friedberg (1939-1945) Frýdek-Místek (1945-1951) Místek (1951-1955) Místek Frýdek (1955-1959) Frýdek-Místek (1959-)

Tablica przyjazdów | Bieżące przyjazdy | Tablica odjazdów | Bieżące odjazdy

Stacja we Frydku powstała w roku 1871 na linii łączącej Kończyce z Wałaskim Międzyrzeczem. Wybudowano tu piętrowy murowany budynek dworcowy według projektu Heinricha Seidlera, który prócz pomieszczeń obsługi podróżnych i pracowników kolei mieścił również niewielką wieżę wodną. Stacja posiadała wówczas trzy tory główne i dwa boczne, a na potrzeby obsługi parowozów powstał tu (prócz wieży wodnej) skład węgla z rampą i niewielki kanał oczystkowy.

Znaczna przebudowa i rozbudowa stacji miała miejsce w związku z oddaniem do użytku linii do Bielska przez Cieszyn w roku 1888. Udostępniono wówczas do użytku nowy ceglany budynek dworcowy z wiatą peronową podpartą stalowymi słupami, wybudowany według typizowanego projektu budowlanego, charakterystycznego również dla innych obiektów na Kolei Miast Śląskich i Galicyjskich. Mieścił on poczekalnie, kasy i pomieszczenia pracowników kolei i przejął obsługę pasażerów na obu liniach kolejowych (wybudowany w roku 1871 budynek mieszczący pierwotnie dworzec istnieje do dziś, ale jest niedostępny podróżnym - w roku 1888 przeniesiono tu biura działu utrzymania linii kolejowej, w 1894 powstała w nim poczta, a obecnie działają tu różne drobne przedsiębiorstwa prywatne). Dobudowano także nowe tory i stacja posiadała ich po rozbudowie już osiem.

W latach 1887-1888 wybudowano również lokomotywownię, której budowa była już konieczna ze względu na wzrastający ruch. Wzdłuż torów w kierunku Ostrawy wybudowano halę prostokątną o wymiarach 54x18 metrów z trzema torami umożliwiającymi przyjęcie 9 lokomotyw (w latach 1891-1892 wydłużoną o 17 metrów co pozwalało przyjąć 12 lokomotyw), za którą umieszczono obrotnicę o średnicy 14,5 metra (poszerzoną następnie do 20 metrów). Przed halą umieszczono kanały oczystkowe o długości 13,65 metra. W latach 1894-1895 wybudowano halę wachlarzową z obrotnicą o średnicy 17,5 metra, która mieściła 9 lokomotyw, warsztaty i biura. Dwa żurawie wodne zasilane były z wieży ciśnień, która początkowo pobierała wodę ze studni, a od roku 1896 bezpośrednio z rzeki Ostrawicy. Całości dopełniały zasieki na węgiel i urządzenia nawęglania.

Po przejęciu linii przez państwo austro-węgierskie w roku 1906 doszło do kolejnej rozbudowy stacji - do budynku dworcowego dobudowano skrzydło mieszczące restaurację (powstała wówczas istniejąca do dziś poczekalnia), przebudowano układ torowy budując m.in. trzy nastawnie, dobudowano przejście nadziemne łączące dworzec z peronem drugim, a stacja zyskała również dostęp do oświetlenia gazowego. Ze względu na stale zwiększający się ruch podróżnych w roku 1908 wybudowano drugi peron, który w roku 1910 przedłużono i zabudowano na nim zadaszenie w postaci wiaty istniejącej do dziś. W roku 1911 doprowadzono do dworca i drugiego peronu wodociąg, a w roku 1926 oświetlenie gazowe zastąpiono elektrycznym.

Okres międzywojenny

1 stycznia 1926 roku lokomotywownia we Frydku została zdegradowana do roli lokomotywowni pomocniczej i zaczęła podlegać lokomotywowni w Morawskiej Ostrawie. W roku 1932 zatrudnionych tu było 143 pracowników fizycznych i 31 biurowych.

W latach 1929-1930 dokonano kolejnej modernizacji systemu sterowania ruchem budując nową nastawnię, która zastąpiła nastawnie 2 i 3.

25 czerwca 1924 i 5 lipca 1930 roku stację odwiedził prezydent Czechosłowacji Tomáš Garrigue Masaryk, na które to okazje została ona specjalnie udekorowana.

Od 16 marca 1939 roku stacja znalazła się na terenie Protektoratu Czech i Moraw. Wycofujące się wojska niemieckie na przełomie kwietnia i maja 1945 roku dokonały pewnych zniszczeń, ale pierwszy pociąg osobowy do Gnojnika uruchomiono już 18 maja, a po usunięciu z linii reszty celowo uszkodzonego przez Niemców taboru (tylko na odcinku Frydek-Mistek - Gnojnik stały 32 uszkodzone lokomotywy i 280 wagonów), regularne kursy do Czeskiego Cieszyna uruchomiono 9 lipca 1945 roku.

Po roku 1945

W latach 50. zaczęto wycofywać na przebiegających przez stację liniach trakcję parową, zastępując ją spalinową, a do obsługi nowego taboru została przystosowana lokomotywownia (wybudowano dystrybutory paliwa). Budynek hali prostokątnej wyburzono po roku 2006, a na torach, które niegdyś znajdowały się w jej wnętrzu odstawiane są jednostki spalinowe wykorzytywane na linii do Czeskiego Cieszyna.

W kwietniu 2001 roku rozpoczęto kompleksową modernizację stacji i obiektów obsługi podróżnych. W jej ramach zmodernizowano perony, odnowiono budynek dworca i jego wnętrza, w tym poczekalnię, a w latach 2002-2004 wybudowano również kosztem 105,9 miliona koron czeskich przejście podziemne o długości 95 metrów łączące perony, dworzec i przebiegające pod całą stacją w celu połączenia z parkingiem po drugiej jej stronie i pobliskim dworcem autobusowym. Zmodernizowano również systemy zabezpieczeń i sterowania ruchem przechodząc z elektromechanicznych na elektroniczne, wyburzono dwie nastawnie, a semafory kształtowe zastąpiono świetlnymi.

Odprawa podróżnych odbywa się w budynku dworcowym (wpisanym w roku 2010 do rejestru zabytków), który mieści poczekalnię, kasy biletowe, centrum informacji, przechowalnię bagażu i rowerów, kantor, sklepiki, automaty z napojami, wypożyczalnię rowerów i szalety. Z budynku można wyjść na pierwszy peron, tak zwany „cieszyński”, z którego odjeżdżają co godzinę pociągi w kierunku Czeskiego Cieszyna. Peron drugi połączony jest przejściem podziemnym z peronem pierwszym oraz z jednej strony wyjściem do miasta, a z drugiej z dworcem autobusowym. Obsługuje on pociągi do Ostrawy oraz Frydlantu nad Ostrawicą i dalej do Ostrawicy lub do Wałaskiego Międzyrzecza.

Przed budynkiem dworcowym zlokalizowano przystanki lokalnej komunikacji autobusowej i postój taksówek, w pobliżu działa również główny dworzec autobusowy miasta Frydek-Mistek.

Ruch towarowy na stacji zwiększył się znacząco po otwarciu fabryki Hyundai w Noszowicach.

Ze stacji wiedzie pieszy szlak turystyczny na Kubánkov - 660 m n.p.m. ( 11,5 km).

Stacja położona jest na wysokości 290 m n.p.m.

Na mapie ↴


Galeria (kliknij aby powiększyć zdjęcie)

Zaktualizowano 25 marca 2024 roku
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-