Opis i historia linii 93 Trzebinia - Zebrzydowice
odcinek Czechowice-Dziedzice - Zebrzydowice


Mapa z 1937 roku z zaznaczonym przebiegiem obecnej linii 93 (kliknij aby powiększyć)

Budowę pierwszej w Cesarstwie Austriackim kolei parowej - C.K. Uprzywilejowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda (K.u.K. Privilegirte Kaiser-Ferdinands-Nordbahn, KFNB) rozpoczęto w roku 1837. Miała ona połączyć Wiedeń z Bochnią i biec poprzez Brzecław, Przerów, Lipník nad Bečvou, Ostrawę i Bogumin, gdzie miała łączyć się w Chałupkach z kolejami pruskimi. Pociągi przejeżdżały następnie tranzytem przez Prusy i zmierzały przez Jaworzno do Krakowa. Kolej ta pojawiła się na terenie Śląska Cieszyńskiego w roku 1847, kiedy otwarto odcinek Lipnik - Ostrawa - Bogumin. 1 września 1848 uruchomiono odcinek z Bogumina do granicy państwa w Chałupkach, gdzie dalej pociągi tranzytem poruszały się po pruskiej Krakowsko-Górnośląskiej Kolei Żelaznej.

Dopiero budowa linii z Bogumina przez Zebrzydowice, Dziedzice, Oświęcim, Chrzanów i Trzebinię umożliwiła rezygnację z tranzytu. Odcinek ten został w całości uruchomiony 17 grudnia 1855, a dzięki bocznej linii Kolei Północnej połączenie kolejowe otrzymało również wtedy Bielsko. W latach 1888 i 1889 wybudowano na linii drugi tor. 1 stycznia 1906 kolej została znacjonalizowana i weszła w skład C.K. Państwowych Kolei Austriackich (k.k. österreichischen Staatsbahnen, kkStB), a po I wojnie światowej odcinek przebiegający na Śląsku Cieszyńskim podzielony został granicą państwową między Czechosłowację i Polskę (po stronie czeskiej linia 301B). Od początku Kolej Północna stanowiła jeden z najważniejszych szlaków kolejowych o znaczeniu ponadregionalnym i do 1906 na całej swej długości była już dwutorowa.

Elektryfikację i modernizację odcinka ze stacji Petrovice u Karviné przez Zebrzydowice do Czechowic zakończono 29 kwietnia 1964 (po stronie czechosłowackiej elektryfikację przeprowadzono już w 1963). Obecnie linia jest modernizowana dzięki środkom Unii Europejskiej z Funduszu Spójności jako element paneuropejskiego korytarza VI E 65 i C-E 65 łączącego regiony nadbałtyckie z obszarami położonymi nad morzem Adriatyckim i na Bałkanach. Spełnienie standardów międzynarodowych umów AGC (o głównych międzynarodowych liniach kolejowych) i AGTC (o głównych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego) ma nastąpić m.in. poprzez zwiększenie prędkości pociągów pasażerskich do 250-350 km/h na trasie Grodzisk Mazowiecki - Zebrzydowice - granica państwa, poprawę bezpieczeństwa, ograniczenie hałasu i dostosowanie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wykazy Ostrzeżeń Stałych dla linii 93
Copyright © Koleje Śląska Cieszyńskiego 2007-